Seria książkowa
Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy

 

Szukaj

dr Dariusz Sagan

Sagan.Dariusz

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 


Adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2017-2021 Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Były redaktor naczelny czasopisma internetowego Filozoficzne Aspekty Genezy (w latach 2011-2018). Były przewodniczący ZGL "Nauka a Religia" (w latach 2006-2012). Napisał pracę magisterską pt. Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych (2005; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski), która w zmodyfikowanej i rozszerzonej wersji została opublikowana w formie książki (2008), oraz rozprawę doktorską pt. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu (2010; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski; recenzenci: dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM oraz dr hab. Józef Zon, prof. KUL), na podstawie której 23 lutego 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i która również w zmodyfikowanej i rozszerzonej wersji została opublikowana w formie książki (2015). Tel. kom.: 669 141 012.

 

Publikacje:

Książki:

 1. Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 270.
 2. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 6, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 515.

 

Redakcja książek:

 1. Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 573 (współredaktorzy: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian i Robert Piotrowski).

 

Redakcja przekładów książek: 

 1. Phillip E. Johnson, Darwin przed sądem, przeł. Patrycja Drygas, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2020, s. 240.
 2. Cornelius G. Hunter, Bóg Darwina. Ewolucjonizm i problem zła, przeł. Józef Zon, Perspektywy Nauki, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, s. 236.
 3. William A. Dembski, Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja, przeł. Zbigniew Kościuk, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, s. 520.
 4. Michael J. Behe, Dewolucja. Odkrycia naukowe dotyczące DNA wyzwaniem dla darwinizmu, przeł. Artur Baranowski, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 352.
 5. Stephen C. Meyer, Powrót hipotezy Boga. Trzy odkrycia naukowe ujawniające celowość Wszechświata, przeł. Aleksander Gomola, Summa, Fundacja Prodoteo, Warszawa 2022, s. 712.

 

Artykuły:

 1. Michaela Behe’ego koncepcja nieredukowalnej złożoności, Na Początku... 2003, nr 11-12 (174-175), s. 402-417.
 2. Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2004, nr 3 (51), s. 37-54.
 3. Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności, Na Początku... 2005, nr 5-6 (194-195), s. 162-224.
 4. Molekularny „zegar Paleya" a darwinowska ewolucja, Ruch Filozoficzny 2005, t. LXII, nr 2, s. 289-304.
 5. Teleologiczne wyjaśnienie nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych, Roczniki Filozoficzne 2006, t. LIV, nr 1, s. 139-160. 
 6. Debata Benedykta XVI i jego uczniów nad stworzeniem i ewolucją, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 7-17. Artykuł przedrukowano w miesięczniku Problemy Genezy 2006, t. XIV, nr 3-4 (205-206), s. 25-32. Nieco zmieniona, publicystyczna wersja tego tekstu pod innym tytułem, „Co Benedykt XVI myśli o ewolucji?", ukazała się w tygodniku Najwyższy Czas!, 23-30 grudnia 2006, nr 51-52 (866-867), s. 57-59.
 7. Teoria inteligentnego projektu a naukowa debata nad pochodzeniem, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 79-122.
 8. God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science-Religion Relation, Pensamiento 2008, vol. 64, no. 242, s. 621-638 (współautor: Piotr Bylica).
 9. Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności, Otwarte Referarium Filozoficzne 2009, t. 2, "Genesis. Filozoficzne konsekwencje wyników badań przyrodniczych o początku świata, życia, człowieka", s. 89-116.
 10. Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce, w: Andrzej L. ZACHARIASZ (red.), Poznanie a prawda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 167-173.
 11. Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu, Studia Philosophica Wratislaviensia 2011, vol. VI, fasc. 4, s. 55-74.
 12. Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości?, Roczniki Filozoficzne 2013, t. LXI, nr 1, s. 73-91.
 13. Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm, Kwartalnik Filozoficzny 2013, t. XLI, z. 2, s. 75-96.
 14. Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu, Studia Philosophica Wratislaviensia 2013, vol. VIII, fasc. 3, s. 43-59.
 15. O programie badawczym teorii inteligentnego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 73-108.
 16. Teoria inteligentnego projektu - argumenty za i przeciw, w: Stanisław JANECZEK, Anna STAROŚCIC, Dariusz DĄBEK i Justyna HERDA (red.), Filozofia przyrody, Dydaktyka Filozofii, t. III, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013, s. 335-383.
 17. Spór o użyteczność teorii inteligentnego projektu dla nauki, Kultura i Edukacja 2013, nr 3 (96), s. 28-49.
 18. Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria 2014, nr 2 (90), s. 153-171.
 19. Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metodologiczna podstawa teorii inteligentnego projektu, Zagadnienia Naukoznawstwa 2014, nr 1 (199), s. 41-59.
 20. Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych, Scientia et Fides 2015, vol. 3, nr 1, s. 87-113.
 21. Teoria inteligentnego projektu a kreacjonizm, Kwartalnik Filozoficzny 2015, t. XLIII, z. 2, s. 131-150.
 22. Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 213-227.
 23. The Nature of Design Inference and the Epistemic Status of Intelligent Design, International Philosophical Quarterly 2019, vol. 59, no. 1, s. 37-55, doi:10.5840/ipq20181220121.
 24. Jaki „artyficjalizm” stanowi epistemiczny układ odniesienia nauki, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 223-250.
 25. Status poznawczy teorii inteligentnego projektu w świetle naturalizmu metodologicznego i koncepcji epistemicznych układów odniesienia, w: Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski i Anna Starościc (red.), Genius vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 309-321.
 26. Istota teorii inteligentnego projektu, kreacjonizm i wiara w Boga, W Poszukiwaniu Projektu 28 sierpnia 2020.

 

Recenzje, polemiki, drobne teksty:

 1. Retoryczna historia Ruchu Inteligentnego Projektu, Diametros 2005, nr 4, s. 76-85. (Recenzja: Thomas WOODWARD, Doubts about Darwin: A History of Intelligent Design, Baker Books, Grand Rapids, MI. 2003).
 2. Kościół a ewolucyjny materializm, Edukacja Filozoficzna 2005, vol. 40, s. 223-228. (Recenzja: George Sim JOHNSTON, Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji, przeł. Joanna Kaliszczyk, Wiara i Nauka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005).
 3. V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne: „Prawda - Nauka - Religia", ΣОФІΑ, Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 2006, nr 6, s. 391-394.
 4. Odpowiedź na uwagi polemiczne ks. dra Marka Słomki do mojego artykułu o filtrze eksplanacyjnym, Roczniki Filozoficzne 2009, t. LVII, nr 1, s. 345-349.
 5. Ewolucja, zło, Bóg, Przegląd Powszechny 2010, nr 4 (1064), s. 138-140. (Recenzja: Francisco J. AYALA, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, przeł. Piotr Dawidowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009).
 6. Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu", Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 17-63 (współautorzy: Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski i Krzysztof J. Kilian).
 7. Wstęp, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 11-33 (współautorzy: Piotr Bylica i Krzysztof J. Kilian).
 8. Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa, „Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 211-242 (współautorzy: Piotr Bylica, Małgorzata Gazda, Kazimierz Jodkowski i Krzysztof J. Kilian).
 9. Jodkowski Kazimierz Walenty, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 437-438.

 

Tłumaczenia:

Książki:

 1. John BROCKMAN (red.), Nauka a kreacjonizm. O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007, s. 304 (współtłumacz: Sławomir Piechaczek). W Internecie dostępne są niektóre eseje z tej książki: Jerry A. COYNE, Teoria inteligentnego projektu: wiara, która nie chce się ujawnić; Daniel C. DENNETT, O wielkiej mistyfikacji zwolenników teorii inteligentnego projektu; Lisa RANDALL, Wieloznaczne pojęcia. Zob. też recenzje tej książki.
 2. Karl W. GIBERSON i Donald A. YERXA, O gatunkach powstawania. W poszukiwaniu opowieści o stworzeniu, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 3, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 283.
 3. Michael J. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 4, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 273.
 4. James Porter MORELAND i John Mark REYNOLDS (red.), Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej, DEBATY, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008, s. 316.
 5. Scott O. LILIENFELD, Steven Jay LYNN, John RUSCIO i Barry L. BEYERSTEIN, 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Półprawdy, ćwierćprawdy i kompletne bzdury, Wydawnictwo CiS, Warszawa - Stare Groszki 2011, s. 408.
 6. Michael J. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2020, s. 358.
 7. Guillermo Gonzalez i Jay W. Richards, Wyjątkowa planeta. Dlaczego nasze położenie w kosmosie umożliwia odkrycia naukowe, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, s. 596 + kolorowa wklejka 16 stron (współtłumacz: Grzegorz Malec).
 8. Douglas AxE, Niepodważalne. Jak biologia potwierdza naszą intuicję, że życie jest zaprojektowane, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, s. 262 + kolorowa wklejka 2 strony (współtłumacz: Grzegorz Malec).
 9. William A. Dembski i Michael Ruse (red.), Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu, Perspektywy Nauki, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 584 (współtłumacz: Grzegorz Malec).
 10. Casey Luskin, Sarah Chaffee i Michael Egnor, Teoria inteligentnego projektu przed sądem. 10 mitów na temat procesu w Dover, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 148.
 11. Michael J. Behe, Pułapka na Darwina. Michael J. Behe odpowiada krytykom, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 728.

Artykuły:

 1. Michael J. BEHE, Precyzyjny projekt: powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych, Na Początku… 2004, nr 5-6 (181-182), s. 163-183. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 163-176.
 2. Jerry A. COYNENowa fala fanatyzmu w nauceFilozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 49-53.
 3. Michael J. BEHEFilozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 115-139. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 217-232.
 4. Douglas J. FUTUYMA, Cuda a molekuły, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 65-69.
 5. Michael J. BEHE, Współczesna hipoteza inteligentnego projektu. Łamanie reguł, Na Początku... 2004, nr 7-8 (183-184), s. 244-266.
 6. William A. DEMBSKI, Powrót projektu do nauk przyrodniczych, Na Początku... 2004, nr 9-10 (185-186), s. 323-342. Tekst został przedrukowany w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 11-24.
 7. Mark PERAKH, Nieredukowalna sprzeczność, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 71-113.
 8. H. Allen ORR, Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 33-48. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 177-187. 
 9. Mark RYLAND, «Teoria inteligentnego projektu» podważa teorię ewolucji. Już sama złożoność stworzenia świadczy o działaniu siły wyższej. Darwinizm? Nie ma szans, Na Początku... 2004, nr 11-12A (187-188), s. 414-420. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 157-161.
 10. Joshua A. SMART, O zastosowaniu pojęcia nieredukowalnej złożoności, Na Początku... 2004, nr 11-12A (187-188), s. 421-447.
 11. Russell F. DOOLITTLE, Subtelna równowaga, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 55-64. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 189-195.
 12. William A. DEMBSKI, Odmiany naturalizmu. Czy któraś forma naturalizmu jest zgodna z teorią inteligentnego projektu?, Na Początku... 2005, nr 1-2 (190-191), s. 45-54. 
 13. Stephen C. MEYER, Szkolne nauczanie o naukowym odstępstwie od neodarwinizmu, Na Początku... 2005, nr 1-2 (190-191), s. 55-57.
 14. Michael J. BEHE, Nieredukowalna złożoność: problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 67-96.
 15. William A. DEMBSKI, Tematy badań w ramach teorii inteligentnego projektu, Na Początku... 2005, nr 3-4 (192-193), s. 136-146.
 16. Kenneth R. MILLER, Odpowiedź na biochemiczny argument z projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 97-119. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 197-210.
 17. Jonathan WITT, Zarys historii powstania naukowej teorii inteligentnego projektu, Na Początku... 2005, nr 9-10 (198-199), s. 352-362.
 18. Discovery Institute, Falsyfikowalność teorii inteligentnego projektu, Na Początku... 2005, nr 11-12A (200-201), s. 455-457. Poprawiona wersja przekładu ukazała się na stronie: W Poszukiwaniu Projektu 21 lutego 2020.
 19. John G. WEST, Teoria inteligentnego projektu jest wyjątkowo źle rozumiana, Na Początku... 2005, nr 11-12A (200-201), s. 458-460. Tekst został przedrukowany w miesięczniku Idź Pod Prąd 2006, nr 8 (25), s. 8.
 20. Bruce H. WEBER, Złożoność biochemiczna. Emergencja czy projekt?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 121-130. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 211-216.
 21. George V. COYNE SJ, Przypadek jako metoda Boskiego stwarzania, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, 39-44.
 22. Martin HILBERT, Darwinowskie podziały. Papież, kardynał, jezuita i ewoluująca debata nad pochodzeniem, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 45-63.
 23. Stephen C. MEYER, DNA a pochodzenie życia. Informacja, specyfikacja i wyjaśnienie, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 133-215.
 24. Thomas WOODWARD, Istota sporu darwinizmu z teorią inteligentnego projektu: przyrodnicza symfonia makroewolucji, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 7-20.
 25. Thomas WOODWARD, CSI i filtr eksplanacyjny: Dembski w ogniu krytyki, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 95-124.
 26. John H. MCDONALD, Redukowalnie złożona pułapka na myszy (cz. I), w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 233-236.
 27. Michael J. BEHE, Obrona pułapki na myszy. Odpowiedź krytykom, w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 237-247.
 28. John H. MCDONALD, Redukowalnie złożona pułapka na myszy (cz. II), w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 249-255.
 29. Taner EDIS, Dlaczego "teoria inteligentnego projektu" jest bardziej interesująca niż tradycyjny kreacjonizm, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 81-93.
 30. Scott O. LILIENFELD, Steven Jay LYNN, John RUSCIO i Barry L. BEYERSTEIN, Używajmy mózgu, Focus 2010, nr 10 (181), s. 110-113.
 31. Loren PETRICH, Artefakty zwierzęce i pozaziemskie - inteligentnie zaprojektowane?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 139-153.
 32. Seth SHOSTAK, SETI a teoria inteligentnego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 155-160.
 33. David W. SNOKE, Jak w zaprojektowanym Wszechświecie zdefiniować to, co niezaprojektowane, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 117-137.
 34. Keith B. MILLER, O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i "ścisłych", Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 95-103 (wspólnie ze studentkami filozofii UZ w ramach translatorium z języka angielskiego).
 35. Carol E. CLELAND, Nauki historyczne, nauki eksperymentalne i metoda naukowa, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 105-120.
 36. John Hedley BROOKE, Karol Darwin o religii, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 61-74.
 37. Harry Lee POE i Chelsea Rose MYTYK, Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego. Ewolucja idei, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 137-151 (wspólnie ze studentami filozofii UZ w ramach translatorium z języka angielskiego).
 38. Bill JOHNSON, Czy darwinizm ma ateistyczny charakter? Analiza przekonań i czynów Karola Darwina, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 75-91.
 39. Alan P. LIGHTMAN, Przypadkowy Wszechświat: kryzys wiary w nauce, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 255-267.
 40. Robert T. PENNOCK, Bóg w lukach wiedzy: argument z niewiedzy i ograniczenia naturalizmu metodologicznego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 155-185.
 41. Richard THORNHILL, Historyczny związek między darwinizmem a argumentem z biologicznego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 79-106 (wspólnie ze studentami filozofii UZ w ramach translatorium z języka angielskiego).
 42. Francisco J. AYALA, Największe odkrycie Darwina: projekt bez projektanta, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 7-32 (wspólnie ze studentami filozofii UZ w ramach translatorium z języka angielskiego).
 43. William A. DEMBSKI, Śmierć i Upadek: dlaczego teistyczny ewolucjonizm nie łagodzi problemu zła, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 159-176.
 44. Gary EMBERGER, Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 139-158 (wspólnie ze studentami filozofii UZ w ramach translatorium z języka angielskiego).
 45. Paul McLaughlin, Bakunin i Comte, Studia Philosophica Wratislaviensia 2014, vol. IX, fasc. 3, s. 57-72 (wspólnie z Eweliną Topolską).
 46. Bruce L. Gordon, W obronie uniformitaryzmu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 133-149 (wspólnie ze studentami filozofii UZ w ramach translatorium z języka angielskiego).
 47. James Bradley, Losowość i natura Boga, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 205-240 (wspólnie ze studentami filozofii UZ w ramach translatorium z języka angielskiego).
 48. David Snoke, Biologia systemowa jako program badawczy teorii inteligentnego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 255-285.
 49. Michael J. Denton, Miejsce życia i człowieka w przyrodzie. Obrona tezy antropocentrycznej, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 209-254.
 50. Paul McLaughlin, Bakunin i Feuerbach o naturalizmie, Hybris 2016, nr 34, s. 229-240 (wspólnie z Eweliną Topolską).
 51. Del Ratzsch, Teologia naturalna, naturalizm metodologiczny i „żółwie do samego dołu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 119-152.
 52. Jitse M. van der Meer, Przekonania towarzyszące, ideologia i nauka, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 153-194.
 53. Jonathan Bartlett i Eric HollowayNienaturalistyczne metodologie we współczesnej praktyce, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 101-117.
 54. Mario A. López, Projekt jako kryterium demarkacji, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 75-100.
 55. Jonathan Bartlett, Filozoficzne wady naturalizmu metodologicznego i perspektywy na przyszłość, Filozoficzne Aspekty Genezy 2017, t. 14, s. 53-87.
 56. Tom Gilson, Naturalizm metodologiczny, teizm metodologiczny i regularyzm, Filozoficzne Aspekty Genezy 2017, t. 14, s. 89-98.
 57. James C. LeMaster, Związek między Baconem, teleologią i analogią a doktryną naturalizmu metodologicznego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2017, t. 14, s. 99-133.
 58. Elliott Sober, Darwin i naturalizm, Filozoficzne Aspekty Genezy 2017, t. 14, s. 7-52.
 59. Jonathan Bartlett, Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 441-460.
 60. Sy Garte, Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 415-440.
 61. Eugene V. Koonin, Ewolucjonizm darwinowski w świetle genomiki, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 283-370.
 62. Sy Garte, Teleologia i pochodzenie ewolucji, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 461-482.
 63. Gerd B. Müller, Dlaczego rozszerzona synteza ewolucyjna jest niezbędna, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 371-413.
 64. Kirk Durston, Nauka inferencyjna – co może pójść nie tak?, W Poszukiwaniu Projektu 19 listopada 2019.
 65. Paul Nelson, Jeśli jesteś za SETI, to musisz porzucić naturalizm metodologiczny, W Poszukiwaniu Projektu 22 listopada 2019.
 66. Paul Nelson, Naturalizm metodologiczny. Reguła, której nikt nie potrzebuje lub nie przestrzega, W Poszukiwaniu Projektu 25 listopada 2019.
 67. Casey Luskin, Genom ośmiornicy: wprawdzie nie jest „obcy”, ale i tak stanowi ogromne wyzwanie dla darwinizmu, W Poszukiwaniu Projektu 14 stycznia 2020.
 68. Bruce L. Gordon, Naukowy status wnioskowań o projekcie, W Poszukiwaniu Projektu 16 stycznia 2020.
 69. Jonathan WITT, Teoria inteligentnego projektu jest testowalna. A co z darwinizmem?, W Poszukiwaniu Projektu 18 lutego 2020.
 70. Casey Luskin, Badacze SETI – oto wskazówki dla was, jak radzić sobie z nietrafnymi zarzutami, W Poszukiwaniu Projektu 5 marca 2020.
 71. Evolution News, Między teorią inteligentnego projektu a naturalizmem metodologicznym nie musi być sprzeczności, W Poszukiwaniu Projektu 9 marca 2020.
 72. Jonathan Wells, Czy ludzkie oko rzeczywiście stanowi świadectwo przeciwko teorii inteligentnego projektu?, W Poszukiwaniu Projektu 13 marca 2020.
 73. Jay W. RICHARDS, Rzeczywistość i opór nauki. Naukowy Ruch Inteligentnego Projektu jako ogromne wyzwanie dla nauki w dotychczasowej postaciW Poszukiwaniu Projektu 22 kwietnia 2020.
 74. David GELERNTER, Pożegnanie z Darwinem, W Poszukiwaniu Projektu 10 czerwca 2020.
 75. Günter BECHLYBrian MILLERDavid BERLINSKI, Prawo głosu. Odpowiadamy Jerry’emu Coyne’owi, W Poszukiwaniu Projektu 12 czerwca 2020.
 76. Michael J. Behe odpowiada na dodatkowe pytania z Webinarium, W Poszukiwaniu Projektu 5 grudnia 2020.
 77. Andrew Buskell, Dwustronna przyczynowość i rozszerzona synteza ewolucyjna, Filozoficzne Aspekty Genezy 2019/2020, t. 16/17, s. 157-192, https://doi.org/10.53763/fag.2019-2020.16-17.6.
 78. Daniel R. Brooks, Rozszerzona Synteza: coś starego, coś nowego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2019/2020, t. 16/17, s. 193-206, https://doi.org/10.53763/fag.2019-2020.16-17.5.
 79. Sarah Chaffee, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #1 „Sędzia Jones odniósł się do rzeczywistej teorii inteligentnego projektu, a nie do jej karykatury”, W Poszukiwaniu Projektu 1 października 2021.
 80. Sarah ChaffeeDziesięć mitów na temat procesu w Dover: #2 „Sędzia Jones jest błyskotliwym, neutralnym prawoznawcą, który rozpracował teorię inteligentnego projektu”, W Poszukiwaniu Projektu 8 października 2021.
 81. Casey Luskin, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #3 „Teorii inteligentnego projektu nie popierają żadne wyniki badań lub publikacje w recenzowanej literaturze naukowej”, W Poszukiwaniu Projektu 15 października 2021.
 82. Casey Luskin, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #4 „Orzeczenie w procesie w Dover obaliło teorię inteligentnego projektu”, cz. 1, W Poszukiwaniu Projektu 22 października 2021.
 83. Casey Luskin, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #4 „Orzeczenie w procesie w Dover obaliło teorię inteligentnego projektu”, cz. 2, W Poszukiwaniu Projektu 29 października 2021.
 84. Sarah Chaffee, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #5 „Discovery Institute poparł politykę rady szkolnej Dover”, W Poszukiwaniu Projektu 5 listopada 2021.
 85. Sarah Chaffee, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #6 „Sędzia Jones nie był aktywistą i nie przekroczył swoich kompetencji”, W Poszukiwaniu Projektu 12 listopada 2021.
 86. Casey LuskinDziesięć mitów na temat procesu w Dover: #7 „W procesie w Dover wykazano, że teoria inteligentnego projektu ma charakter »religijny« i jest odmianą »kreacjonizmu«”, cz. 1, W Poszukiwaniu Projektu 19 listopada 2021.
 87. Casey LuskinDziesięć mitów na temat procesu w Dover: #7 „W procesie w Dover wykazano, że teoria inteligentnego projektu ma charakter »religijny« i jest odmianą »kreacjonizmu«”, cz. 2, W Poszukiwaniu Projektu 26 listopada 2021.
 88. Casey Luskin, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #8 „Michael Behe przyznał, że teoria inteligentnego projektu nie jest bardziej naukowa od astrologii”, W Poszukiwaniu Projektu 3 grudnia 2021.
 89. Sarah Chaffee, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #9 „Ruch inteligentnego projektu miał swój dzień w sądzie”, W Poszukiwaniu Projektu 10 grudnia 2021.
 90. Sarah Chaffee, Dziesięć mitów na temat procesu w Dover: #10 „Ruch inteligentnego projektu przestał istnieć po ogłoszeniu decyzji w procesie w Dover”, W Poszukiwaniu Projektu 17 grudnia 2021.
 91. Michael Egnor, Refleksja w rocznicę procesu w Dover, W Poszukiwaniu Projektu 22 grudnia 2021.
 92. Stephen C. Meyer, Jakie świadectwa przemawiają na rzecz teorii inteligentnego projektu i jakie są ich teistyczne implikacje?, W Poszukiwaniu Projektu 3 czerwca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 77-79.
 93. Stephen C. Meyer, Pochodzenie życia i zagadka informacji, W Poszukiwaniu Projektu 8 czerwca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 80-84.
 94. Stephen C. MeyerLogika wykrywania projektu, W Poszukiwaniu Projektu 10 czerwca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 145-148.
 95. Stephen C. Meyer, Antropiczne precyzyjne dostrojenie jako świadectwo projektu, W Poszukiwaniu Projektu 15 czerwca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 85-88.
 96. Stephen C. Meyer, Teoria inteligentnego projektu – teistyczne implikacje?, W Poszukiwaniu Projektu 17 czerwca 2022.
 97. Jonathan Wells, Jakie są największe naukowe problemy teorii ewolucji?, W Poszukiwaniu Projektu 1 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 33-35.
 98. Jonathan Wells, Największe naukowe problemy teorii ewolucji: homologia, W Poszukiwaniu Projektu 6 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 36-39.
 99. Jonathan Wells, Największe naukowe problemy teorii ewolucji: skamieniałości, W Poszukiwaniu Projektu 8 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 40-43.
 100. Jonathan WellsNajwiększe naukowe problemy teorii ewolucji: filogeneza molekularna, W Poszukiwaniu Projektu 13 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 44-47.
 101. Jonathan Wells, Największe naukowe problemy teorii ewolucji: dobór naturalny, W Poszukiwaniu Projektu 15 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 48-52.
 102. Jonathan Wells, Największe naukowe problemy teorii ewolucji: mutacje, W Poszukiwaniu Projektu 20 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 53-56.
 103. Jonathan Wells, Największe naukowe problemy teorii ewolucji: specjacja, W Poszukiwaniu Projektu 22 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 57-61.
 104. Jonathan Wells, Błędny szereg dowodzeń Darwina, W Poszukiwaniu Projektu 27 lipca 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 62.
 105. William A. Dembski, Przewidywanie teorii inteligentnego projektu na temat edytowania genów metodą CRISPR, W Poszukiwaniu Projektu 26 sierpnia 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 181-188.
 106. William A. Dembski, Wnioskowanie o projekcie a hipoteza projektu, W Poszukiwaniu Projektu 23 września 2022; przedruk w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 165-180.
 107. William A. Dembski, Czy teoria inteligentnego projektu jest formą teologii naturalnej?, w: Grzegorz Malec (red.), O pochodzeniu. Tom 1. Ujęcie filozoficzne, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 49-72.
 108. Jeffrey Koperski, Teoria inteligentnego projektu a koniec nauki, w: Grzegorz Malec (red.), O pochodzeniu. Tom 1. Ujęcie filozoficzne, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 95-126.
 109. Stephen C. Meyer, Podwójny standard. Teoria inteligentnego projektu, metodologia naukowa i problem demarkacji, w: Grzegorz Malec (red.), O pochodzeniu. Tom 1. Ujęcie filozoficzne, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 147-208.
 110. Casey Luskin, Jaka jest pozytywna argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu?, W Poszukiwaniu Projektu 16 listopada 2022.
 111. Casey Luskin, Zarys pozytywnej argumentacji na rzecz teorii inteligentnego projektu, W Poszukiwaniu Projektu 18 listopada 2022.
 112. Casey Luskin, Świadectwa na rzecz teorii inteligentnego projektu – w biochemii i innych dyscyplinach, W Poszukiwaniu Projektu 23 listopada 2022.
 113. Casey Luskin, Pozytywna argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu w paleontologii, W Poszukiwaniu Projektu 30 listopada 2022.
 114. Casey Luskin, Pozytywna argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu w systematyce (badającej powiązania między organizmami), W Poszukiwaniu Projektu 2 grudnia 2022.
 115. Casey Luskin, Pozytywna argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu w genetyce, W Poszukiwaniu Projektu 7 grudnia 2022.
 116. Casey Luskin, Pozytywna argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu w fizyce, W Poszukiwaniu Projektu 9 grudnia 2022.
 117. Casey Luskin, Wykorzystanie pozytywnej argumentacji na rzecz teorii inteligentnego projektu do udzielenia odpowiedzi na powszechnie stawiane zarzuty, W Poszukiwaniu Projektu 14 grudnia 2022.
 118. Casey Luskin, Czy darwinowska teoria ewolucji formułuje takie same przewidywania jak teoria inteligentnego projektu?, W Poszukiwaniu Projektu 16 grudnia 2022.
 119. Casey Luskin, Czy teoria inteligentnego projektu formułuje przewidywania, czy retrodykcje?, W Poszukiwaniu Projektu 21 grudnia 2022.
 120. Casey Luskin, Czy modele materialistyczne da się pogodzić z danymi naukowymi?, W Poszukiwaniu Projektu 23 grudnia 2022.
 121. Casey Luskin, Hamulec nauki? Teoria inteligentnego projektu jako płodny paradygmat naukowy, W Poszukiwaniu Projektu 28 grudnia 2022.
 122. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 1: nie istnieje żaden wiarygodny mechanizm wytworzenia bulionu pierwotnego, W Poszukiwaniu Projektu 22 lutego 2023.
 123. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 2: niekierowane procesy chemiczne nie są w stanie wyjaśnić powstania kodu genetycznego, W Poszukiwaniu Projektu 24 lutego 2023.
 124. Casey LuskinDziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 3: stopniowo zachodzące losowe mutacje nie są w stanie wytworzyć informacji genetycznej niezbędnej dla układów nieredukowanie złożonych, W Poszukiwaniu Projektu 1 marca 2023.
 125. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 4: dobór naturalny słabo radzi sobie z utrwalaniem korzystnych cech w populacjach, W Poszukiwaniu Projektu 8 marca 2023.
 126. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 5: nagłe pojawianie się gatunków w zapisie kopalnym nie stanowi potwierdzenia darwinowskiej teorii ewolucji, W Poszukiwaniu Projektu 15 marca 2023.
 127. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 6: biologii molekularnej nie udało się wykazać istnienia wielkiego „drzewa życia”, W Poszukiwaniu Projektu 24 marca 2023.
 128. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 7: ewolucja konwergentna podważa darwinizm oraz logikę leżącą u podstaw koncepcji wspólnoty pochodzenia, W Poszukiwaniu Projektu 29 marca 2023.
 129. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 8: różnice między zarodkami kręgowców przeczą przewidywaniom koncepcji wspólnoty pochodzenia, W Poszukiwaniu Projektu 31 marca 2023.
 130. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 9: neodarwinizm ma trudność z wyjaśnieniem rozmieszczenia biogeograficznego wielu gatunków, W Poszukiwaniu Projektu 4 kwietnia 2023.
 131. Casey Luskin, Dziesięć największych problemów naukowych teorii ewolucji biologicznej i chemicznej. Problem 10: długa historia błędnych przewidywań neodarwinizmu na temat śmieciowych narządów i śmieciowego DNA, W Poszukiwaniu Projektu 12 kwietnia 2023.
 132. Michael Denton, Empiryczne wyzwanie dla funkcjonalistycznego (panadaptacjonistycznego) paradygmatu, na którym opiera się darwinowski pogląd na świat, w: Grzegorz Malec (red.), W poszukiwaniu projektu. Wybór tekstów, t. 1, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 17-31.
 133. William A. Dembski, Sukces matematyki w rozwoju teorii inteligentnego projektu. Przewodnik po lekturze książki Jasona Rosenhouse’a, W Poszukiwaniu Projektu 12 maja 2023.
 134. William A. Dembski, Książka, która wywołała lawinę komentarzy, W Poszukiwaniu Projektu 17 maja 2023.
 135. William A. Dembski, Wyzwanie rzucone przez Jasona Rosenhouse’a, W Poszukiwaniu Projektu 19 maja 2023.
 136. William A. Dembski, Jason Rosenhouse – prymitywny darwinista, W Poszukiwaniu Projektu 24 maja 2023.
 137. William A. Dembski, Milczenie biologów ewolucyjnych, W Poszukiwaniu Projektu 26 maja 2023.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Filozofia w szkole. Funkcje, rola, znaczenie filozofii, Opole 17-18 marca 2005 - w połączeniu z I Zjazdem Komitetu Koordynującego Działalność Kół Filozoficznych, na którym komitet zmienił nazwę na Stowarzyszenie Ogólnopolskie Filozoficznych Organizacji Studenckich "SOFOS".
 2. Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce, VI Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich na temat Poznanie teoretyczne a prawda, 31.V-3.VI.2007 Boguchwała k/Rzeszowa. Organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współudziale Redakcji Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich ΣОФІΑ.
 3. Filtr eksplanacyjny: wykrywanie projektu na gruncie nauk przyrodniczych, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 września 2008.
 4. Komunikat na temat projektu badawczego „Epistemiczne układy odniesienia nauki” złożonego w otworzonym przez NCN konkursie OPUS5, VII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec, 21-23 czerwca 2013 (wspólnie z Kazimierzem Jodkowskim).
 5. Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie, VIII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec, 26-29 czerwca 2014.
 6. Inteligentny projekt - nauka czy pseudonauka?, Seminarium z cyklu Scientia et Fides, Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 15 kwietnia 2015 (zobacz plakat).
 7. Jakim antyewolucjonizmem jest teoria inteligentnego projektu?, IX Warsztaty Filozofii Przyrody, Kazimierz Dolny, 2-5 lipca 2015.
 8. Artyficjalizm jako epistemiczny układ odniesienia nauki, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19 września 2015.
 9. Dogmatyczna rola naturalizmu w nauce w kontekście sporu o ewolucję i inteligentny projekt, VIII Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym, "Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego", Centrum Dialogu Jana Pawła II, Toruń, 8 grudnia 2016.
 10. Wprowadzenie do serii "Inteligentny Projekt", XIII Warsztaty Filozofii Przyrody, Ciążeń, 27-30 czerwca 2019 (wspólnie z Grzegorzem Malcem).
 11. Słabe punkty pragmatycznego naturalizmu metodologicznego, XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin 9-14 września 2019.

 

Aktywność w Grupie Lokalnej:

Referaty:

 1. Molekularny „zegar Paleya" a darwinowska ewolucja (23 listopada 2004).
 2. Problematyka sporu ewolucjonizmu z teorią inteligentnego projektu (18 października 2006).
 3. Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych (22 kwietnia 2015).

 

Audycje radiowe, podcasty:

 1. 21 lipca 2004, godz. 23.00 - Radio Zachód (103 i 106 MHz), audycja pt. Czy nauka toleruje Boga, czy Go raczej zabija i zajmuje Jego miejsce? Audycję prowadził red. Konrad Stanglewicz.
 2. 7 listopada 2004, godz. 19.00 - Radio Zachód (103 i 106 MHz), rozmowa na  żywo redaktora Konrada Stanglewicza z trzema członkami Zielonogórskiej Grupy Lokalnej. Temat rozmowy: wystąpienia K. Jodkowskiego i P. Bylicy na VII Zjeździe Filozofii Polskiej w Szczecinie oraz „co to jest teoria inteligentnego projektu?"
 3. 17 października 2006, godz. 21.00 - Radio Zachód (103 i 106 MHz), audycja red. Konrada Stanglewicza na temat wystąpień, jakie na temat teorii ewolucji i nauczania jej w szkołach miał Maciej Giertych w parlamencie europejskim oraz w Polsce wiceminister edukacji, Mirosław Orzechowski. W audycji uczestniczyli też dwaj inni członkowie Zielonogórskiej Grupy Lokalnej: prof. Kazimierz Jodkowski i mgr Adam Trybus.
 4. 21 listopada 2011, godz. 18.10 - Radio Zachód (103 i 106 MHz), audycja "Eureka", rozmowa redaktora Konrada Stanglewicza z drem Dariuszem Saganem. Temat rozmowy: Serwis Filozoficzny "Nauka a Religia" i teoria inteligentnego projektu.
 5. W szpilkach na Mount Everest, czyli jak powstają teorie naukowe, EN jak... nauka 29 czerwca 2020.
 6. Nagie fakty, czyli jak światopogląd dyktuje nam rzeczy ogląd, EN jak... nauka 6 lipca 2020.
 7. Zagadka życia, czyli spór o racjonalność nauki. Dyskusja, EN jak... nauka 25 lipca 2022 (współdyskutant: Krzysztof Kilian).
 8. Zagadka życia i zagadka świata, czyli dysputa naukowców, EN jak... nauka 1 sierpnia 2022 (współdyskutant: Krzysztof Kilian).

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.