Przedruki

 

Szukaj

Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12
Philosophical Aspects of Origin 2015, vol. 12


Grzegorz Malec

Ewolucjonizm przed Darwinem: Matthew, Blyth, Wallace

(Evolution Before Darwin: Matthew, Blyth, Wallace)

download-ikona

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tekstów opublikowanych przed pierwszym wydaniem książki Darwina O powstawaniu gatunków, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Autorzy tych tekstów to Patrick Matthew (1831), Edward Blyth (1835) i Alfred Russel Wallace (1855). Nie były one dotychczas przedmiotem szerszego zainteresowania polskich uczonych, a należy je uznać za istotne w historii teorii ewolucji.

Summary:

The main aim of this article is the analysis of the papers which had been published before the first publication of Darwin’s On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. The authors of these publications are Patrick Matthew (1831), Edward Blyth (1835), and Alfred Russel Wallace (1855). So far, these texts were scarcely an object of interest of Polish scholars but are important in the history of the theory of evolution.

Słowa kluczowe: Alfred Russel Wallace, Edward Blyth, Patrick Matthew, teoria doboru naturalnego, teoria ewolucji.

Keywords: Alfred Russel Wallace, Edward Blyth, Patrick Matthew, theory of natural selection, theory of evolution.

Data wstawienia tekstu na stronę: 15 marca 2016 r.

Published on webpage: 15 March 2016.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.