Przedruki

 

Szukaj

Przedruki


Krzysztof J. Kilian

Epistemiczne układy odniesienia − nowe spojrzenie na racjonalność naukową (2018)

download-ikona

Przedruk z: ΣОФІΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 2018, vol. 18, s. 37-58.

Streszczenie:

Epistemiczne układy odniesienia to niewielkie, dwu- lub trzyelementowe zbiory najogólniejszych, historycznie zmiennych założeń, które określają konieczne warunki uprawiania nauki. Współcześnie, z dwoma, bazującymi na naturalizmie metodologicznym, epistemicznymi układami odniesienia, rywalizują epistemiczne układy odniesienia nadnaturalizmu i artyficjalizmu. Wcześniej funkcjonowały dwa epistemiczne układy odniesienia: ultymacjonizm, z którym rywalizował prewidyzm oraz certyzm, który wyparty został przez metodologiczny naturalizm.

Summary:

Epistemic frameworks are small, two- or three-element sets of the most general, historically changeable assumptions. These assumptions determine sine qua non conditions of scientific practice. Nowadays, two epistemic frameworks based on methodological naturalism have been in competition with the epistemic frameworks of supernaturalism and artificialism. Previously, two epistemic frameworks, one of ultimationism and another of certism, had been current. Previdism was in competition with the former, while the latter has been superseded by the methodological naturalism.

Słowa kluczowe: epistemiczne układy odniesienia, mocne i słabe warunki sine qua non naukowości, materialne i formalne warunki sine qua non naukowości, twarde jądro, naturalizm, nadnaturalizm, artyficjalizm, ultymacjonizm, prewidyzm, certyzm.

Keywords: epistemic frameworks, strong and weak sine qua non conditions of scientificness, material and formal sine qua non conditions of scientificness, naturalism, supernaturalism, artificialism, ultimationism, previdism, certism.

Data wstawienia tekstu na stronę: 21 października 2019 r.

Published on webpage: 21 October 2019.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.