Nowości

 

Szukaj

Nowości

30 października 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Jitse M. van der Meera, Pojęcie natury ludzkiej w nauce i teologii. Przekładu dokonał członek ZGL "Nauka a Religia", Radosław Plato.

27 października 2013

W dziale Przedruki zamieszczono dwa artykuły Dariusza Sagana: Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości?, Roczniki Filozoficzne 2013, t. LXI, nr 1, s. 73-91; Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm, Kwartalnik Filozoficzny 2013, t. XLI, z. 2, s. 75-96.

25 października 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Gonzalo Munévara, Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (I). Przekładu dokonał członek ZGL "Nauka a Religia", Radosław Plato.

14 kwietnia 2013

Członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej, dr Piotr Bylica, wygrał dwa konkursy na pobyty badawcze w dwóch instytucjach Uniwersytetu w Edynburgu. Wizyty będą trwać od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r. 1) Visitng Research Fellowship, Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh. Temat: The model of levels of analysis in the research on science and religion relation; 2) Visiting Fellowship, School of Divinity - New College, University of Edinburgh. Temat: Application of the model of levels of analysis in the studies of the theistic naturalism on relation between natural and supernatural.

13 kwietnia 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, O nieoczywistości metafor. Jest to recenzja książki: Magdalena Zawisławska, Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 253.

23 marca 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Cybernetyka i literatura. Jest to recenzja książki: Benjamin Bühler, Lebende Körper. Biologisches und anthropologisches Wissen bei Rilke, Döblin und Jünger, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, s. 325.

19 marca 2013

W dziale Inne teksty zamieszczono artykuł Michała Chaberka OP, Poziomy analizy twierdzeń a poziomy wiedzy. Odpowiedź na krytykę Piotra Bylicy. Jest to tekst nadesłany do Filozoficznych Aspektów Genezy, który otrzymał dwie negatywne recenzje i nie został dopuszczony do publikacji w czasopiśmie. Wstawiamy go w dziale Inne teksty, przychylając się do prośby Autora.

18 marca 2013

W dziale Przedruki zamieszczono artykuł Kazimierza Jodkowskiego, Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2012, R. 21, nr 3 (83), s. 201-222.

16 marca 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Dwakroć eugenika. Jest to recenzja książek: Maciej Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. Wojciech Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 430; oraz Agata Strządała, Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 203.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.