Przedruki

 

Szukaj

Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12
Philosophical Aspects of Origin 2015, vol. 12


Alfred Russel Wallace

O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków

(On the Law Which Has Regulated the Introduction of New Species)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Grzegorz Malec email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Alfred Russel Wallace, „On the Law Which Has Regulated the Introduction of New Species”, The Annals and Magazine of Natural History, Including Zoology, Botany, and Geology 1855, vol. XVI (Second Series), s. 184-196.

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego tekstu jest prawo, zgodnie z którym „Każdy gatunek pojawił się współzależnie w czasie i przestrzeni z wcześniej istniejącym i blisko spokrewnionym gatunkiem”. Powyższe prawo łączy ze sobą i tłumaczy ogromną liczbę niezależnych i dotychczas niewyjaśnionych faktów. Naturalny system uporządkowania istot żywych, ich geograficzny rozkład i następstwo w warstwach geologicznych, zjawiska reprezentatywności i wymienności grup we wszystkich ich modyfikacjach, a także najbardziej niezwykłe cechy szczególne budowy anatomicznej są przez powyższe prawo wyjaśnione i zobrazowane. Prawo to, jak się wydaje, nie tylko nie stoi w sprzeczności z żadnym z wielu współcześnie znanych faktów, ale także jest z nimi całkowicie zgodne. Wykazuje ono także wyższość względem wcześniejszych hipotez, ponieważ nie tylko wyjaśnia istnienie czegoś, ale także tłumaczy, dlaczego to istnieć musi. W myśl tego prawa wiele najważniejszych zjawisk przyrodniczych musiało zajść, wynikają one z niego niemal z taką koniecznością jak eliptyczne orbity planet z prawa grawitacji.

Summary:

The theme of present paper is the law that „Every species has come into existence coincident both in time and space with a pre-existing closely allied species”. This law connects together and renders intelligible a vast number of independent and hitherto unexplained facts. The natural system of arrangement of organic beings, their geographical distribution, their geological sequence, the phenomena of representative and substituted groups in all their modifications, and the most singular peculiarities of anatomical structure, are all explained by it, in perfect accordance with the vast mass of facts which the researches of modern naturalists have brought together, and, it is believed, not materially opposed to any of them. It also claims a superiority over previous hypotheses, on the ground that it not merely explains, but necessitates what exists. Granted the law, and many of the most important facts in Nature could not have been otherwise, but are almost as necessary deductions from it, as are the elliptic orbits of the planets from the law of gravitation.

Słowa kluczowe: rozmieszczenie geograficzne, teoria biegunowości, Edward Forbes, organy szczątkowe, system naturalnego pokrewieństwa.

Keywords: geographical distribution, theory of polarity, Edward Forbes, rudimentary organs, system of natural affinities.

Data wstawienia tekstu na stronę: 15 marca 2016 r.

Published on webpage: 15 March 2016.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.