Nowości

 

Szukaj

Nowości

21 maja 2004

W dziale „Inne teksty” został wstawiony tekst Piotra Bylicy pt. Bóg luk a granice nauki. Jest to tekst referatu wygłoszonego na III Filozoficznym Forum Młodych, Lublin 2004.

20 maja 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Ślepy zegarmistrz. Jest to recenzja książki Richarda Dawkinsa, Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, (Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW, Warszawa 1994).

15 maja 2004

III Ogólnopolskie Forum Młodych Filozofów
godz. 18.50-19.50 Karolina Przybylska, Ewolucjonizm a moralność

10 maja 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Metafizyczne opowieści nauki jako fundament pluralizmu naukowego. Jest to posłowie do: Phillip E. Johnson, Wielka metafizyczna opowieść nauki (z posłowiem Kazimierza Jodkowskiego), Warszawa 2003, s. 74-85.

6 maja 2004

W dziale „Inne teksty” został wstawiony nowy tekst Pawła Łupkowskiego pt. Dlaczego funkcjonalizm Hilarego Putnama nie musi pytać o status ontologiczny stanów mentalnych?. Jest to referat przygotowany na III Ogólnopolskie Forum Młodych Filozofów, Lublin 14-16 maja 2004.

6 maja 2004

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy został wstawiony pierwszy artykuł: Dieter Münch, Umysły, mózgi i nauka kognitywna. Artykuł za zgodą Autora z języka angielskiego przełożył Paweł Łupkowski.

5 maja 2004

W dziale "Inne teksty" został wstawiony nowy tekst Dariusza Sagana pt. Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności. Jest to referat przygotowany na III Ogólnopolskie Forum Młodych Filozofów, Lublin 14-16 maja 2004.

30 kwietnia 2004

W dziale "Inne teksty" został wstawiony nowy tekst Michała Ferdynusa pt. Koncepcja wszechświatów równoległych jako kontrargument dla wyjaśnień antropicznych. Jest to referat przygotowany na III Ogólnopolskie Forum Młodych Filozofów, Lublin 14-16 maja 2004.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.