Nowości

 

Szukaj

Przedruki


Dariusz Sagan

Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu (2015)

 download-ikona

Przedruk z: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 213-227.

Streszczenie:

Artykuł ma na celu doprecyzowanie pewnych twierdzeń i koncepcji Kazimierza Jodkowskiego, do­tyczących teorii inteligentnego projektu. Krótko skomentowane zostaną dwa zagadnienia dyskutowane przez Jodkowskiego: rozróżnienie na słabą i mocną teorię inteligentnego projektu oraz relacja tej teorii do kreacjonizmu przy uwzględnieniu sformułowanej przez Jodkowskiego koncepcji epistemicznego układu odniesienia. Obszerniejsza analiza poświęcona natomiast będzie kwestii tak zwanego warunku Jodkowskiego — wyróżnione i ocenione zostaną dwa rozumienia tego warunku: logiczny i probabilistyczny.

Data wstawienia tekstu na stronę: 8 lipca 2015 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.