Przedruki

 

Szukaj

Przedruki


Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.)

Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej (2015)

 download-ikona

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 573.

Spis treści


Wstęp
[11-33]


I. Filozof — kolega — nauczyciel

Andrzej Wiśniewski, Dlaczego należy czytać Jodkowskiego? [37-41]

Wojciech Sady, Filozofia Jodkowskiego przed i po 1995 roku [43-44]

Józef Zon, Gdzie i w jakich warunkach intelektualnie począł się obecnie najlepszy w Polsce znawca problematyki sporu pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem oraz paru jeszcze innych ważnych zagadnień [45-48]

Józef Dębowski, Szkoła filozoficznego i praktycznego anarchizmu [49-50]

Adam Grobler, Ruszyć bryłę z posad świata [51-52]

Lilianna Kiejzik, Początki i dalej, czyli o nas. Uwagi z wewnątrz [53-55]


II. Polemiki — rekonstrukcje — inspiracje

Wojciech Sady, Czego Kazimierz Jodkowski nie dostrzega, jeśli o odkrycia naukowe chodzi? [59-64]

Adam Jonkisz, O czym mówią teorie naukowe? [65-78]

Paweł Zeidler, O znaczeniu tezy o uteoretyzowaniu obserwacji, eksperymentów i faktów dla filozofii i metodologii nauk empirycznych [79-92]

Krzysztof Szlachcic, O alternatywnych rekonstrukcjach historii dwudziestowiecznej filozofii nauki [93-113]

Włodzimierz Zięba, Metafizyka w nauce, nauka w filozofii. Kazimierz Jodkowski i Richard Rorty [115-126]

Krzysztof J. Kilian, Feyerabendowskie reguły skutecznego uprawiania nauki [127-148]

Józef Dębowski, Paula K. Feyerabenda „Tezy o anarchizmie”. Uwagi na marginesie lektury nieobowiązkowej [149-164]

Zenon E. Roskal, Eksperyment MacDougalla w epistemicznym układzie odniesienia naturalizmu [165-172]

Grzegorz Bugajak, Adekwatność tezy o rozdzielności płaszczyzn poznawczych. Głos w imieniu mieszkańców „opancerzonego bunkra” [173-190]

Piotr Bylica, Kazimierza Jodkowskiego koncepcja epistemicznych układów odniesienia a teizm naturalistyczny Johna Polkinghorne’a [191-211]

Dariusz Sagan, Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu [213-227]


III. Pewność — realizm — demarkacja

Adam Chmielewski, Realizm i relatywizm [231-238]

Radosław Plato, Relatywizm ewolucyjny w ujęciu Gonzalo Munévara. Zarys stanowiska filozoficznego [239-260]

Damian Leszczyński, Demon Darwina [261-276]

Marianna Flis-Jaszczuk, Wybrane poglądy filozoficzne Bernarda Bolzana [277-283]

Wiesław Hładkiewicz, Prawda i prawdopodobieństwo w nauce o polityce [285-293]

Jan Czerniawski, Fundamentalizm z ludzką twarzą [295-307]

Artur Koterski, „Ostateczna” ocena demarkacjonizmu [309-317]


IV. Natura — fizyka — ruch

Teresa Grabińska, Założenia ontologiczne w teoriach ruchu Arystotelesa i Newtona [321-333]

Zdzisław Kalita, Koncepcja „natury tworzącej” („natura naturans”) w filozofii Leona Battisty Albertiego [335-344]

Andrzej Łukasik, Filozofia nauki Wernera Heisenberga [345-362]


V. Biologia — Darwin — ewolucjonizm

Wiesław Dyk, Protobiologia w ujęciu Christiana de Duve’a [365-377]

Małgorzata Gazda, Problem nieredukowalnej złożoności systemu biosyntezy białek a teoria świata RNA [379-393]

Grzegorz P. Słowik i Krzysztof J. Kilian, Hoyle i matematyczne dylematy ewolucjonizmu [395-408]

Stefan Konstańczak, Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku [409-426]

Grzegorz Malec, Spór o nawrócenie Darwina [427-459]

Justyna Herda, Richarda Dawkinsa koncepcja uniwersalnego darwinizmu a próby naturalistycznego wyjaśniania kultury [461-471]

Robert Piotrowski, Uśmiech zombiczny [473-475]


VI. Człowiek — religia — filozofia

Lilianna Kiejzik, Sergiusz Bułgakow i Mikołaj Bierdiajew, czyli o przyjaźni skomplikowanej [479-488]

Zbigniew Wróblewski, Człowiek w wiosce Potiomkina. Uwagi o próbach likwidacji antropologicznych „iluzji” [489-497]

Robert Piotrowski, Panteizm Emersona. Jednostka, natura i nad-dusza [499-503]

Andrzej Bronk, Sekularyzm konstytucyjny: preliminaria pojęciowe [505-515]

Zygmunt Hajduk, Dlaczego wierzyć? [517-522]

Andrzej L. Zachariasz, Filozofia w obliczu pragmatyzacji [523-532]


Spis publikacji Kazimierza Jodkowskiego [533-545]

Indeks rzeczowy [547-559]

Indeks osób [561-573]


Data wstawienia tekstu na stronę: 8 lipca 2015 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.