Nowości

 

Szukaj

Nowości

2 października 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony artykuł Michaela J. Behe'ego pt. Współczesna hipoteza inteligentnego projektu. Łamanie reguł. Jest to przedruk z Na Początku… 2004, Rok 12, Nr 7-8 (183-184), s. 244-266. Tekst tłumaczył członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej, Dariusz Sagan.

17 września 2004

W ramach VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Szczecin 14-18 września 2004) Kazimierz Jodkowski, członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia", wziął udzial w sekcji filozofii przyrody w panelu dyskusyjnym „Komu i po co potrzebna jest filozofia przyrody?" wypowiadając się na temat Filozofia przyrody jako warunek sine qua non powstania i rozwoju nauki.

16 września 2004

W ramach VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Szczecin 14-18 września 2004) dwu członków Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia" wygłosiło 16 września w sekcji filozofii nauki referaty na temat związany z działalnością Grupy:

9 września 2004

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy umieszczono kolejny artykuł:

Jest to kolejna krytyka koncepcji nieredukowalnej złożoności niektórych układów biochemicznych, jaką propaguje Michael J. Behe. Autorem krytyki jest znany biolog ewolucyjny. Tekst za zgodą autora przełożył z języka angielskiego Dariusz Sagan, członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej. Nad poprawnością tłumaczeń czuwał Grzegorz Nowak z Zakładu Biochemii UMCS, Lublin.

24 sierpnia 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony Spis treści i Wstęp do monografii Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

8 sierpnia 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm-kreacjonizm. Jest to przedruk z Roczników Filozoficznych 2002, t. 50, z. 3, s. 187-198.

3 sierpnia 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Piotra Bylicy pt. Testowalność teorii inteligentnego projektu. Jest to przedruk z Filozofii Nauki 2003, Rok XI, Nr 2(42), s. 41-49.

30 lipca 2004

W dziale „Przedruki” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Naturalizm ewolucjonizmu a wiara religijna. Przypadek Darwina. Jest to przedruk z Przeglądu Religioznawczego 1999, nr 1 (191), s. 17-34.

28 lipca 2004

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy umieszczono dwa kolejne artykuły:

Te i parę innych artykułów, jakie zamierzamy jeszcze umieścić w czasopiśmie, dotyczą sporu o nieredukowalną złożoność pewnych układów biochemicznych - czy do swego powstania wymagały one inteligentnego projektanta, czy też mogły powstać w naturalistycznie rozumianym procesie ewolucji? Behe jest zwolennikiem inteligentnego projektu, Coyne - przeciwnikiem. Oba teksty za zgodą autorów przełożył z języka angielskiego Dariusz Sagan, członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej. Nad poprawnością tłumaczeń czuwał Grzegorz Nowak z Zakładu Biochemii UMCS, Lublin.

21 lipca 2004

W dziale „Inne teksty” został wstawiony tekst Kazimierza Jodkowskiego pt. Zalety i wady wieloaplikacyjnego kryterium demarkacji Wojciecha Sadego. Jest to tekst artykułu wysłanego do druku (jeszcze niezrecenzowany).

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.