Zielonogórska Grupa Lokalna
„Nauka a Religia”

 

Szukaj

Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7
Philosophical Aspects of Origin 2009/2010, vol. 6/7


Loren Petrich

Artefakty zwierzęce i pozaziemskie - inteligentnie zaprojektowane?

(Animal and Extraterrestrial Artifacts: Intelligently Designed?)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Loren PETRICH, Animal and Extraterrestrial Artifacts: Intelligently Designed?, Infidels.org, 19 April 2003.

Streszczenie:

Autor, podając przykłady ze świata zwierząt i analizując domniemane świadectwa istnienia istot pozaziemskich, dowodzi, że teoria inteligentnego projektu nie jest odrzucana współcześnie przez wzgląd na światopoglądowe uprzedzenia społeczności naukowców (jak twierdzą zwolennicy tej teorii), lecz dlatego, że istnieją przekonujące wyjaśnienia alternatywne.

Summary:

Invoking examples from the animal world and analyzing purported evidence of existence of extraterrestrials, author argues that intelligent design theory is not presently rejected because of the scientific community prejudices (as proponents of this theory claim), but because there exist plausible alternative explanations.

Słowa kluczowe: inteligentny projekt, inteligencja zwierzęca, istoty pozaziemskie, filtr eksplanacyjny, program genetyczny, imprinting, warunkowanie pawłowskie, warunkowanie operatywne.

Keywords: intelligent design, animal intelligence, extraterrestrials, explanatory filter, genetic program, imprinting, Pavlovian conditioning, operant conditioning, insight learning.

Recenzent / Reviewer: Kazimierz Jodkowski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 grudnia 2010 r.

Published on webpage: 28 December 2010.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.