Przedruki

 

Szukaj

Przedruki


Kazimierz Jodkowski

Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych (1996/1997)

download-ikona

Przedruk z: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I 1996/1997, vol. XXI-XXII, s. 11-26.

Streszczenie:

Konflikt między ewolucjonizmem i kreacjonizmem istnieje na styku nauki i pseudonauki. Oprócz argumentów merytorycznych (z biologii, geologii itd.) obie strony używają argumentów metodologicznych. Bardzo popularnym argumentem antykreacjonistycznym jest twierdzenie, że kreacjonizm gwałci podstawową zasadę nauk przyrodniczych, mianowicie naturalizm metodologiczny. Prezentowany artykuł zajmuje się kwestią, czy postulat naturalizmu metodologicznego należy zaakceptować jako cechę nauk przyrodniczych. Autor popiera myśl, że cecha ta może charakteryzować teorie naukowe, ale wymaganie jej od całej nauki jest niekonieczne, a może nawet szkodliwe, gdyż redukuje pluralizm teoretyczny. Jeśli słuszny jest naturalizm metafizyczny, to można argumentować na jego rzecz empirycznie, nie używając poparcia ze strony metodologii.

Summary:

On the borderland of science and pseudoscience there is a conflict going on between evołutionism and creationism. Apart from the arguments of substance (from biology, geology etc.) the two sides also use methodologicał arguments. A very popular anticreationist one is an assertion that creationism violates the fundamental principle of natural sciences, which is methodological naturalism. This paper is devoted to the question whether the postulale of methodological naturalism should be accepted as a specific feature of natural sciences. The author supports the idea that this postulale can be typical of any scientific theory but when imposed on all the natural sciences it is an unnecessary or even harmful requirement that highly reduces theoretical pluralism. lf metaphysical naturalism is appropriate, it can be argued for in an empirical way, without using methodological support.

Słowa kluczowe: ewolucjonizm, kreacjonizm, naturalizm metodologiczny, naturalizm metafizyczny, nauki przyrodnicze.

Keywords: evolution, creationism, methodological naturalism, metaphysical naturalism, natural sciences.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 stycznia 2017 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.