Nowości

 

Szukaj

Nowości

21 lipca 2004

W środę, 21 lipca, o godz. 23.00 Radio Zachód (103 i 106 MHz) nadało audycję pt. "Czy nauka toleruje Boga, czy Go raczej zabija i zajmuje Jego miejsce?" W audycji uczestniczyli członkowie Zielonogórskiej Grupy Lokalnej:

Audycję prowadził red. Konrad Stanglewicz. W czasie audycji można było dzwonić do studia zadając pytania dyskutantom. Telefon do studia: (068)324-22-55 oraz ulgowy, w cenie jednego impulsu za rozmowę, 0801-327-462. Można też było chatować, zaczynając nawet godzinę lub dwie przed audycją. Internetowy adres Radia Zachód: www.zachod.pl,  chat pod odpowiednim tytułem. Jak na okres wakacyjny, audycja cieszyła się sporym zainteresowaniem.

18 lipca 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Michaela J. Behe'ego pt. Precyzyjny projekt: powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych. Jest to przedruk z Na Początku… 2004, Rok 12, Nr 5-6 (181-182), s. 163-183. Tekst tłumaczył członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej, Dariusz Sagan.

7 lipca 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Ewolucja ewolucjonizmu z popperowskiego punktu widzenia. Jest to przedruk z Filozofii Nauki 2003, Rok XI, Nr 2 (42), s. 51-63.

1 lipca 2004

W dziale „Inne teksty” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Punktualizm w perspektywie I. Lakatosa kryteriów postępu i degeneracji programu badawczego. Jest to tekst artykułu wysłanego do druku (jeszcze niezrecenzowany).

26 czerwca 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Twarde jądro ewolucjonizmu. Jest to przedruk z Roczników Filozoficznych 2003, t. 51, z. 3, s. 77-117.

26 czerwca 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Dariusza Sagana pt. Michaela Behe’ego koncepcja nieredukowalnej złożoności. Jest to przedruk z Na Początku... 2003, Rok 11, nr 11-12A (174-175), s. 402-417.

23 czerwca 2004

W dziale „Inne teksty” został wstawiony tekst Karoliny Przybylskiej pt. Ewolucjonizm a moralność. Jest to tekst referatu wygłoszonego na III Filozoficznym Forum Młodych, Lublin 2004.

4 czerwca 2004

Wszechnica Ostrowska: Kazimierz Jodkowski wygłosił referat pt.
„Nauka a biblijny opis stworzenia”.
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rynek - Ratusz, godz. 18:30.

26 maja 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu. Jest to przedruk z Filozofii Nauki 2001, nr 2 (34), s. 7-18.

25 maja 2004

Spotkanie ZGL
godz. 14.00, Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, Budynek Główny, pok. 30

Dyskusja nad projektem regulaminu ZGL, zatwierdzenie regulaminu ZGL, wybory władz ZGL.

Referat:
Joanna Najder, Argumenty antykreacjonistyczne w „O powstawaniu gatunków” Karola Darwina

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.