Seria książkowa
Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy

 

Szukaj

prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski

Kazimierz Jodkowski

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 

 

 


Adres:

Instytut Filozofii
Zakład Logiki i Metodologii Nauk
Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 71A
65-762 Zielona Góra
tel. sekretariatu IF 328-31-20
tel. domowy (0-68)323-02-15
tel. kom. (0-602)680-812

Wykształcenie:

Ukończyl Szkołę Podstawową nr 2 w Złocieńcu oraz Liceum Ogólnokształcące w Drawsku Pomorskim.
W 1974 roku ukończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1983 uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W 1992 otrzymał stopień doktora habilitowanego filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2000 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca:

 1. 1975-1995 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2. 1995-obecnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna / Uniwersytet Zielonogórski
 3. 1999-2002 dyrektor Instytutu Filozofii WSP/UZ

Publikacje:
a) spis wszystkich publikacji na stronie uczelnianej
b) poniżej TYLKO spis publikacji z problematyki „nauka a religia”:

Monografie:

1. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 540.

Część I

 

Recenzje tej książki:

1. Józef Zon, Roczniki Filozoficzne 2000-2001, t. 48-49, z. 3, s. 146-149.
2. Grzegorz Nowak, „Książka filozofa o sporze między ewolucjonistami i kreacjonistami”, Filozofia Nauki 2001, nr 2 (34), s. 161-168.
3. Piotr Lenartowicz, Forum Philosophicum 1999, t. 4 s. 292-293.

Polemiki z treścią tej książki:

1. Wojciech Sady, „Dlaczego kreacjonizm 'naukowy' nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu?”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 213-228.
2. Krzysztof Łastowski, „Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z 'naukowym kreacjonizmem' w związku z książką K. Jodkowskiego Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 229-240. [Odpowiedź na obie polemiki: Kazimierz Jodkowski, „Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 241-253.]
3. Zdzisław Cackowski, "Ewolucjonizm a kreacjonizm i emergentyzm", Zagadnienia Naukoznawstwa 2001, nr 1 (147), s. 13-28.
4. Zbysław Muszyński, „Co jest współmierne w kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm? Na marginesie książki Kazimierza Jodkowskiego, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm”, Filozofia Nauki 2001, nr 2 (34), s. 169-176.


2. Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 1, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2007, ss. 260, cena 28,00 zł. Zamówienie

Recenzja tej książki:
A.S., „Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem”, Znaki Czasu luty 2008, s. 22-23.

 

Redakcja prac zbiorowych:

1. Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 2, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2007. ss. 207, cena 22,00zł. Zamówienie

 

Artykuły

 1. „Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych”, Ruch Filozoficzny 1996, t. 53, nr 2-3, s. 209-222 oraz Annales UMCS, Sectio I, 1996/1997, vol. 21 i 22, s. 11-27.
 2. „Prawda w nauce (na przykładzie sporu ewolucjonizm-kreacjonizm)”, w: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy II, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1997, s. 133-151.
 3. „Niewspółmierność. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm-kreacjonizm”, w: Zbysław Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 31, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 127-171.
 4. „Kiedy nauka winna unikać prawdy? Studium przypadku: zasada doboru naturalnego”, w: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy t. 3, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1802, Katowice 1999, s. 77-96.
 5. „Spór o istotę nauki. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm-kreacjonizm”, w: Jolanta Świderek, Marianna Flis-Jaszczuk, Waldemar Pycka (red.), Considerationes Philosophicales. W czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Tadeusza Kwiatkowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 101-165.
 6. „Demistyfikacja sporu kreacjonizm-ewolucjonizm”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 1999, R. VIII, Nr 3 (31), s. 77-94.
 7. „Filozoficzna natura sporu ewolucjonizm-kreacjonizm. Refleksje po lekturze tekstu Phillipa E. Johnsona”, Na Początku... 2000, nr 7-8 (131-132), s. 211-217.
 8. „Naturalizm ewolucjonizmu a wiara religijna. Przypadek Darwina", Przegląd Religioznawczy 1999, nr 1 (191), s. 17-34.
 9. „Teoria przerywanej równowagi jako przykład degeneracji w sensie Lakatosa ewolucjonistycznego programu badawczego”, Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 282-290.
 10. „Dlaczego ewolucjonizm prowadzi do ateizmu?”, w: Józef Dębowski, Marek Hetmański (red.), Poznanie. Człowiek. Wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 65-76.
 11. „Darwin i konserwatyzm”, Na Początku... 2001, nr 7-8 (144-145), s. 240-251.
 12. „W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu”, Filozofia Nauki 2001, nr 2 (34), s. 7-18.
 13. „Harun Yahya jako czołowy przedstawiciel islamskiego kreacjonizmu”, Na Początku... wrzesień 2001, nr 9 (146), s. 269-274.
 14. „Młodoziemska kosmologia relatywistyczna D. Russella Humphreysa”, Na Początku... listopad-grudzień 2001, nr 11-12A (148-149), s. 326-346.
 15. „Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm-kreacjonizm"Roczniki Filozoficzne 2002, t. 50, z. 3, s. 187-198.
 16. „Niedocenianie filozofii. Błąd Phillipa E. Johnsona”, Na Początku... 2002, nr 1-2 (151-152), s. 14-19.
 17. „Fred Hoyle (1915-2001)”, Na Początku... 2002, nr 5-6 (155-156), s. 152-164 (przedruk w: Fred Hoyle, Matematyka ewolucji, Wyd. MEGAS, Warszawa 2003, s. 21-36).
 18. „Stephen Jay Gould (1942-2002)”, Na Początku... 2002, nr 7-8 (157-158), s. 212-221.
 19. „Siedemdziesiąta rocznica powstania Creation Science Movement, najstarszej istniejącej organizacji kreacjonistycznej”, Na Początku... 2002, nr 9-10 (159-160), s. 310-314.
 20. „Pojęcie gatunku oraz mikro- i makroewolucji w kontekście sporu ewolucjonizm-kreacjonizm”, Na Początku... 2003, nr 1-2 (164-165), s. 60-80.
 21. „Wady i zalety broszury Ankerberga i Weldona”, [posłowie] w: John Ankerberg i John Weldon, Fakty w sporze: stworzenie czy ewolucja?Wyd. MEGAS, Warszawa 2003, s. 67-81.
 22. „O ideologicznym charakterze ewolucjonizmu (na marginesie książki Ankerberga i Weldona)”, Na Początku... 2003, nr 5-6 (168-169), s. 214-223.
 23. „Fred Hoyle (1915-2001)”, w: Fred Hoyle, Matematyka ewolucji, przełożył z języka angielskiego Robert Piotrowski, Wyd. MEGAS, Warszawa 2003, s. 21-36 [przedruk z: Na Początku... 2002, nr 5-6 (155-156), s. 152-164].
 24. „Zapis kopalny. O konflikcie faktów i teorii - rozważania metodologiczne”, Na Początku... 2003, nr 7-8 (170-171), s. 295-320.
 25. „Twarde jądro ewolucjonizmu", Roczniki Filozoficzne 2003, t. 51, z. 3, s. 77-117.
 26. „Ewolucja ewolucjonizmu z popperowskiego punktu widzenia", Filozofia Nauki 2003, Rok XI, Nr 2 (42), s. 51-63.
 27. „Metafizyczne opowieści nauki jako fundament pluralizmu naukowego”, [posłowie w:] Phillip E. Johnson, Wielka metafi- zyczna opowieść nauki; przeł. z jęz. ang. Piotr Bylica, Archiwum Na Początku... z. 13, Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne, Warszawa 2003, s. 74-85.
 28. „Punktualizm w perspektywie I. Lakatosa kryteriów postępu i degeneracji programu badawczego" , Przegląd Filozoficzny  - Nowa Seria 2004, t. 13, nr 3 (51), s. 55-64.
 29. „NOMA, cudy i filtr eksplanacyjny", Roczniki Filozoficzne 2005, t. 53, nr 2, s. 83-103.
 30. „Epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentngo projektu", Filozofia Nauki 2006, nr 1 (53), s. 95-105.
 31. "Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych", Filozoficzne Aspekty Genezy 2005-2006, t. 2-3.
 32. "Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu", w: Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk (red.), Kontrowersje wokół początków człowieka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 209-224.
 33. "Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu", Roczniki Filozoficzne 2006, t. 54, nr 2, s. 63-76.
 34. „Konflikt nauka-religia a teoria inteligentnego projektu”, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 2, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2007, s.145-180.
 35. „Jak długo trwały dni z tygodnia stworzenia? Przegląd stanowisk kreacjonistycznych”, Problemy Genezy maj-czerwiec 2007, tom 15, nr 5-6 (219-220), s. 11-27.
 36. „Epistemiczne układy odniesienia i «warunek Jodkowskiego»”, w: Anna Latawiec, Grzegorz Bugajak (red.), Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 108-123.
 37. "Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką?", w: Józef Zon (red.), Pogranicza nauki. Protonauka - paranauka - pseudonauka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 317-323.
 38. "Darwinowska teoria ewolucji jako teoria filozoficzna", w: Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski (red.), Filozofia jako mądrość bycia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 17-23.
 39. „Poglądy teologiczne Darwina”, w: Damian Leszczyński (red.), Ewolucja. Filozofia. Religia, Lectiones & Acroases Philosophicae 2010, vol. III, s. 59-84.
 40. „Spisek Darwina”, w: Damian Leszczyński (red.), Ewolucja. Filozofia. Religia, Lectiones & Acroases Philosophicae 2010, vol. III, s. 265-277.
 41. „Wstęp do teorii inteligentnego projektu”, Fronda: pismo poświęcone 2012, nr 63, s. 16-32.
 42. „Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2012, nr 3 (83), s. 201-222.
 43. „Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego”, w: Wiesław Dyk (red.) Sozologia systemowa (V): Ekosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, tom V, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 61-76 (wraz z Krzysztofem Kilianem).
 44. „Uczony w ciemnym budynku. Na marginesie metafory Elżbiety Kałuszyńskiej”, w: Józef Dębowski, Ewa Starzyńska-Kościuszko (red.), Nauka, racjonalność, realizm: Między filozofią przyrody a filozofią nauki i socjologią wiedzy, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 55-67.
 45. „Dyskusja nad artykułem Adama Groblera «Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu»”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 17-63 (wraz z Piotrem Bylicą, Dariuszem Saganem i Krzysztofem Kilianem).
 46. Kreacjoniści przed sądem. Aspekty filozoficzne "małpich procesów", w: Jakub Michalczenia, Jadwiga Mizińska i Katarzyna Ossowska (red.), Poszukiwania filozoficzne. Tom I: Nauka, Prawda, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 175-198.
 47. Jaka geometria obowiązuje we Wszechświecie?, w: Zbigniew Pietrzak (red.), Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna, Lectiones & Acroases Philosophicae 2016, t. IX, nr 1, s. 71-89.

Recenzje:

 1. Ślepy zegarmistrz (recenzja: Richard Dawkins, Ślepy zegarmistrz, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994), Roczniki Filozoficzne 1995, t. 43, z. 3, s. 195-212 [rozszerzona wersja przedrukowana w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm..., s. 351-369].
 2. Udawane filozofowanie (recenzja: Wojciech Grygiel, Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 412.), Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 279-302.
 3. Kosmoekologia, etyka ekoholistyczna, hipoteza Gai-Uranosa, psychologia głębi, nieświadomość zbiorowa, noosfera, astrologia medyczna, medycyna antropozoficzna, mędrcy Dalekiego Wschodu i inne ucieszne banialuki (recenzja: Honorata KorpikiewiczKosmoekologia. Obraz zjawisk, Wydawnictwo UAM, Poznań 2006, s. 203; Honorata Korpikiewicz, Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej. Hipoteza Gai-Uranosa, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2002, s. 321.), Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 299-321.

Polemiki:

 1. „Jak nie należy polemizować z naukowym kreacjonizmem”, Przegląd Powszechny 1997, nr 10, s. 111-118 [rozszerzona wersja przedrukowana w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm..., s. 369-383].
 2. "Odpowiedź na uwagę polemiczną Mieczysława Pajewskiego", Na Początku... wrzesień-październik 2000, nr 9-10 (133-134), s. 318 [jest to odpowiedź na: Mieczysław Pajewski, "Czy ruchliwe dwunożne dinozaury pojawiły się dopiero po archeopteryksie? Polemika z marginalną uwagą Kazimierza Jodkowskiego", Na Początku... 2005, nr 9-10 (133-134), s. 314-318].
 3. „Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, nr 1 (37), s. 241-253. [jest to odpowiedź na dwie polemiki: 1. Wojciech Sady, „Dlaczego kreacjonizm «naukowy» nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu?”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 213-228; oraz 2. Krzysztof Łastowski, „Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z «naukowym kreacjonizmem» w związku z książką K. Jodkowskiego Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 229-240].
 4. „Kreacjonizm po polsku”[List], Świat Nauki październik 2002 nr 10 (134), s. 6. [jest to reakcja na artykuł: Karol Sabath, „Kreacjonizm a sprawa polska”, Świat Nauki wrzesień 2002, nr 9 (133), s. 73; odpowiedź Karola Sabatha na mój list znajduje się na s. 6 Świata Nauki październik 2002 nr 10 (134)]
 5. „Racjonalność Kopernika i Darwina. Polemika z drem Eugeniuszem Moczydłowskim”, Na Początku... 2003, nr 11-12A (174-175), s. 433-448 [odpowiedź: Eugeniusz Moczydłowski, „Fakty empiryczne i filozoficzne”, Na Początku... 2004, nr 3-4 (179-180), s. 145-153].
 6. „Zalety i wady wieloaplikacyjnego kryterium demarkacji Wojciecha Sadego", Przegląd Filozoficzny  - Nowa Seria 2004, t. 13, nr 3 (51), s. 27-36.
 7. „Eskapizm teologii i filozofii katolickiej w sprawie «nauka a religia»", Na Początku... lipiec-sierpień 2005, nr 7-8 (196-197), s. 261-284 [jest to polemika z artykułem: Jacek Tomczyk, "O rozdzielności płaszczyzn", Na Początku... lipiec-sierpień 2005, nr 7-8 (196-197), s. 246-260].
 8. „Rodzaje procesu ewolucyjnego i sens przypadku. Wyjaśnianie nieporozumień - ciąg dalszy", Filozofia Nauki 2006, nr 1 (53), s. 169-174 [polemika z: Marcin Braun, „O trzech nieporozumieniach związanych z ewolucjonizmem", Filozofia Nauki 2006, nr 1 (53), s. 163-168].

Drobne teksty:

 1. „Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych”, [streszczenie referatu] w: Lech Witkowski (oprac.), Abstrakty. VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995, s. 88.
 2. „Nauka jako zagrożenie dla religii”, [streszczenie referatu] w: IV Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”, Wilno 24-25 czerwca 1996, s. 47.
 3. Dyskordyzm przerywany - o stosunku nauki i religii, w: VII Polski Zjazd Filozoficzny. Szczecin, 14-18 września. Abstrakty, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 112.
 4. „Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu", w: Konferencja naukowa „Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka". Streszczenia referatów, 23-25 listopada 2005, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii, Instytut Ekologii i Bioetyki, s. 24.
 5. „Nauka a religia" [wstęp do wyboru tekstów z V Zielonogórskiego Sympozjum Filozoficznego], Filozofia Nauki 2006, nr 1 (53), s. 31-32.
 6. "Przyroda, Bóg, nauka" [wywiad], Gazeta Pomorska czwartek, 2 listopada 2006, s. 7.
 7. „Wstęp”, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 2, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2007, s. 5-9.

Tłumaczenia:

 1. Nancy Pearcey, „Ewolucjonizm po Darwinie”, w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm..., s. 431-446 [oryginał: „Evolution After Darwin - What's Left?”, Five Minutes with the Bible and Science, Bible-Science Newsletter, August 1985, vol. 23, No. 8, s. 7-10].
 2. Nancy Pearcey, „Wpływ ewolucjonizmu na filozofię i etykę”, w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm..., s. 447-459 [oryginał: „The Influence of Evolution on Philosophy and Ethics”, w: Science at the Crossroads, Papers of the 1983 National Creation Conference, Onesimus Publishing Co, Richfield, MN 1985, s. 166-171].
 3. Phillip E. Johnson, „Reguły rozumowania darwinizmu”, w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewo- lucjonizm-kreacjonizm..., s. 460-472 [oryginał: „Darwinism's Rules of Reasoning”, Paper at Plenary Session, Annual Meeting, Southwestern Anthropological Association, Berkeley, California, April 1992].
 4. Phillip E. Johnson, „Głośna 'herezja' w świątyni Darwina”, w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm..., s. 473-481 [oryginał: „Shouting 'Heresy' in the Temple of Darwin”, Today, October 24, 1994; reprinted in Watchmaker 1995, vol. 2, No. 2].
 5. Dean H. Kenyon, „Kreacjonistyczne ujęcie pochodzenia życia”, w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewo- lucjonizm-kreacjonizm..., s. 482-495 [oryginał: „The Creationist View of Biologic Origins”, NEXA Journal, San Francisco State University, Spring 1984, s. 28-35].
 6. Michael J. Behe, „Biologiczne mechanizmy molekularne. Eksperymentalne poparcie dla wniosku o projekcie”, w: Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewo- lucjonizm-kreacjonizm..., s. 496-511 [oryginał: „Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference” (maszynopis); artykuł w nieco zmienionej postaci ukazał się póżniej w: Cosmos Pursuit 1998, vol. 1, no. 2, s. 27-35 oraz w: Robert T. Pennock (ed.), Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, Bradford Book, The MIT Press, Cambridge - London 2001, s. 241-256].
 7. Phillip E. Johnson, „Co to jest darwinizm?”, Na Początku... 2000, nr 7-8 (131-132), s. 197-211 [oryginał: „What is Darwinism?”, w: Michael Bauman (ed.), Man and Creation. Perspectives on Science and Theology, Hillsdale College Press, Hillsdale, Michigan 1993, s. 177-190].
 8. Don Batten, „Teoria przerywanej równowagi”, Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 260-282 [oryginał: „Punctuated Equilibrium: Come of Age?”, Creation Ex Nihilo Technical Journal 1994, vol. 8, No. 2, s. 131-137].
 9. Harun Yahya, „Upadek mitu ewolucji”, Na Początku... 2001, nr 9 (146), s. 260-269 [oryginał: maszynopis nieopublikowany].
 10. Dr Bert Thompson, „Implikacje ewolucjonizmu”, Na Początku... 2001, nr 10 (147), s. 292-305 [oryginał: „The Implications of Evolution”, Reason & Revelation October 1997, vol. 17, No. 10, s. 73-78].
 11. D. Russell Humphreys, „Siedem lat książki Starlight and Time", Na Początku... 2001, nr 11-12A (148-149), s. 347-353 [oryginał: „Seven Years of Starlight and Time", Acts & Facts August 2001, Impact #338.

 

Promocja prac dyplomowych pisanych na temat „nauka a religia” (spis wszystkich):

a) prace doktorskie:
1. Piotr Bylica, Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
2. Dariusz Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.
3. Grzegorz Malec, Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski 2017.
4. Małgorzata Gazda, Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja "podpisu w komórce". Spór o pochodzenie informacji genetycznej, Uniwersytet Zielonogórski 2018.
 
a) prace magisterskie:
1. Radosław Kopeć, Karl R. Popper o naukowości darwinizmu, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Lublin 1997.
2. Grzegorz Sęk, Melanizm przemysłowy jako argument w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2001.
3. Tomasz Zawada, Teistyczny ewolucjonizm Howarda J. Van Tilla, Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2001.
4. Łukasz Pająk, Spór o celowość organizmów żywych na przykładzie budowy oka kręgowców, Uniwersytet Zielono- górski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2002.
5. Katarzyna Gardiasz, Filozoficzno-metodologiczne aspekty biblijnego ujęcia stworzenia. Poglądy Henry'ego M. Morrisa, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2002.
6. Grzegorz Kaniak, Argumenty antropiczne Hugh Rossa, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2003.
7. Tomasz Krause, Filozoficzne aspekty tzw. „afery Kansas", Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2004.
8. Ewa Antosiak, Organy szczątkowe jako argument w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005.
9. Dariusz Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005.
10. Joanna Najder, Nilesa Eldredge'a krytyka kreacjonizmu, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2006.
11. Magdalena Denys, Pozaempiryczne składniki ewolucjonizmu w ujęciu Phillipa E. Johnsona, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2006.
12. Małgorzata Norman, Hugh Rossa interpretacja biblijnego ujęcia stworzenia, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2007.
13. Adam Grzybek, Kennetha R. Millera krytyka kreacjonizmu i teorii inteligentnego projektu, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2007.
14. Paweł Szewczyk, Rozwój przeddarwinowskich idei ewolucji, Uniwersytet Zie­lo­nogórski, Zielona Góra 2007.
15. Grzegorz Krawiec, Poglądy filozoficzne Władysława Kunickiego-Goldfingera, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2007.
16. Ewa Zalewska, Johna F. Haughta poglądy na temat relacji nauka-religia, Uni­wersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
17.  Piotr Wołkowski, Nowożytny spór o istotę czasu i przestrzeni, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
18.  Andrzej Wąsowicz, Davida Stove’a krytyka darwinizmu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
19.  Piotr Juszczyński, Pojęcie paradygmatu w Kuhnowskiej filozofii nauki, Uni­wer­sy­tet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
20.  Jacek Pobiarżyn, Richarda Dawkinsa krytyka kreacjonizmu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
21.  Ewelina Jusza, Antyewolucjonizm prof. Pawła Siwka. Ewaluacja poglądów po 35 latach, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
22. Karolina Wołotowska, Teistyczna W.L. Craiga i ateistyczna Q. Smitha interpretacja kosmologii kwantowej S. Hawkinga, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
23.  Aleksandra Kołkowska, Filozoficzne uwarunkowania kosmologii stanu stacjonarnego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
24.  Kamila Wawrzyniak, Recepcja darwinizmu w USA w drugiej połowie XIX wieku, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
25. Michał Nowosad, Konieczne rozwiązania życia w ujęciu Simona Conwaya Morrisa, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
26. Maciej Neczaj, Ruperta Sheldrake’a koncepcja pola morfogenetycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.
27. Grzegorz Malec, Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2012.
28. Radosław Plato, Ewolucyjny relatywizm w ujęciu Gonzalo Munevara, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2012.
 
c) prace licencjackie:
1. Michał Ferdynus, Zasada antropiczna a wszechświaty równoległe, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2003.
2. Joanna Najder, Argumenty antykreacjonistyczne w „O powstawaniu gatunków” Karola Darwina, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2004.
3. Dominika Trychan, Tabliczkowa teoria Księgi Rodzaju a hipoteza dokumentarna, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005.
4. Maciej Piosik, Zasada NOMA, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005.
5. Izabela Obłaczyńska, Geneza religii według Zygmunta Freuda, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
6. Grzegorz Malec, Ewolucja stanowiska Karola Darwina wobec religii, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
7.Anna Goździewska, Pascala Boyera teoria religii jako produktu ubocznego ewolucji, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
8. Maciej Neczaj, Holizm Kena Wilbera, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
9. Anna Giec, Argumenty Karola Darwina za biologicznym pochodzeniem człowieka, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2011.


Referaty (na konferencjach, w towarzystwach i kołach naukowych itp.) na temat „nauka a religia”:

 1. 05.09.1995. „Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych”, VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995 (wersja pisemna ukazała się w Ruchu Filozoficznym 1996, t. 53, nr 2-3, s. 209-222 i w Annales UMCS, Sectio I, 1996/1997, vol. 21 i 22, s. 11-27).
 2. 07.12.1995. „Prawda w nauce (na przykładzie kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm)”, konferencja: „Prawda w nauce i w filozofii”, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 1995 (wersja pisemna ukazała się w pracy zbiorowej: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy II, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1997, s. 133-151.)
 3. 25.06.1996. „Nauka jako zagrożenie dla religii”, IV Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”, Wilno 24-25 czerwca 1996 (abstrakt, wersja pisemna ukaże się w materiałach konferencji).
 4. 05.12.1997. „Kiedy nauka powinna unikać prawdy? Studium przypadku: zasada doboru naturalnego”, konferencja: „Prawda w nauce i w filozofii”, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 1997 (wersja pisemna ukazała się w: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy t. 3, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1802, Katowice 1999, s. 77-96).
 5. 01.04.2000. „Stanowiska w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm”, Akademia Myśli Chrześcijańskiej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Katowice, ul. Wojewódzka 29/8 (III piętro), godz. 11:00-18:00.
 6. 07.09.2000. „W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu”, Pierwsze Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne „Racjonalność naukowa”, Zielona Góra 7-9 września 2000 r. (wersja opublikowana: Filozofia Nauki 2001, nr 2 (34), s. 7-18).
 7. 14.11.2000. „Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm-kreacjonizm”, Sympozjum „Kategoria genezy w nauce i filozofii”, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 13-14 listopada 2000 r. (wersja opublikowana: Roczniki Filozoficzne 2002, t. 50, z. 3, s. 187-198).
 8. 05.11.2001. „Twarde jądro ewolucjonizmu”, konferencja „Granice naturalizmu w kontekście nauk przyrodniczych”, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 5-6 listopada 2001 (wersja opublikowana: Roczniki Filozoficzne 2003, t. 51, z. 3, s. 77-117).
 9. 08.04.2002. „Światopoglądowe uwarunkowania nauki, religii i filozofii”, dyskusja panelowa, Instytut Filozofii UMCS, Lublin.
 10. 12.09.2002. „Ewolucja ewolucjonizmu z popperowskiego punktu widzenia”, III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne „Pojęcie prawdy i wyzwania relatywizmu; Wokół filozofii Karla R. Poppera”, 12-14 września 2002, (wersja opublikowana: Filozofia Nauki 2003, Rok XI, Nr 2(42), s. 51-63).
 11. 07.11.2003. „Stanisława Mazierskiego koncepcja tzw. cudownych zjawisk a wnioskowanie o projekcie”, V Konferencja „Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych” - Filozof wobec przyrody - dedykowana ks. profesorom: Stanisławowi Mazierskiemu i Włodzimierzowi Sedlakowi w 10. rocznicę ich śmierci; Katolicki Uniwersytet Lubelski (wersja opublikowana: "Noma, cudy i filtr eksplanacyjny" Roczniki Filozoficzne 2005, t. 53, nr 2, s. 83-103).
 12. 04.06.2004. „Nauka a biblijny opis stworzenia", Wszechnica Ostrowska; Ostrów Wielkopolski, Muzeum Miasta, Rynek - Ratusz, godz. 18:30.
 13. 16.09.2004. „Dyskordyzm przerywany - o stosunku nauki i religii", VII Polski Zjazd Filozoficzny (Szczecin 14-18 września).
 14. 01.12.2004. „Epistemiczne układy odniesienia i «warunek Jodkowskiego»" na konferencji Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 8 organizowanej przez Instytut Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 15. 14.05.2005. „Czy nauka może mówić o Bogu?", Ogólnopolska Konferencja Studencka Zlot Filozoficzny, Zielona Góra 13-15.05.2005.
 16. 03.06.2005. Nieusuwalność konfliktu nauka-religia" na V Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich «Filozofia w kulturach narodów słowiańskich» 2-5 VI 2005 Boguchwała-Tyczyn organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. 05.09.2005. „Epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentnego projektu", V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne Prawda - Nauka - Religia, Zielona Góra 5-7 września 2005 (wersja pisemna: Filozofia Nauki 2006, nr 1 (53), s. 95-105).
 18. 09.11.2005. „Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu", konferencja „Filozofia przyrody - filozofia przyrodoznawstwa - metakosmologia", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 9-10 listopada 2005.
 19. 24.11.2005. „Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu", konferencjaWspółczesne kontrowersje wokół początków człowieka", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Białobrzegi 23-25 listopada 2005.
 20. 17.12.2005. „Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych", konferencja Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii, Lublin 16-17 grudnia 2005.
 21. 17.12.2005. Dyskusja panelowa nt. „Celowość w przyrodzie", sympozjum Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kazimierz.
 22. 12.01.2006. "Czy w nauce jest miejsce dla Boga?". Dyskusja z prof. Wojciechem Sadym na zebraniu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Stara Humanistyka UMCS, godz. 18.00.
 23. 18.04.2007. "Fikcja teistycznego ewolucjonizmu", „Ewolucjonizm czy kreacjonizm” VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «Przyszłość cywilizacji Zachodu» KUL, 18 kwietnia 2007.  Akademicka Kronika Filmowa (od 11 min. 59 sek. do 14 min. 42 sek.)
 24. 22.05.2007. "Jak długo trwały dni z tygodnia stworzenia? Przegląd stanowisk kreacjonistycznych", referat wygłoszony na konferencji "Genesis (1-3) – teologia, antropologia, kosmologia (inspiracje, recepcje, analizy)", Toruń 22-24 maja 2007.
 25. 17.09.2008. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Wartości poznawcze w nauce" (pozostali uczestnicy dyskusji: prof. Adam Grobler, prof. Wojciech Sady, abp Józef Życinski, prof. Witold Strawiński [moderator]). VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20.09.2008.
 26. 16.10.2009. „Edukacyjny wymiar sporu ewolucjonizm - kreacjonizm”, referat wygłoszony na konferencji Religia i edukacja publiczna, Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 27. 18.05.2010. „Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm”, referat wygłoszony na konferencji Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Uniwersytet Szczeciński, Niechorze, 17-19.05.2010.
 28. 16.05.2013. „Wolność woli, zasada antropiczna i definicja życia”, referat wygłoszony na seminarium Złożoność świata i złożoność wiedzy: Umysł a wiedza. Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza PAN, Lublin.
 29. 07.11.2013. „Problem pseudonaukowości astrologii w sporach Popper-Kuhn”, referat wygłoszony na konferencji Współczesna Astrologia z perspektywy filozofii przyrody i filozofii nauki. Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin.
 30. 26.11.2014. „Czy naukowiec może być kreacjonistą?”, referat wygłoszony podczas Inicjatywy Akademickiej "Fides et Ratio", Filar II: spotkania otwarte "Areopag na Wyspie", Edycja III Jaki początek? (II) Wiara i rozum o początku człowieka, Wrocław.
 31. 23.04.2015. "Jaka geometria obowiązuje we wszechświecie?", referat wygłoszony na konferencji Granice Nauki. Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna, Wrocław (zobacz plakat).
 32. 22-26.06.2017. "Jak Heller z Pabjanem rozdawali samochody na Placu Czerwonym w Moskwie", referat wygłoszony podczas XI Warszatów Filozofii przyrody, Pasierbiec.

 

Udział w audycjach radiowych:

 1. 21 lipca 2004, godz. 23.00 Radio Zachód (103 i 106 MHz), audycja pt „Czy nauka toleruje Boga, czy raczej Go zabija i zajmuje Jego miejsce?” Audycję prowadził red. Konrad Stanglewicz.
 2. 7 listopada 2004, godz. 19.00  Radio Zachód (103 i 106 MHz), rozmowa na żywo redaktora Konrada Stanglewicza z trzema członkami Zielonogórskiej Grupy Lokalnej. Temat rozmowy: wystąpienia K. Jodkowskiego i P. Bylicy na VII Zjeździe Filozofii Polskiej w Szczecinie oraz „co to jest teoria inteligentnego projektu?"
 3. Wywiad red. Konrada Stanglewicza z zielonogórskiego Radia Zachód z prof. Kazimierzem Jodkowskim na temat głośnego artykułu w The New York Timesie kardynała Christopha Schönborna oraz teorii inteligentnego projektu. Wywiad został przeprowadzony we wrześniu 2005 roku.
 4. 13 września 2005 Radio Zachód
 5. 31 stycznia 2006 , godz. 23.00-24.00 zielonogórskie Radio Zachód nadało rozmowę na żywo. Tematem jej było pytanie o źródła sporu o stworzenie człowieka, czyli skąd się bierze "KontrEwolucja" przywołana w tekście w "Rzeczypospolitej" z 7 stycznia 2006 r.
 6. 17 października 2006, godz. 21.00-23.00 zielonogórskie Radio Zachód nadało audycję "Rozmowy przy księżycu" na temat "Czy ewolucjonizm jest kłamstwem?" W audycji uczestniczyli prof. K. Jodkowski, mgr Adam Trybus i mgr Dariusz Sagan.
 7. Audycja radiowa Konrada Stanglewicza, Wywiad z prof. Kazimierzem Jodkowskim na temat jego książki Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy. Audycja została nadana w Radiu Zachód 30 października 2007 r.

 

Indeks Hirscha

Definicja indeksu Hirscha mówi o cytowaniach. Ale programy wyliczające wartość indeksu Hirscha liczą nie cytowania, lecz publikacje, w których występują cytowania. Jeśli jakaś moja publikacja jest w książce lub artykule cytowana na przykład dwa razy, to program uznaje to jako jedno cytowanie, a nie dwa. Dlatego w poniższych plikach postępuję podobnie. Gdybym postępował zgodnie z definicją, mój indeks Hirscha byłby dwucyfrowy. Indeks Hirscha = 10 (lub 8)

 

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.