Nowości

 

Szukaj

Nowości

10 stycznia 2006

Spotkanie ZGL
godz. 9.45 Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, Budynek Collegium Neophilologicum, pok. 221 (II p.)

Referat:
Joanna Najder, Niles Eldredge o argumentach kreacjonistycznych.

7 stycznia 2006

W sobotnio-niedzielnym wydaniu dziennika Rzeczpospolita nr 6 (7300), s. 6, ukazał się artykuł Łukasza Kaniewskiego i Krzysztofa Urbańskiego pt. "Kontrewolucja". Autorzy kilkakrotnie przytaczają w nim opinie opiekuna naukowego ZGL, prof. Kazimierza Jodkowskiego. Artykuł dotyczy relacji nauka-religia.

6 stycznia 2006

Wywiad Jacka Uglika z Kazimierzem Jodkowskim na temat Serwisu Filozoficznego "Nauka a Religia" został wstawiony na stronę http://www.lubuskietrojmiasto.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=56

3 stycznia 2006

Spotkanie ZGL
godz. 9.45 Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, Budynek Collegium Neophilologicum, pok. 221 (II p.)

Referat:
Adam Grzybek, Kennetha R. Millera krytyka kreacjonizmu i teorii inteligentnego projektu.

23 grudnia 2005

W dziale „Przedruki” wstawiono artykuł prof. Kazimierza Jodkowskiego pt. NOMA, cudy i filtr eksplanacyjny. Artykuł dotyczy konfliktu nauka-religia. Autor krytykuje istniejące stanowiska odnośnie tego sporu i opowiada się za własną koncepcją tzw. przerywanego dyskordyzmu.

20 grudnia 2005

Ogłoszono wyrok sądu okręgowego w Dover, Pennsylwania, USA, w sprawie nauczania teorii inteligentnego projektu w szkołach publicznych okręgu Dover. Sędzia John E. Jones III orzekł, że nauczanie teorii inteligentnego projektu na lekcjach nauk przyrodniczych w szkołach publicznych jest niezgodne z Konstytucją USA, gdyż decyzja Rady Szkolnej okręgu Dover (Pennsylvania, USA) o jej nauczaniu inspirowana była przekonaniami religijnymi członków Rady.

18 grudnia 2005

18 grudnia 2005 roku opiekun naukowy Zielonogorskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia", prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, uczestniczył w dyskusji panelowej na temat "Celowość w przyrodzie". Dyskusja odbyła się w trakcie sympozjum "Poznawanie Wszechświata V" zorganizowanego w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL) przez Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oprócz prof. Jodkowskiego panelistami byli ks. prof. dr hab. Piotr Lenartowicz z "Ignatianum" w Krakowie oraz dr Robert Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji uczestniczyli pracownicy naukowi oraz studenci filozofii przyrody KUL.

16-17 grudnia 2005

Zakład Ontologii i Teorii Poznania Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje konferencję Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce. W programie konferencji znajduje się referat "Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych", który w sobotę, 17 grudnia, wygłosi opiekun naukowy Zielonogórskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia" prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski.

12 grudnia 2005

Internetowe Czasopismo Filozoficzne DIAMETROS przy Instytucie Filozofii UJ organizuje w dniach 16-18 grudnia 2005 debatę: „Czy normy etyczne są przykazaniami?", w której filozofowie o różnej orientacji światopoglądowej będą zastanawiać się nad stosunkiem etyki do religii. W dyskusji udział wezmą: Jacek Wojtysiak (tekst wprowadzający), Adam Chmielewski, Barbara Chyrowicz, Włodzimierz Galewicz, Jacek Jaśtal, Andrzej M. Kaniowski, Paweł Łuków. Wszystkich zainteresowanych tym spornym tematem serdecznie zapraszamy na stronę www.diametros.iphils.uj.edu.pl. Osoby, które zechciałyby się czynnie włączyć do dyskusji, mogą przesyłać swoje głosy na adres: diametros_for@iphils.uj.edu.pl.

1 grudnia 2005

W dziale „Przedruki”  wstawiono tekst  Kościół a ewolucyjny materializm autorstwa członka ZGL „Nauka a Religia", Dariusza Sagana. Jest to  recenzja książki George'a Sima Johnstona, Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji (Wydawnictwo WAM, Kraków 2005).

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.