Nowości

 

Szukaj

Przedruki


Grzegorz Bugajak

Adekwatność tezy o rozdzielności płaszczyzn poznawczych. Głos w imieniu mieszkańców „opancerzonego bunkra” (2015)

 download-ikona

Przedruk z: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 173-190.

Streszczenie:

Jednym z klasycznych stanowisk w odniesieniu do relacji nauka–religia jest twierdzenie o ich niezależności, wyrażane często w terminach teorii rozdzielności płaszczyzn poznawczych. Kazimierz Jodkowski formułuje przeciwko temu poglądowi kilka argumentów. Krytykuje „teorię Dwu Ksiąg” stanowiącą, że między religią a nauką nie może być sprzeczności, ponieważ ten sam Bóg jest dawcą religijnego Objawienia i stwórcą świata badanego w nauce. Twierdzi, że pogląd o separacji jest anachroniczny wobec dokonań filozofii nauki. Uważa, że nauka wyklucza cudy, co jest dla religii zabójcze, podobnie jak niemożliwe dla niej (dokładniej: dla chrześcijaństwa) do przyjęcia są konsekwencje metaforyzacji tekstów biblijnych, wymuszanej, skądinąd, przez naukę. Sądzi także, że przeciwko temu poglądowi świadczy ateizm naukowców, zwłaszcza biologów ewolucyjnych, a także fakt światopoglądowego uzasadniania ważnych praktyk społecznych.

Artykuł, podejmując próbę zestawienia tych argumentów i ich krytyki, jest polemiką ze wskazanymi poglądami Kazimierza Jodkowskiego. Polemika ta prowadzi do wniosku — ważnego także poza kontekstem prac tego Autora — że niezależnie od istnienia wpływu dokonań naukowych na rozumienie treści przekonań religijnych odpowiednio rozumiana teza o rozdzielności płaszczyzn poznawczych pozostaje w mocy.

Data wstawienia tekstu na stronę: 8 lipca 2015 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.