Przedruki

 

Szukaj

Przedruki


Jonathan Witt

Zarys historii powstania naukowej teorii inteligentnego projektu (2005)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Przedruk z: Na Początku… 2005, nr 9-10 (198-199), s. 352-362.

Oryginał: Jonathan WITT, The Origin of Intelligent Design: A Brief History of the Scientific Theory of Intelligent Design, Discovery Institute, October 1, 2005.

Streszczenie:

Krytycy teorii inteligentnego projektu często twierdzą, że teoria ta jest po prostu nową wersją kreacjo­nizmu i że zaczęła się tworzyć po tym, jak w 1987 roku, w sprawie Edwards vs. Aguillard, Sąd Najwy­ższy zakazał nauczania kreacjonizmu. W rzeczywistości o idei inteligentnego projektu mówili już Sokrates i Platon, a terminem „inteligentny projekt” na oznaczenie alternatywy dla ślepej ewolucji po­sługiwano się już w 1897 roku. Odkrycia w fizyce, astronomii, teorii informacji, biochemii, genetyce i w dyscyplinach pokrewnych, dokonane w ciągu kilkudziesięciu minionych lat, stały się dla wielu naukow­ców i filozofów nauki bodźcem do rozwinięcia współczesnej teorii projektu. Wiele głównych dla teorii inteligentnego projektu idei zostało sformułowanych przez naukowców i filozofów nauki już na począt­ku lat 1980-tych, a więc dużo wcześniej niż zapadła decyzja w sprawie Edwards vs. Aguillard.

Data wstawienia tekstu na stronę: 2 kwietnia 2006 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.