Przedruki

 

Szukaj

dr Grzegorz Malec

Grzegorz Malec

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 


Ktoś, kto nie zadowala się patrzeniem, jak dziki, na zjawiska przyrodnicze jak na przejawy nie związane ze sobą, nie może dłużej wierzyć, by człowiek był dziełem odrębnego aktu twórczego (Karol Darwin)

 

Student IV roku studiów doktoranckich z filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego ZGL "Nauka a Religia". Napisał pracę licencjacką na temat Ewolucja stanowiska Karola Darwina wobec religii (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski) oraz pracę magisterską zatytułowaną: Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski). Napisał także pracę licencjacką na kierunku bezpieczeństwo narodowe (Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego) na temat Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń naturalnych w gminie Zielona Góra (promotor: dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat Spory o plagiat darwinowskiej teorii ewolucji. Tel.: 669-262-555.

 

Publikacje:

Artykuły:

 1. Teologiczne dylematy Karola Darwina, Roczniki Filozoficzne 2012, t. LX, nr 1, s. 67-85.
 2. Naturalizm metodologiczny w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 131-154.
 3. Idea uniwersytetu według Johna Henry'ego Newmana, The Peculiarity of Man 2013, nr 18, s. 157-172.
 4. Edward Blyth (1810-1873). Ojciec indyjskiej ornitologii, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2014, R. 59, nr 1, s. 109-133.
 5. Spór o nawrócenie Darwina, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 427-459.
 6. Charles Darwin and Lady Hope - The Legend Still Alive, Hybris 2015, nr 29, s. 126-149.
 7. Erozja teizmu Darwina, czyli wpływ podróży na okręcie HMS Beagle na poglądy teologiczne angielskiego przyrodnika, w: Krzysztof Bałękowski i Kamil Maciąg (red.), Wybrane zagadnienia z filozofii języka i religii, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2015, s. 110-120.
 8. Ewolucjonizm przed Darwinem: Matthew, Blyth, Wallace, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 83-108.
 9. Kiedy Darwin stracił wiarę w Boga?, Diametros 2016, nr 48, s. 38-54.
 10. Pasywny Konwencjonalizm, czyli okres teistyczny w życiu Darwina, w: D. Czakon, K. Kleczkowska, A. Kuchta, G. Matusiak (red.), Kierunki Badawcze w Filozofii 2015, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2015, s. 85-103.
 11. Edward Forbes (1815-1854). Kreacjonista, który przyczynił się do rozwoju ewolucjonizmu, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2016, R. LXI, nr 2, s. 33-55.

Drobne publikacje:

 1. Czy Darwin wyrzekł się teorii ewolucji, Idź Pod Prąd 2013, nr 6 (107), s. 13.
 2. Loren Eiseley (1907-1977) – człowiek, który oskarżył Darwina o plagiat, Idź Pod Prąd 2013, nr 7-9 (108-110), s. 20-21.
 3. Projekt Venus – czas wielkich zmian czy kolejna utopia?, Idź Pod Prąd 2014, nr 1 (114), s. 6-7.

Recenzje:

1. Darwin and Lady Hope: The Untold Story, Zygon: Journal of Religion and Science 2014, vol. 49, no. 1, s. 261-263.
2. Darwin, Lady Hope i legenda pewnego nawrócenia, Hybris 2014, nr 25, s. 225-236.
3. There Is No Darwin’s Greatest Secret, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 325-331.
 
Tłumaczenia:
1. Jerry Bergman, Czy Darwin splagiatował teorię ewolucji?, Problemy Genezy 2012, t. XX, s. 117-136 („Did Darwin Plagiarize His Evolution Theory?", w: Jerry Bergman, The Dark Side of Charles Darwin: A Critical Analysis of a Icon of Science, Master Books, Green Forest 2011, s. 139-162 (tekst jest rozbudowaną wersją artykułu o tym samym tytule, opublikowanym w: Technical Journal 2002, vol. 16, no. 3, s. 58-63)).
2. Jerry Bergman, Darwin się mylił. Teoria doboru naturalnego nie może stanowić wyjaśnienia dla makroewolucji, Problemy Genezy 2012, t. XX, s. 56-65 („Darwin Was Wrong: Natural Selection Cannot Explain Macro-Evolution”, w: Jerry Bergman, The Dark Side of Charles Darwin: A Critical Analysis of a Icon of Science, Master Books, Green Forest 2011, s. 259-270 (tekst współtłumaczony z Małgorzatą Gazdą)).
3. Bruce L. Gordon, W obronie uniformitaryzmu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 133-149 (wspólnie z: Agnieszką Biesiadecką, Dorotą Bryllą, Małgorzatą Gazdą, Radosławem Plato, Maciejem Powąską, Alicją Ratajczak i Dariuszem Saganem) (In Defense of Uniformitarianism, Perspectives on Science and Christian Faith 2013, vol. 65, no. 2, s. 79-86).
4. Patrick Matthew, O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 109-126 (On Naval Timber and Arboriculture; with Critical Notes on Authors who have Recently Treated the Subject of Planting, Longman, Rees, Orme, Brown, and Greene − Adam Smith, London − Edinburgh 1831, s. 106-108, 306-308, 364-369, 369-375, 381-388).
6. Alfred Russel Wallace, O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 147-166 (On the Law which has regulated the Introduction of New Species, The Annals and Magazine of Natural History, Including Zoology, Botany, and Geology 1855, vol. XVI (Second Series), s. 184-196).

 

Aktywność w Grupie Lokalnej:

 1. Karol Darwin - ateista czy agnostyk? (13 maja 2009)
 2. Dlaczego Darwin określił się mianem agnostyka? (17 listopada 2010)
 3. Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin (27 kwietnia 2011)
 4. Idea doboru naturalnego w ujęciu Edwarda Blytha (16 maja 2012)
 5. Ewolucjonizm przed Darwinem (17 październik 2012)
 6. Spisek Darwina według Roya Daviesa (20 luty 2013)
 7. Projekt Venus - podstawowe założenia (12 marca 2014)
 8. Poglądy kreacjonistyczne Edwarda Forbesa (16 kwiecień 2014)
 9. O powstawaniu Powstawania gatunków, czyli krótka historia ewolucjonizmu (31 marca 2015)
 10. Ewolucjonistyczne poglądy Patricka Matthew (10 czerwiec 2015)

 

Aktywność w Kole Naukowym Doktorantów Filozofii:

1. Projekt Venus – szanse i zagrożenia (21 stycznia 2014)
2. Dlaczego w nauce nie ma miejsca dla Boga? (2 grudnia 2014)
3. Istota człowieka w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem na marginesie twórczości Paula Gauguina (20 grudnia 2015)

 

Udział w konferencjach naukowych:

 1. „Idea Uniwersytetu według Johna Henry’ego Newmana”, XVII Vertiniana, Fundamentalne Kategorie Ludzkiego Poznania. Opozycja II: Człowiek a Społeczeństwo, Kielce-Staszów (7-9 XII 2012).
 2. „Spór o plagiat teorii doboru naturalnego”,VII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec (21-23 VI 2013).
 3. „Darwin a religia”, VI. Świętokrzyskie Colloquium: The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem, Suków (4-6 VII 2013).
 4. „Czy Darwin się nawrócił? Legenda Lady Hope”, I Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka: Człowiek – istota religijna, Toruń (25-27 IX 2013).
 5. Projekt Venus – czas wielkich zmian czy kolejna utopia?”, XVII Vertiniana, Fundamentalne Kategorie Ludzkiego Poznania. Zagadnienie III: Czas i Przestrzeń, Kielce-Pińczów (6-8 XII 2013).
 6. „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? czyli spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem”, XII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, Kraków (24-24 V 2014).
 7. „Edward Forbes. Kreacjonista, który przyczynił się do rozwoju ewolucjonizmu”, VIII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec (26-29 VI 2016).
 8. „Teoria nieświadomej aktywności twórczej, czyli jak powstają teorie naukowe. Przypadek Darwina”, X Zlot Filozoficzny, Warszawa (3-5 VII 2014).
 9. „Dlaczego Darwin określił się jako agnostyk? W nawiązaniu do referatu wygłoszonego na VI. Świętokrzyskie Colloquium”, VII. Świętokrzyskie Colloquium: The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem, Suków (3-5 VII 2014).
 10. "Dlaczego w naukach przyrodniczych nie ma miejsca dla Boga?", I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki", Wrocław (11-12 IX 2014).
 11. "Nauka i religia: wrogowie czy sprzymierzeńcy", II Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka: Człowiek – ciało i duch, Toruń (25-27 IX 2014).
 12. „Dlaczego ludzie nie boją się już demonów, czyli racjonalizacja zła w filmieˮ, Ogólnopolska Konferencja „Racjonalizacja zła w epoce globalizacjiˮ, Poznań (10-11 IV 2015).
 13. „Racjonalizacja zła w filmach grozy”, VII Sympozjum Filozoficzne „Poza granice filozofii”, Lubiatów (6-9 V 2015).
 14. „«Każdy wieloryb ma swoją wesz», czyli spór o źródła darwinizmuˮ, IX Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Kierunki Badawcze w Filozofiiˮ, Kraków (15-16 maja 2015).
 15. „Istota człowieka w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem na marginesie twórczości Paula Gauguinaˮ, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?ˮ, Gniezno (22-23 V 2015).
 16. „Czas rewolucji: 1859ˮ, Studencko − Doktorancka Konferencja Naukowa „Czasy rewolucji? 1871 - 1905 - 1917”, Kraków (25-26 V 2015).
 17. „Czy Karol Darwin słusznie jest uważany za twórcę teorii ewolucji drogą doboru naturalnego? Przypadek Edwarda Blythaˮ, I Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna − Episteme, Lublin (30-31 V 2015).
 18. „Czy teoria ewolucji drogą doboru naturalnego słusznie jest przypisywana Darwinowi? Przypadek Patricka Matthewˮ, I Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna − Episteme, Lublin (30-31 V 2015).
 19. „Czy teoria ewolucji drogą doboru naturalnego słusznie jest przypisywana Darwinowi? Przypadek Alfreda Russela Wallace'aˮ, I Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna − Episteme, Lublin (30-31 V 2015).
 20. „Coś się kończy, coś się zaczyna, czyli o początkach nauki współczesnejˮ, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Coś się kończy, coś się zaczyna. Kategorie 'początku' i 'końca' w badaniach humanistycznych i społecznych”, Warszawa (12-13 VI 2015).
 21. „Jak doszło do tego, że w naukach przyrodniczych nie ma miejsca dla Boga?ˮ, XI Zlot Filozoficzny, Lublin (2-4 VII 2015).
 22. „What Darwin Meant in the Last Sentence of the Origin of Speciesˮ, XI Zlot Filozoficzny, Lublin (2-4 VII 2015). Referat wygłoszony wspólnie z Małgorzatą Gazdą.
 23. „Ewolucjonizm Patrick Matthew: teoria i kontekstˮ, IX Warsztaty Filozofii Przyrody, Kazimierz Dolny (2-5 VII 2015).
 24. „O powstawaniu Powstawania gatunków, czyli krótka historia ewolucjonizmu”, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań (15-19 IX 2015).

 

 

 

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.