Nowości

 

Szukaj

Nowości

19 listopada 2013

W dziale Przedruki zamieszczono artykuł Dariusza Sagana, Zdolność przewidywania jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, nr 4 (194), s. 269-286.

2 listopada 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono dwa artykuły: Gary Emberger, Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego (przekład: Małgorzata Gazda, Artur Gierzkiewicz, Paweł Jakubowski, Radosław Plato i Dariusz Sagan); oraz William A. Dembski, Śmierć i Upadek: dlaczego teistyczny ewolucjonizm nie łagodzi problemu zła (przekład: Dariusz Sagan).

31 października 2013

W dziale Przedruki zamieszczono artykuł Dariusza Sagana, Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu, Studia Philosophica Wratislaviensia 2013, vol. VIII, fasc. 3, s. 43-59.

30 października 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Jitse M. van der Meera, Pojęcie natury ludzkiej w nauce i teologii. Przekładu dokonał członek ZGL "Nauka a Religia", Radosław Plato.

27 października 2013

W dziale Przedruki zamieszczono dwa artykuły Dariusza Sagana: Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości?, Roczniki Filozoficzne 2013, t. LXI, nr 1, s. 73-91; Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm, Kwartalnik Filozoficzny 2013, t. XLI, z. 2, s. 75-96.

25 października 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Gonzalo Munévara, Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (I). Przekładu dokonał członek ZGL "Nauka a Religia", Radosław Plato.

14 kwietnia 2013

Członek Zielonogórskiej Grupy Lokalnej, dr Piotr Bylica, wygrał dwa konkursy na pobyty badawcze w dwóch instytucjach Uniwersytetu w Edynburgu. Wizyty będą trwać od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r. 1) Visitng Research Fellowship, Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh. Temat: The model of levels of analysis in the research on science and religion relation; 2) Visiting Fellowship, School of Divinity - New College, University of Edinburgh. Temat: Application of the model of levels of analysis in the studies of the theistic naturalism on relation between natural and supernatural.

13 kwietnia 2013

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, O nieoczywistości metafor. Jest to recenzja książki: Magdalena Zawisławska, Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 253.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.