Nowości

 

Szukaj

Nowości

18 stycznia 2005

Spotkanie ZGL
godz. 18.30 Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, Budynek Collegium Neophilologicum, pok. 123.

Referat:
Adam Grzybek, Teistyczny ewolucjonizm Kennetha R. Millera

18 stycznia 2005

Spotkanie ZGL
godz. 18.30 Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, Budynek Collegium Neophilologicum, pok. 123.

Referat:
Marcin Maciejewski, Nienaukowe zaproszenie do teizmu filozoficznego.

17 stycznia 2005

W dziale „Inne teksty” wstawiono artykuł Kazimierza Jodkowskiego pt. Epistemiczne układy odniesienia i «warunek Jodkowskiego». Jest to tekst wystąpienia autora na konferencji Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 8, zorganizowanej 1 grudnia 2004 roku przez Instytut Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16 stycznia 2005

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Kennetha Millera: Wielki projekt życia. Miller krytykuje w nim teorię inteligentnego projektu. Tekst przetłumaczył członek ZGL „Nauka a Religia”, Adam Grzybek.

14 stycznia 2005

W dziale „Przedruki” wstawiono tłumaczenie wywiadu z Michaelem Behe'em pt. «Teoria inteligentnego projektu» podważa teorię ewolucji, przeprowadzonego przez Marka Rylanda dla Our Sunday Visitor. W dziale tym wstawiono również tłumaczenie artykułu Joshuy A. Smarta, O zastosowaniu pojęcia nieredukowalnej złożoności. Oba teksty przetłumaczył członek ZGL „Nauka a Religia", Dariusz Sagan.

11 stycznia 2005

Spotkanie ZGL
godz. 18.30 Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, Budynek Collegium Neophilologicum, pok. 123.

Referat:
Joanna Najder, O historii sporu ewolucjonizm-kreacjonizm w USA.

9 grudnia 2004

Informacja o polskim tłumaczeniu tekstu Marka Perakha, Nieredukowalna sprzeczność, ukazała się na podstronie strony domowej Marka Perakha, poświęconej relacji wiara-nauka.

6 grudnia 2004

Grupa studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (głównie studentów filozofii) zainicjowała oficjalnie działalność Wrocławskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia"  oraz powolała do życia Koło Naukowe przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego  „Filozofia wobec Nauki i Religii". Inicjatorem Wrocławskiej Grupy Lokalnej jest dr Krzysztof Szlachcic.

4 grudnia 2004

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy umieszczono nowy tekst dotyczący sporu o nieredukowalną złożoność systemów biochemicznych: H. Allen Orr, Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt. Jest to recenzja książki Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, autorstwa Michaela Behe'ego. W swojej recenzji Orr krytykuje wysuniętą przez Behe'ego koncepcję nieredukowalnej złożoności. Tekst z języka angielskiego za zgodą Autora przełożył Dariusz Sagan, członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej.

3 grudnia 2004

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy umieszczono nowy tekst dotyczący sporu o nieredukowalną złożoność systemów biochemicznych: Mark Perakh, Nieredukowalna sprzeczność. Jest to rozdział z jego książki pt. Unintelligent Design, Prometheus Books, New York 2004, s. 111-140. Autor krytykuje w nim koncepcję Behe'ego. Tekst z języka angielskiego za zgodą Autora przełożył Dariusz Sagan, członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.