Nowości

 

Szukaj

Nowości

18 grudnia 2005

18 grudnia 2005 roku opiekun naukowy Zielonogorskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia", prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, uczestniczył w dyskusji panelowej na temat "Celowość w przyrodzie". Dyskusja odbyła się w trakcie sympozjum "Poznawanie Wszechświata V" zorganizowanego w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL) przez Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oprócz prof. Jodkowskiego panelistami byli ks. prof. dr hab. Piotr Lenartowicz z "Ignatianum" w Krakowie oraz dr Robert Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji uczestniczyli pracownicy naukowi oraz studenci filozofii przyrody KUL.

16-17 grudnia 2005

Zakład Ontologii i Teorii Poznania Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje konferencję Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce. W programie konferencji znajduje się referat "Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych", który w sobotę, 17 grudnia, wygłosi opiekun naukowy Zielonogórskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia" prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski.

12 grudnia 2005

Internetowe Czasopismo Filozoficzne DIAMETROS przy Instytucie Filozofii UJ organizuje w dniach 16-18 grudnia 2005 debatę: „Czy normy etyczne są przykazaniami?", w której filozofowie o różnej orientacji światopoglądowej będą zastanawiać się nad stosunkiem etyki do religii. W dyskusji udział wezmą: Jacek Wojtysiak (tekst wprowadzający), Adam Chmielewski, Barbara Chyrowicz, Włodzimierz Galewicz, Jacek Jaśtal, Andrzej M. Kaniowski, Paweł Łuków. Wszystkich zainteresowanych tym spornym tematem serdecznie zapraszamy na stronę www.diametros.iphils.uj.edu.pl. Osoby, które zechciałyby się czynnie włączyć do dyskusji, mogą przesyłać swoje głosy na adres: diametros_for@iphils.uj.edu.pl.

1 grudnia 2005

W dziale „Przedruki”  wstawiono tekst  Kościół a ewolucyjny materializm autorstwa członka ZGL „Nauka a Religia", Dariusza Sagana. Jest to  recenzja książki George'a Sima Johnstona, Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji (Wydawnictwo WAM, Kraków 2005).

23-25 listopada 2005

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje konferencję pt. "Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka". Sesja plenarna odbędzie się 23 listopada, godz. 9:30-16:00, w auli Jana Pawła II UKSW, natomiast sesja wyjazdowa - w Białobrzegach. Na konferencji referaty wygłoszą dwaj członkowie Zielonogórskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia", prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski oraz mgr Piotr Bylica.

20 listopada 2005

W Przewodniku Katolickim nr 47, s. 44-45, ukazał się artykuł Łukasza Kaźmierczaka pt. "Małpa kontra demiurg". W artykule, w osobnym okienku, umieszczono wypowiedź opiekuna ZGL, prof. Kazimierza Jodkowskiego. Zarówno artykuł, jak i wspomniana wypowiedź dotyczyły najnowszych wydarzeń w dziedzinie "nauka a religia".

13 listopada 2005

W dziale „Inne teksty" wstawiono tekst referatu Kazimierza Jodkowskiego pt. Epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentnego projektu, wygłoszonego 5 września na V Zielonogórskim Sympozjum Filozoficznym 8-10 IX 2005 Prawda - Nauka - Religia.

9-10 listopada 2005

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja "Filozofia przyrody - filozofia przyrodoznawstwa - metakosmologia". Opiekun Zielonogórskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia", prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, wygłosił na niej referat pt. "Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu".

4 listopada 2005

Do działu „Przedruki”  wstawiono artykuł Kazimierza Jodkowskiego pt. Fred Hoyle (1915-2001). Artykuł ukazał się w: Fred Hoyle, Matematyka ewolucji, Wyd. MEGAS, Warszawa 2003, s. 25-36.

13 października 2005

W dziale „Przedruki” wstawiono artykuł członka ZGL „Nauka a Religia", Dariusza Sagana pt. Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności. Tekst dotyczy Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.