Przedruki

 

Szukaj

Przedruki


Piotr Bylica

Kazimierza Jodkowskiego koncepcja epistemicznych układów odniesienia a teizm naturalistyczny Johna Polkinghorne’a (2015)

 download-ikona

Przedruk z: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 191-211.

Streszczenie:

W artykule pokazuję, w jaki sposób John C. Polkinghorne stara się dokonać połączenia teizmu z naturalizmem. Polkinghorne jest jednym z czołowych przedstawicieli współczesnego teizmu naturalistycznego. Jednocześnie jego propozycje niekiedy dość znacznie odbiegają od podejścia, które można by zaliczyć do typowego dla tego nurtu. Przedstawione zostaną zarówno typowe, jak i nietypowe elementy jego ujęcia.

Kazimierza Jodkowskiego koncepcja epistemicznych układów odniesienia (EUO) pozwala teizm naturalistyczny ująć jako mający na celu połączenie EUO chrześcijaństwa, czyli teizmu, z EUO nauki, czyli naturalizmem. Pozwala ona dobrze pokazać złożoność problematyki relacji nauki i re­ligii z racji uwzględniania w niej złożoności obrazu nauki ugruntowanego w badaniach Jodkowskiego nad współczesną metodologią nauk. Przedstawiony zostaje kontekst problemów metodologicznych analizowanych w publikacjach Jodkowskiego, z którymi wiąże się geneza i waga kategorii EUO w rozumieniu nauki oraz relacji między nauką a filozofią i religią.

Propozycje Polkinghorne’a są dobrą ilustracją tego, jak trudnym zadaniem jest pogodzenie naukowego obrazu świata z obrazem występującym w chrześcijaństwie, gdy EUO nauki jest naturalizm, zaś EUO teizmu jest nadnaturalizm, obejmujący dualizm ontologiczny i interwencjonizm. Propozy­cja Polkinghorne’a, która w ramach tego nurtu idzie najdalej w stronę tradycyjnego teizmu, okazuje się wikłać w szereg niekonsekwencji względem jednego, jak i drugiego EUO.

Data wstawienia tekstu na stronę: 8 lipca 2015 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.