Nowości

 

Szukaj

Nowości

16 marca 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Dwakroć eugenika. Jest to recenzja książek: Maciej Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. Wojciech Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 430; oraz Agata Strządała, Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 203.

7 marca 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Wprowadzenie do arysto-tomizmu. Jest to recenzja książki: Piotr Lenartowicz i Jolanta Koszteyn, Wprowadzenie do filozofii, wyd. 4., Petrus, Kraków 2012, s. 184.

4 marca 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono dwa teksty Roberta Piotrowskiego: Skład towarów anglosaskich (recenzja książki: Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 636) oraz Mutschler o fizyce i religii (recenzja książki: Hans-Dieter Mutschler, Fizyka i religia. Perspektywy oraz granice dialogu, przeł. Józef Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 380).

5 stycznia 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Tora i nauka według Aviezera. Jest to recenzja książki: Nathan Aviezer, Fossils and Faith: Understanding Torah and Science, KTAV Publishing House, Inc., Hoboken, New Jersey 2001, s. 271.

18 grudnia 2012

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Filozofia przyrody po niemiecku. Jest to recenzja książki: Hans-Dieter Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, przeł. Józef Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 238.

17 grudnia 2012

W dziale Przedruki zamieszczono artykuł Grzegorza Malca, Teologiczne dylematy Karola Darwina, Roczniki Filozoficzne 2012, t. LX, nr 1, s. 67-85.

14 grudnia 2012

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Ronalda G. Larsona, O argumencie z Boga w lukach wiedzy raz jeszcze. Przekładu dokonała Joanna Popek.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.