Zielonogórska Grupa Lokalna
„Nauka a Religia”

 

Szukaj

Historia ZGL „Nauka a Religia”

ZGL.logo

 

A. Powstanie ZGL

Problematyką „nauka a religia” zajmowano się w Zielonej Górze od dawna. Profesorowie Wojciech SadyKazimierz Jodkowski poruszali ją w swoich wykładach z ontologii i z filozofii przyrody, publikowali artykuły i książki. Studenci pisali na ten temat prace zaliczeniowe oraz prace dyplomowe, zarówno licencjackie, jak i magisterskie.

Jeden z pierwszych absolwentów zielonogórskich studiów filozoficznych, mgr Piotr Bylica, zdecydował się pisać pracę doktorską na bardzo zbliżony temat. Z czasem nawiązał on kontakt z organizacją Metanexus i na przełomie stycznia i lutego 2003 roku uczestniczył w międzynarodowej konferencji, która odbywała się pod hasłem „A prawda cię wyswobodzi”. Konferencję zorganizował Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie (Słowacja). Pan mgr Bylica wygłosił na niej referat w języku angielskim pt. „Czy zasada naturalizmu metodologicznego prowadzi do konfliktu między nauką a religią?”

Od tego momentu zaczęliśmy poważnie myśleć o założeniu Zielonogórskiej Grupy Lokalnej. Formalnie powstała ona jednak dopiero rok później - wtedy, gdy pojawiła się możliwość dokumentowania aktywności Grupy na specjalnie założonej stronie w internecie. Strona powstała w lutym 2004 roku w zasadzie na potrzeby internetowego czasopisma filozoficznego Filozoficzne Aspekty Genezy oraz serii książkowej Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, ale gości także, na równych prawach, ZGL „Nauka a Religia”. Zielonogórska Grupa Lokalna jest ściśle związana z Kołem Naukowym „Nauka a Religia". Do KN „NaR" należeć mogą wyłącznie studenci i pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego,do ZGL - oprócz nich także absolwenci UZ i inne osoby. Każdy członek KN „NaR" jest jednocześnie członkiem ZGL. W ten sposób osoby aktywnie zainteresowane problematyką „nauka a religia" mogą nimi pozostać nawet po skończeniu studiów (statut kół naukowych funkcjonujących przy UZ nie pozwala na ich członkostwo po ukończeniu studiów).

Istnieje kilka form aktywności członków Grupy. Po pierwsze, organizujemy w trakcie roku akademickiego spotkania, na których członkowie Grupy wygłaszają referaty. Informacje o spotkaniach umieszczamy w dziale Nowości. Teksty wygłaszanych referatów, jeśli ich pisemne wersje zostaną przygotowane, umieszczamy w witrynie w dziale Inne teksty. Dzięki temu nad treścią tych referatów można prowadzić dyskusję nie tylko na spotkaniach, ale też w internecie. Po drugie, czonkowie Grupy uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach, a także publikują swoje teksty w różnych czasopismach. Pozostałe formy aktywności związane są ze wspomnianym czasopismem internetowym, serią książkową i prezentowaną witryną internetową. Wprawdzie czasopismo i seria książkowa są niezależnymi od ZGL inicjatywami, ale członkowie Grupy z nimi obiema intensywnie współpracują.

Członkostwo w Grupie Lokalnej czy w Kole Naukowym „Nauka a Religia" nie jest ograniczone tylko do studentów filozofii. Z przyjemnoącią będziemy w nich widzieć studentów innych kierunków, a także niestudentów, w tym zwłaszcza pracowników naukowych. Mamy nadzieję (podkreślamy to wyrazem „lokalna”), że z czasem w innych ośrodkach akademickich kraju powstaną dalsze grupy lokalne o podobnych charakterze, że nawiążemy z nimi kontakt i współpracę, a w końcu utworzymy polską federację takich grup.

 Czlonkowie-NaR

 

B. Spotkania i referaty czlonków Grupy

a) spotkania lokalne

2004
1. 24 lutego 2004 - Maciej Piosik, Zasada NOMA
2. 9 marca 2004 - Michał Ferdynus, Zasada antropiczna a wszechświaty równoległe
3. 9 marca 2004 - Ireneusz Komar, Sensy słowa „fundamentalizm”
5. 6 kwietnia 2004 - Izabela Białachowska, Eksperyment Millera-Ureya
7. 26 października 2004 - Ewa Antosiak, Spory o organy szczątkowe
8. 9 listopada 2004 - Małgorzata Siwoń, O zarzucie tautologiczności zasady doboru naturalnego
9. 23 listopada 2004 - Dariusz Sagan, Molekularny „zegar Paleya" a darwinowska ewolucja
 
2005
1. 11 stycznia 2005 - Joanna Najder, O historii sporu ewolucjonizm-kreacjonizm w USA
2. 18 stycznia 2005 - Adam Grzybek, Teistyczny ewolucjonizm Kennetha R. Millera
3. 18 stycznia 2005 - Marcin Maciejewski, Nienaukowe zaproszenie do teizmu filozoficznego
4. 27 kwietnia 2005 - Joanna Najder, Niles Eldredge o ewolucji i ekologii
 
2006
1. 3 stycznia 2006 - Adam Grzybek, Kennetha R. Millera krytyka kreacjonizmu i teorii inteligentnego projektu
2. 10 stycznia 2006 - Joanna Najder, Niles Eldredge o argumentach kreacjonistycznych
3. 18 października 2006 - Dariusz Sagan, Problematyka sporu ewolucjonizmu z teorią inteligentnego projektu
4. 15 listopada 2006 - Kamil Kurzak, Pawła Siwka krytyka ewolucjonizmu (część I)
5. 29 listopada 2006 - Kamil Kurzak, Pawła Siwka krytyka ewolucjonizmu (część II)
 

2007

 

2008
1. 20 luty 2008 - Piotr Bylica, Religia według Einsteina

 

2009

1. 25 marca 2009 - Joanna Najder, Teoria przerywanej równowagi. Główne założenia i pojęcia
2. 8 kwietnia 2009 - Anna Goździewska, Geneza religii wg Pascala Boyera
3. 16 kwietnia 2009 - Ewa Zalewska, Przebieg procesu Scopesa w 1925 roku
4. 30 kwietnia 2009 - Radosław Gaczoł, Richarda Dawkinsa wizja ewolucji
5. 30 kwietnia 2009 - Radosław Plato, Epistemologia przyszłości w ujęciu Gonzalo Munévara
6. 13 maja 2009 - Grzegorz Malec, Karol Darwin. Ateista czy agnostyk?
7. 27 maja 2009 - Aleksandra Kołkowska, Doskonała zasada kosmologiczna
8. 27 maja 2009 - Jacek Pobiarżyn, Richarda Dawkinsa krytyka tzw. dowodów na istnienie Boga
9. 28 maja 2009 - Katarzyna Krych, Jonathan Wells o ikonach ewolucji
10. 28 maja 2009 - Karolina Wołotowska, Filozoficzne interpretacje Wielkiego Wybuchu
 
2010
1. 17 listopada 2010, Grzegorz Malec, Dlaczego Darwin określił się mianem agnostyka?
 
2011
1. 27 kwietnia 2011 - Grzegorz Malec, Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin
2. 1 czerwca 2011 - Radosław Plato, Gonzalo Munévara relatywistyczna wizja nauki
3. 9 listopada 2011 - Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof J. Kilian, Dariusz Sagan, Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, „Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu”
 
2012
1. 16 maja 2012 - Grzegorz Malec, Idea doboru naturalnego w ujęciu Edwarda Blytha
2. 17 października 2012 - Grzegorz Malec, Ewolucjonizm przed Darwinem
3. 24 października 2012 - Małgorzata Gazda, Zarys dawnych koncepcji abiogenezy
4. 28 listopada 2012 - Małgorzata Gazda, Historia odkrycia struktury DNA
 
2013
1. 20 luty 2013 - Grzegorz Malec, Spisek Darwina według Roya Daviesa
2. 20 marca 2013 - Małgorzata Gazda, Informacja biologiczna jako wyspecyfikowana informacja; Problem typu „jajko czy kura” w wyjaśnianiu ewolucji systemu biosyntezy białek
4. 10 kwietnia 2013 - Radosław Plato, Munévarowskie rozwiązanie problemu wolnej woli
5. 22 maja 2013 - Dorota Brylla, Kabała. Główne pojęcia i koncepcje
 
2014
1. 22 stycznia 2014 - Piotr Bylica, Teizm naturalistyczny
2. 12 marca 2014 - Grzegorz Malec, Projekt Venus - podstawowe założenia
3. 9 kwietnia 2014 - Małgorzata Gazda, Hipoteza "świata RNA" a nieenzymatyczna synteza rybonukleotydów
4. 16 kwietnia 2014 - Grzegorz Malec, Poglądy kreacjonistyczne Edwarda Forbesa
5. 23 kwietnia 2014 - Grzegorz Słowik, Mechanizm crossing over w matematycznym ujęciu Freda Hoyle'a
6. 11 czerwca 2014 - Piotr Bylica, Anty-antropocentryczne wątki w teizmie naturalistycznym - z punktu widzenia modelu poziomów analizy
7. 22 października 2014 - Piotr Bylica, Zastosowanie modelu poziomow analizy w badaniach nad teizmem naturalistycznym
8. 5 listopada 2014 - Radosław Plato, Czy koherentny relatywista epistemologiczny musi przyjąć deflacyjną koncepcję prawdy?
 
2015
1. 7 stycznia 2015 - Marek Krukowski, Teoria obserwacji według N.R. Hansona
2. 21 stycznia 2015 - Małgorzata Gazda, Wielość kodów a prawdopodobieństwo korzystnych mutacji
3. 11 marca 2015 - Krzysztof J. Kilian, Filozoficzne podstawy nauki
4. 25 marca 2015 - Marek Krukowski, Twarde fakty kontra N.R. Hanson (czy fakty mówią same za siebie?)
5. 31 marca 2015 - Grzegorz Malec, O powstawaniu Powstawania gatunków, czyli krótka historia ewolucjonizmu
6. 15 kwietnia 2015 - Dariusz Sagan, Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych
7. 22 kwietnia 2015 - Kazimierz Jodkowski, Dlaczego obecnie jest mniej cudów niż w dawnych wiekach? Hipoteza wieloświatowa
8. 20 maja 2015 - Piotr Bylica, Teizm naturalistyczny z punktu widzenia poziomów analizy: wybrane zagadnienia
9. 10 czerwca 2015 - Grzegorz Malec, Ewolucjonistyczne poglądy Patricka Matthew
10. 13 października 2015 - Krzysztof J. Kilian, Mocne warunki "sine qua non" naukowości a epistemiczne układy odniesienia
11. 20 października 2015 - Piotr Bylica, Graficzne ujęcia modelu poziomów analizy
12. 3 listopada 2015 - Kazimierz Jodkowski, Pomijana istota Popperowskiego falsyfikacjonizmu – kryterium demarkacji nie stosuje się do systemów zdań
13. 17 listopada 2015 - Krzysztof J. Kilian, Czego nie wiemy o EUO?
14. 1 grudnia 2015 - Adam Trybus, SETI a ID
15. 15 grudnia 2015 - Dorota Brylla, Problem (nie)śmiertelności duszy w judaizmie  
 
2016
 1. 26 stycznia 2016 - Małgorzata Gazda, Stephena C. Meyera krytyka mechanizmu neodarwinowskiego jako wyjaśnienia „eksplozji kambryjskiej”
 2. 8 marca 2016 - Kazimierz Jodkowski, Kreacjonizm młodej Ziemi a koncepcja Big Bangu. Poglady Johna Hartnetta, I
 3. 15 marca 2016 - Kazimierz Jodkowski, Kreacjonizm młodej Ziemi a koncepcja Big Bangu. Poglądy Johna Hartnetta, II
 4. 19 kwietnia 2016 - Krzysztof J. Kilian, Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych
 
 

b) Prace dyplomowe napisane przez członków ZGL po jej założeniu

2003
Prace licencjackie:
1. Michał Ferdynus, Zasada antropiczna a wszechświaty równoległe, Uni­wer­sy­tet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2003.
 
2004
Prace licencjackie:
1.  Joanna Najder, Argumenty antykreacjonistyczne w O powstawaniu gatunków Karola Darwina, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2004.
 
Prace magisterskie:
1. Paweł Łupkowski, Klasyfikacja argumentów przeciwko teoriom sztucznej inteligencji, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii. Zielona Góra 2004.
2. Justyna Jodkowska, Saskie mądrości o kobietach, gospodarstwie i religii (praca magisterska z filologii polskiej; promotor: prof. dr hab. Stanisław Borawski), Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej, Zielona Góra 2004.
3. Tomasz Krause, Filozoficzne aspekty tzw. „afery Kansas", Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2004.
 
2005
Prace licencjackie:
1. Dominika Trychan, Teoria tabliczkowa a hipoteza dokumentarna, Uniwer­sy­tet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005.
2. Maciej Piosik, Zasada NOMA, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2005.
 
Prace magisterskie:
1. Ewa Antosiak, Organy szczątkowe jako argument w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005.
2. Dariusz Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005.
 
2006
Prace magisterskie:
1. Magdalena Denys, Pozaempiryczne aspekty ewolucjonizmu w ujęciu Philli­pa E. Johnsona, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
2. Joanna Najder, Nilesa Eldredge'a krytyka kreacjonizmu Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
 
2007
Prace magisterskie:
1.Paweł Szewczyk, Rozwój przeddarwinowskich idei ewolucji, Uniwersytet Zie­lo­nogórski, Zielona Góra 2007.
2.  Ewa Zalewska, Johna F. Haughta poglądy na temat relacji nauka-religia, Uni­wersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
3.  Grzegorz Krawiec, Poglądy filozoficzne Władysława Kunickiego-Gold­fin­ge­ra, Uni­wersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
4.  Adam Grzybek, Kennetha R. Millera krytyka kreacjonizmu i teorii inte­ligentnego pro­jektu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
5.  Małgorzata Norman, Hugh Rossa interpretacja biblijnego ujęcia stwo­rze­nia, Uni­wersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 
2008
Prace magisterskie:
1.  Piotr Wołkowski, Nowożytny spór o istotę czasu i przestrzeni, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
2.  Andrzej Wąsowicz, Davida Stove’a krytyka darwinizmu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
3.  Piotr Juszczyński, Pojęcie paradygmatu w Kuhnowskiej filozofii nauki, Uni­wer­sy­tet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 
2009
Prace licencjackie:
1. Izabela Obłaczyńska, Geneza religii według Zygmunta Freuda, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
2. Grzegorz Malec, Ewolucja stanowiska Karola Darwina wobec religii, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
3.Anna Goździewska, Pascala Boyera teoria religii jako produktu ubocznego ewolucji, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
4. Bartosz Błaszczak, Johna McTaggarta koncepcja nierealności czasu, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
5. Maciej Neczaj, Holizm Kena Wilbera, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
6. Radosław Plato, Analiza pojęcia strzałki czasu na przykładzie strzałki termodynamicznej, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
 
Prace magisterskie:
1.  Jacek Pobiarżyn, Richarda Dawkinsa krytyka kreacjonizmu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
2.  Ewelina Jusza, Antyewolucjonizm prof. Pawła Siwka. Ewaluacja poglądów po 35 latach, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 
2010
Prace magisterskie:
1. Karolina Wołotowska, Teistyczna W.L. Craiga i ateistyczna Q. Smitha interpretacja kosmologii kwantowej S. Hawkinga, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
2.  Aleksandra Kołkowska, Filozoficzne uwarunkowania kosmologii stanu stacjonarnego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
3.  Kamila Wawrzyniak, Recepcja darwinizmu w USA w drugiej połowie XIX wieku, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
4.  Michał Nowosad, Konieczne rozwiązania życia w ujęciu Simona Conwaya Morrisa, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 
2011
Prace licencjackie:
1. Anna Giec, Argumenty Karola Darwina za biologicznym pochodzeniem człowieka, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2011.
 
Prace magisterskie:
1. Maciej Neczaj, Holizm Kena Wilbera, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zie­lo­na Góra 2009.
 
2012
Prace magisterskie:
1. Radosław Plato, Ewolucyjny relatywizm w ujęciu Gonzalo Munévara, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2012.
2. Grzegorz Malec, Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2012.
 
c) prace doktorskie członków ZGL
1. Piotr Bylica, Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
2. Dariusz Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 
 
 
d) konferencje naukowe i wykłady indywidualne
 
2004
1. Kilku członków ZGL uczestniczyło w III Ogólnopolskim Forum Młodych Filozofów (Lublin 14-16 maja 2004). Oto spis wygłoszonych na tym Forum Filozoficznym referatów:
 - mgr Piotr Bylica, „Bóg luk a granice nauki”
 - Karolina Przybylska, „Ewolucjonizm a moralność”
 
2. Prof. Kazimierz Jodkowski w ramach Wszechnicy Ostrowskiej wygłosił w Ostrowie Wielkopolskim referat pt. „Nauka a biblijny opis stworzenia” (Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rynek - Ratusz, 4 czerwca 2004, godz. 18.30).
 
3. Trzech członków ZGL wygłosiło referaty na VII Polskim Zjeździe Filozoficznym (Szczecin 14-18 września 2004).
 - prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, "Dyskordyzm przerywany - o stosunku nauki i religii"
 - mgr Piotr Bylica, "Naturalizm nauk przyrodniczych a konflikt między nauką i religią"
 - Paweł Łupkowski (razem z prof. drem hab. Leonem Kojem), „Intencja znaczeniowa jako wybór”
 
4. Mgr Piotr Bylica wygłosił referat na konferencji American Freedoms American (Dis)Orders zorganizowanej w Jadwisinie pod Warszawą przez Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Polish Association for American Studies (17 października 2004). Tytuł referatu: „Ideological Aspects of Controversy Concerning the Teaching Evolution in United States”.
 
5. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat pt. Epistemiczne układy odniesienia i „warunek Jodkowskiego" na konferencji Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 8 organizowanej przez Instytut Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1 grudnia 2004).
 
2005
1. Karolina Przybylska wygłosiła referat „Zarys rozwoju ewolucjonistycznej interpretacji zachowań ludzkich” (Ogólnopolska Konferencja Studencka Zlot Filozoficzny, Zielona Góra 13-15 maja 2005).
 
2. Dwóch członków ZGL uczestniczyło w V Międzynarodowej Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich na temat „Filozofia w kulturach narodów słowiańskich" (Boguchwała-Tyczyn k. Rzeszowa, 2-5 czerwca 2005) i wygłosiło tam referaty:
 - prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, „O nieusuwalności konfliktu nauka-religia”,
 - mgr Piotr Bylica, „Jak pogodzić naukę i religię?”.
 
3. Trzech członków ZGL wygłosiło referaty na V Zielonogórskim Sympozjum Filozoficznym Prawda - Nauka - Religia, Zielona Góra 5-7 września 2005
 - mgr Piotr Bylica, „Komplementarność nauki i religii”
 - mgr Karolina Przybylska, „Geneza altruizmu w paradygmacie neodarwinowskim”.
 
4. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat „Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu" na konferencji Filozofia przyrody - filozofia przyrodoznawstwa - metakosmologia zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 9-10 listopada 2005 (streszczenia referatów, galeria zdjęć).
 
5. Dr Piotr Bylica wygłosił referat „Komplementarność nauki i religii a problem pochodzenia człowieka” na konferencji Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka (Warszawa, 23-25.11.2005). Organizatorzy: Instytut Filozofii, Instytut Ekologii i Bioetyki.
 
6. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski na konferencji Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka" zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa-Białobrzegi 23-25 listopada 2005) wygłosił referat „Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu”.
 
7. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat pt. „Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych" na konferencji Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce, zorganizowanej przez Zakład Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 16-17 grudnia 2005.
 
8. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym na Sympozjum Poznawanie Wszechświata V - Celowość w przyrodzie zorganizowanym przez Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Kazimierz Dolny 17-18 grudnia 2005).
 
2006
1. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wziął udział w debacie z prof. drem hab. Wojciechem Sadym na temat „Czy w nauce jest miejsce na Boga?”. Debatę zorganizował Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 12 stycznia 2006.
 
2007
1. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat „Fikcja teistycznego ewolucjonizmu”, „Ewolucjonizm czy kreacjonizm” VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «Przyszłość cywilizacji Zachodu» KUL, 18 kwietnia 2007. Akademicka Kronika Filmowa (od 11 min. 59 sek. do 14 min. 42 sek.).
 
2. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat „Jak długo trwały dni z tygodnia stworzenia? Przegląd stanowisk kreacjonistycznych", referat wygłoszony na konferencji "Genesis (1-3) – teologia, antropologia, kosmologia (inspiracje, recepcje, analizy)" Toruń 22-24 maja 2007.
 
3. Mgr Dariusz Sagan wygłosił referat „Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce”, VI Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich na temat Poznanie teoretyczne a prawda, 31.V-3.VI.2007 Boguchwała k/Rzeszowa. Organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współudziale Redakcji Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich ΣОФІΑ.
 
4. Dwóch członków ZGL wygłosiło referaty na konferencji Pogranicza Nauki: Protonauka – Paranauka – Pseudonauka (Lublin, 15-16.11.2007). Organizatorzy: Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
 - Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski „Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką”,
 - Dr Piotr Bylica „Opętanie przez Szatana czy zaburzenia dysocjacyjne? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań”.
 
2008
1. Dr Piotr Bylica wygłosił referat „Ewolucjonizm a problem natury ludzkiej” na konferencji Człowiek i Człowieczeństwo: Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja, Olsztyn, 22-24.06.2008. Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Pracownia Antropologii Filozoficznej i Filozofii Kultury i Aksjologii; Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Polskie; Towarzystwo Filozoficzne
 
2. Trzech członków ZGL wzięło udział w VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym (Warszawa, 15-20.09.2008):
 - Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Wartości poznawcze w nauce" (pozostali uczestnicy dyskusji: prof. Adam Grobler, prof. Wojciech Sady, abp Józef Życinski, prof. Witold Strawiński [moderator]).
Referaty:
 - Dr Piotr Bylica "O zmienności relacji między naukami przyrodniczymi a religią",
 
2009
1. Dr Piotr Bylica wygłosił referat „Impact of Darwin 's Criticism of Design in Nature on Theology” na konferencji Religious Responses to Darwinism 1859–2009, zorganizowanej przez Ian Ramsey Centre For Science and Religion, University of Oxford.
 
2. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat „Edukacyjny wymiar sporu ewolucjonizm - kreacjonizm” na konferencji Religia i edukacja publiczna, Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego (Opole, 16.10.2009).
 
2010
Dwóch członków ZGL wygłosiło referaty na konferencji Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Uniwersytet Szczeciński (Niechorze, 17-19.05.2010).1.
- Dr Piotr Bylica, „Teizm naukowy o relacji Boga i świata: główne założenia i problemy”.
 
2011
1. Dr Piotr Bylica wygłosił referat „Doświadczenie z pogranicza śmierci a dualizm duszy i ciała” na konferencji „Mózg: dusza – świadomość – kultura. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym”. Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 23-25 maja 2011.
 
2012
1. Dr Piotr Bylica przedstawił projekt habilitacji nt. „Teizm naturalistyczny o relacji między przyrodą a sferą nadprzyrodzoną”. VI Warsztaty Filozofii Przyrody. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody, Pasierbiec, 22-24.06.2012.
 

2. Dr Piotr Bylica wygłosił referat „Teistyczny naturalizm o specjalnym działaniu Boga w przyrodniczych procesach indeterministycznych”. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21.09.2012.

3. Mgr Grzegorz Malec, wygłosił referat „Idea Uniwersytetu według Johna Henry’ego Newmana” na konferencji: „XVII Vertiniana, Fundamentalne Kategorie Ludzkiego Poznania. Opozycja II: Człowiek a Społeczeństwo”, Kielce-Staszów (7-9.12.2012).

2013
1. Siedmiu członków ZGL wygłosiło referaty na VII Warsztatach Filozofii Przyrody, Pasierbiec (21-23 VI 2013):
 - prof. Kazimierz Jodkowski, dr Dariusz Sagan, Komunikat na temat projektu badawczego „Epistemiczne układy odniesienia nauki” złożonego w otworzonym przez  NCN konkursie OPUS5
 - prof. Krzysztof Kilian, „Jak, zdaniem P.K. Feyerabenda, należy uprawiać naukę”,
 - dr Piotr Bylica, „Poziomy analizy w badaniach nad relacja nauki i religii”,
- mgr Grzegorz Malec, „Spór o plagiat teorii doboru naturalnego”,
 - mgr Radosław Plato, „Relatywistyczna wizja nauki”,
 - mgr Małgorzata Gazda, „Nieredukowalna złożoność mechanizmu biosyntezy białek”.
 
2. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat „Wolność woli, zasada antropiczna i definicja życia”, na seminarium Złożoność świata i złożoność wiedzy: Umysł a wiedza. Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza PAN, Lublin 16.05.2013.
 
3. Trzech członków ZGL wygłosiło referaty na: „VI Świętokrzyskie Colloquium: „The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem”, Kielce-Suków, 4-6 lipca 2013:
 - mgr Grzegorz Malec, „Darwin a religia”,
 - mgr Radosław Plato, „Główne idee ewolucyjnych teorii wiedzy”,
 - mgr Małgorzata Gazda, „Kontrowersje wokół początków życia”.
 
4. Mgr Grzegorz Malec wygłosił referat „Czy Darwin się nawrócił? Legenda Lady Hope” na I Teologiczno-Etnologicznej Konferencji Akademickiej: „Człowiek – istota religijna”, Toruń (25-27 IX 2013).
 
5. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat „Problem pseudonaukowości astrologii w sporach Popper-Kuhn”, na konferencji Współczesna Astrologia z perspektywy filozofii przyrody i filozofii nauki. Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin 07.11.2013.
 
2014
1. Mgr Grzegorz Malec wygłosił referat „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? czyli spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem”, na: XII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, Kraków (24-24 V 2014).
 
2. W dniach 26-29 czerwca 2014 r. w Pasierbcu odbyły się VIII Warsztaty Filozofii Przyrody, w ramach których członkowie ZGL "Nauka a Religia" mieli następujące wystąpienia:
  - dr Piotr Bylica, "Ogólne i specjalne działanie Boga w przyrodzie według teizmu naturalistycznego z punktu widzenia modelu poziomów analizy (sprawozdanie z realizacji grantu przyznanego przez NCN)";
  - dr Dariusz Sagan, "Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie";
  - mgr Grzegorz Malec, "Edward Forbes. Kreacjonista, który przyczynił się do rozwoju ewolucjonizmu";
  - mgr Małgorzata Gazda, "Problem ewolucji chemicznej w teorii świata RNA";
  - mgr Radosław Plato, "Zarys Munévarowskiego rozwiązania problemu wolnej woli".
W warsztatach uczestniczył również prof. Kazimierz Jodkowski, który miał poprowadzić dyskusję na temat "Czy ewolucjonizm można pogodzić z religią", jednak ze względu na to, że dyskusje nad wystąpieniami innych uczestników bardzo się przeciągnęły, zabrakło czasu na realizację tego punktu programu i organizatorzy postanowili przenieść go na przyszłoroczne warsztaty.
 
3. Dr Piotr Bylica wygłosił referat „Kosmos przyjazny życiu człowiekowi?” na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Szczecińskie Towarzystwo Naukowe Kosmosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Rewal 29-30 maja 2014.
 
4. Czterech członków ZGL wygłosiło referaty na: „VII. Świętokrzyskie Colloquium: „The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem”, Suków, 3-5 lipca 2014:
 - mgr Grzegorz Malec, „Dlaczego Darwin określił się jako agnostyk? W nawiązaniu do referatu wygłoszonego na VI. Świętokrzyskie  Colloquium”;
 - mgr Radosław Plato, „(A)temporalność schematów pojęciowych”;
 - mgr Małgorzata Gazda, „Problem pochodzenia informacji genetycznej”;
 - mgr Dorota Brylla, „Andrzeja Wiercińskiego analizy gematryczne apokaliptycznych symboli: liczny 666, zwierzęcej bestii i królestwa «człowieka demona» ”.
 
5. Trzech członków ZGL wygłosiło referaty na: „X Zlot Filozoficzny”, Warszawa 3-5 lipca 2014:
 - mgr Grzegorz Malec, „Teoria nieświadomej aktywności twórczej, czyli jak powstają teorie naukowe. Przypadek Darwina”;
 - mgr Małgorzata Gazda, „Chemiczne podstawy koncepcji świata RNA jako teorii wyjaśniającej pochodzenie życia”;
 - mgr Dorota Brylla, „Mikołaja z Kuzy wykładania kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu De Deo Abscondito”.
 
6. W dniach 25-27 września 2014 odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, "Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące", na którym mgr Radosław Plato wygłosił referat pt. "Munévarowskie rozwiązanie problemu wolnej woli".
 
7. Mgr Grzegorz Malec wygłosił referat „Dlaczego w naukach przyrodniczych nie ma miejsca dla Boga?”. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki, Wrocław (11-12 IX 2014).
 
8. Mgr Grzegorz Malec wygłosił referat „Nauka i religia: wrogowie czy sprzymierzeńcy”. II Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka: Człowiek – ciało i duch, Toruń (25-27 IX 2014).
 
9. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat „Czy naukowiec może być kreacjonistą?”. Inicjatywa Akademicka "Fides et Ratio", Filar II: spotkania otwarte "Areopag na Wyspie", Edycja III Jaki początek? (II) Wiara i rozum o początku człowieka, Wrocław 26.11.2014.
 
10. Mgr Dorota Brylla wygłosiła referat na XIX Vertinianie „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Zagadnienie IV: jakość i ilość” „Jakościowo-mnogościowy” (sefirotyczny) obraz Boga w ludzkim poznaniu. Kielce, 5-7 grudnia 2014.
 
 
2015

1. Dr Dariusz Sagan wygłosił referat Inteligentny projekt - nauka czy pseudonauka? na Seminarium z cyklu Scientia et Fides, Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 15 kwietnia 2015 (zobacz plakat).

2. 23 kwietnia 2015 na konferencji Granice Nauki. Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna (Wrocław 23-24.04.2015) prof. dr hab Kazimierz Jodkowski wygłosił referat zatytułowany "Jaka geometria obowiązuje we wszechświecie?" (zobacz plakat).

3. Na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Oblicza Mistyki", zorganizowanej w Katowicach w dniach 23-24 kwietnia 2015 przez Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, mgr Dorota Brylla wygłosiła referat Kabała Bnei Baruch jako mistyka filozoficzna. Naturalizacja kategorii Boga i duchowość naturalistyczna.

4. Na konferencji "Światy możliwe" z cyklu "Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii", zorganizowanej w Rzeszowie, 14-15 maja 2015 r., przez Instytut Filozofii UR, Instytut Filologii Polskiej UR, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Rzeszowie, mgr Dorota Brylla wygłosiła referat: "'Śniący wariaci' i metafizyczne wody śnienia. Kto śni o kim i kto jest prawdziwy? Problem natury rzeczywistości i granic poznania w Przygodach Alicji po drugiej stronie lustra Lewisa Carrolla na przykładzie solipsystycznego epizodu z Czerwonym Królem (i jaki to ma związek z kabałą Bnei Baruch)".

5. Na IX Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów "Kierunki Badawcze w Filozofii", zorganizowanej w Krakowie, 15-16 maja 2015 r., przez Instytut Filozofii UJ, mgr Grzegorz Malec wygłosił referat: "'Każdy wieloryb ma swoją wesz', czyli spór o źródła darwinizmu".

6. Na Ogólnopolskiej Interdycyplinarnej Konferencji Naukowej "Skąd przyszliśmy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy?", zorganizowanej w Gnieźnie, 22-23 maja 2015 r., przez Instytut Kultury Europejskiej UAM, mgr Grzegorz Malec wygłosił referat: "Istota człowieka w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem na marginesie twórczości Paula Gauguina".

7. Na Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Czasy rewolucji? 1871-1905-1917", zorganizowanej w Warszawie, 25-26 maja 2015 r., przez Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu UW, mgr Grzegorz Malec wygłosił referat: "Czas rewolucji: 1859".

8. Na I Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej "Episteme", zorganizowanej w Lublinie, 30-31 maja 2015 r., przez Fundację Tygiel, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka UM, mgr Grzegorz Malec wygłosił referaty:
- "Czy Karol Darwin słusznie jest uważany za twórcę teorii ewolucji drogą doboru naturalnego? Przypadek Edwarda Blytha";
- "Czy teoria ewolucji drogą doboru naturalnego słusznie jest przypisywana Darwinowi? Przypadek Patricka Matthew";
- "Czy teoria ewolucji drogą doboru naturalnego słusznie jest przypisywana Darwinowi? Przypadek Alfreda Russela Wallace'a".
 

9. Na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Coś się kończy, coś się zaczyna. Kategorie 'początku' i 'końca' w badaniach humanistycznych i społecznych", zorganizowanej w Warszawie, 12-13 czerwca 2015 r., przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UW i Sekcję Antropologii Historycznej Towarzystwa Miłośników Historii, mgr Grzegorz Malec wygłosił referat: "'Coś się kończy, coś się zaczyna', czyli o początkach nauki współczesnej".

10. Trzech członków ZGL wygłosiło referaty na IX Warsztatach Filozofii Przyrody, Kazimierz Dolny, 2-5 lipca 2015:
 - dr Piotr Bylica, „Podsumowanie wyników grantu zatytułowanego 'Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relacji między przyrodą a sferą nadprzyrodzonąˮ
- mgr Grzegorz Malec, „Ewolucjonizm Patricka Matthew: teoria i kontekst”
 
11. Na XI Zlocie Filozoficznym, zorganizowanym w Lublinie, 2-4 lipca 2015 r., przez Ośrodek Badań Filozoficznych oraz Wydział Filozofii KUL, członkowie ZGL "Nauka a Religia" wygłosili następujące referaty:
- mgr Małgorzata Gazda i mgr Grzegorz Malec, "What Darwin Meant in the Last Sentence of the Origin of Species";
- mgr Grzegorz Malec, "Jak doszło do tego, że w naukach przyrodniczych nie ma miejsca dla Boga?".
 

12. Na międzynarodowej konferencji VIII Świętokrzyskie Colloquium "The Peculiarity of Man: człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem", które odbyło się w dniach 7-9 lipca 2015 w Sukowie k. Kielc (główny organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), mgr Dorota Bryllawygłosiła referat: "Swoistość 'kabały' B'nei Baruch na tle akademickiego rozumienia fenomenu kabały"

13. Podczas International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate (Vienna, 27-29 August 2015) organizowanej przez International Society for Science and Religion oraz Sigmund Freud University, Vienna, członek ZGL Nauka a Religia, dr Piotr Bylica, wygłosił referat zatytułowany "Naturalistic theism on divine action within the model of levels of analysis framework".

14. Na X Polskim Zjeździe Filozoficznym zorganizowanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polską Akademię Nauk i Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Poznań 15-19 września 2015, członkowie ZGL "Nauka a Religia" wygłosili następujące referaty:
- mgr Dorota Brylla, „Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie systemu filozoficznego Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch”;
- dr Piotr Bylica, „Filozofia przyrody teizmu naturalistycznego – z punktu widzenia modelu poziomów analizy”;
- dr Piotr Bylica, „Nauka a religia – z punktu widzenia modelu poziomów analizy”;
- mgr Małgorzata Gazda, „Stephena C. Meyera koncepcja ‘podpisu w komórce’ a filozoficzne podstawy nauki”;
- dr hab. Krzysztof J. Kilian, prof UZ, „Filozoficzne podstawy nauki”;
- mgr Grzegorz Malec, „O powstawaniu Powstawania gatunków, czyli krótka historia ewolucjonizmu”;
- mgr Radosław Plato, „Munévarowskie rozwiązanie problemu wolnej woli”;
- mgr Dariusz Sagan, „Artyficjalizm jako epistemiczny układ odniesienia nauki”.
 
15. Podczas V Słowackiego Kongresu Filozoficznego (Bratislava, 21-23.10.2015), członek ZGL "Nauka a Religia", dr hab. Krzysztof Kilian, prof UZ, wygłosił referat Filozofické podmienky sine qua non vedeckosti (Filozoficzne warunki sine qua non naukowości).
 
2016

 1. Członek ZGL "Nauka a Religia", dr hab. Krzysztof J. Kilian, prof. UZ, wygłosił referat na V Cyklicznej Konferencji GRANICE NAUKI: "Fakty i konwencje" (Wrocław, 21 kwietnia 2016). Temat wystąpienia: Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych. Zobacz też plakat i abstrakty.

2. Członek ZGL "Nauka a Religia", dr Piotr Bylica, wygłosił referat podczas międzynarodowej konferencji Are We Special? Science and Theology Questioning Human Uniqueness (ECST XVI), organizowanej przez European Society for the Study of Science and Theology (Łódź-Warszawa, 26.04-01.05.2016). Temat wystąpienia: How Special Are We? The Perspectives of Traditional and Naturalistic Theism”. Zobacz abstrakt.

3. Podczas X Warsztatów Filozofii Przyrody (Kraków, 16-19 czerwca 2016 r.) członek ZGL Nauka a Religia, dr Piotr Bylica, wygłosił referat pt. „Clive S. Lewis o pragnieniach ludzkich jako argumencie na rzecz teizmu”.

2017

1. Troje członków ZGL "Nauka a Religia" wygłosiło referaty podczas XI Warszatów Filozofii przyrody, które odbyły się w dniach 22-26.06.2017 w Pasierbcu.
- prof. dr hab Kazimierz Jodkowski: Jak Heller z Pabjanem rozdawali samochody na Placu Czerwonym w Moskwie
- dr hab. Piotr Bylica: Clive'a S. Lewisa arguemnty z 'natury' i  natury przeciwko naturalizmowi
- mgr Sandra Odwrot: Badania nad Sztuczną Inteligencją a filozoficzne aspekty relacji między stwórcą i stworzeniem.
 
2. Członek ZGL "Nauka a Religia", dr hab. Piotr Bylica, wygłosił referat podczas V Międzynarodowego Kongresu Religioznwaczego, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika et. al. (14-16 września 2017, Toruń). Temat wystąpienia: Poziomy analizy w religiach świata a relacja między religią i nauką.
 
3. Członek ZGL "Nauka a Religia", dr hab. Piotr Bylica, wygłosił referat podczas konferencji Filozofia przyrody wobec współczesnych nauk biologicznych: w 5 rocznicę śmierci ks. prof. Piotra Lenartowicza SJ. Katedra Logiki i Teorii Poznania Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedra Filozofii Przyrody Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (15 grudnia 2017). Referat: Kreacjonizm i ewolucjonizm z punktu widzenia modelu poziomów analizy.

 

d) audycje radiowe

1. W środę, 21 lipca 2004, o godz. 23.00 Radio Zachód (103 i 106 MHz) nadało audycję pt. "Czy nauka toleruje Boga, czy Go raczej zabija i zajmuje Jego miejsce?" W audycji uczestniczyli członkowie Zielonogórskiej Grupy Lokalnej:

 • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • mgr Piotr Bylica, doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Michał Ferdynus, student V roku filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dariusz Sagan, student V roku filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Audycję prowadził red. Konrad Stanglewicz. W czasie audycji można było dzwonić do studia zadając pytania dyskutantom. Telefon do studia: (068)324-22-55 oraz ulgowy, w cenie jednego impulsu za rozmowę, 0801-327-462. Można też było chatować, zaczynając nawet godzinę lub dwie przed audycją. Internetowy adres Radia Zachód: www.zachod.pl, chat pod odpowiednim tytułem. Jak na okres wakacyjny, audycja cieszyła się sporym zainteresowaniem.

2. W niedzielę,  7 listopada 2004, o godz. 19.00 zielonogórskie Radio Zachód (103 i 106 MHz) nadało rozmowę na żywo redaktora Konrada Stanglewicza z trzema członkami Zielonogórskiej Grupy Lokalnej:

 • prof. drem hab. Kazimierzem Jodkowskim z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • mgrem Piotrem Bylicą, doktorantem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dariuszem Saganem, studentem V roku filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Temat rozmowy: wystąpienia K. Jodkowskiego i P. Bylicy na VII Zjeździe Filozofii Polskiej w Szczecinie oraz „co to jest teoria inteligentnego projektu?"

3. 6 września 2005 Radio Zachód nadało pierwszą część wywiadu red. Konrada Stanglewicza z prof. Kazimierzem Jodkowskim z okazji najbliższego Zielonogórskiego Sympozjum Filozoficznego. Temat wywiadu: możliwość wykrywania śladów działalności Boga w przyrodzie.

4. 13 września 2005 Radio Zachód nadało drugą część wspomnianego wyżej wywiadu.

5. Wywiad red. Konrada Stanglewicza z zielonogórskiego Radia Zachód z prof. Kazimierzem Jodkowskim na temat głośnego artykułu w The New York Timesie kardynała Christopha Schönborna oraz teorii inteligentnego projektu. Wywiad został przeprowadzony we wrześniu 2005 roku. Jest to plik audio mp3 13,86 MB.

6. 17 października 2006 w zielonogórskim Radiu Zachód o 21.00 miała miejsce audycja red. Konrada Stanglewicza "Czy ewolucja jest kłamstwem?" na temat niedawnych wystąpień, jakie na temat teorii ewolucji i nauczania jej w szkołach miał Maciej Giertych w parlamencie europejskim oraz w Polsce wiceminister edukacji, Mirosław Orzechowski. W audycji uczestniczyli członkowie Zielonogórskiej Grupy Lokalnej: prof. Kazimierz Jodkowski, mgr Adam Trybus i mgr Dariusz Sagan.

7. Audycja radiowa Konrada Stanglewicza, Wywiad z prof. Kazimierzem Jodkowskim na temat jego książki Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy. Audycja została nadana w Radiu Zachód 30 października 2007 r.

 

8. Audycja radiowa Konrada Stanglewicza dotycząca stosunku Darwina oraz jego teorii do chrześcijaństwa (mp3); Radio Zachód, dn. 25.02.2009. Gośćmi są ks. dr Grzegorz Chojnacki (Instytut Teologiczno-Filozoficzny im. Edyty Stein) oraz dr Piotr Bylica (Instytut Filozofii UZ, członek ZGL Nauka a Religia).

 

9. Audycja radiowa Feyerabend oczyma Krzysztofa Kiliana widziany, która odbyła się w zielonogórskim Radiu Zachód. Z prof. Krzysztofem J. Kilianem rozmawia red. Konrad Stanglewicz.

 

 

C. Publikacje czlonków Grupy od momentu jej założenia (wyłącznie na temat ważny dla problematyki nauka-religia)

a) artykuły i recenzje

 1. Paweł Łupkowski, „Główne osiągnięcia i trudności współczesnej kosmologii", Na Początku... 2004, nr 5-6 (181-182), s. 220-240.
 2. Piotr Bylica, „Ruch Inteligentnego Projektu", Przegląd Filozoficzny 2004, R. 13, nr 2 (50), s. 100-109.
 3. Kazimierz Jodkowski, Zalety i wady wieloaplikacyjnego kryterium demarkacji Wojciecha Sadego, Przegląd Filozoficzny  - Nowa Seria 2004, t. 13, nr 3 (51), s. 27-36.
 4. Kazimierz Jodkowski, Punktualizm w perspektywie I. Lakatosa kryteriów postępu i degeneracji programu badawczego, Przegląd Filozoficzny  - Nowa Seria 2004, t. 13, nr 3 (51), s. 55-64.
 5. Piotr Bylica, Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2004, R. 13, nr 3 (51), s. 163-175.
 6. Tomasz Krause: Filozoficzne aspekty tzw. «afery Kansas», Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 143-224.
 7. Dariusz Sagan, Retoryczna historia Ruchu Inteligentnego Projektu, Diametros, czerwiec 2005, nr 4, s. 76-85. (Recenzja: Thomas WOODWARD, Doubts about Darwin: A History of Intelligent Design, Baker Books, Grand Rapids, MI. 2003).
 8. Dariusz Sagan, Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności, Na Początku... 2005, Rok 13, Nr 5-6 (194-195), s. 162-224.
 9. Piotr Bylica, „Rola naturalizmu w nauce: argument na rzecz eksternalizmu", w: Tomasz Mróz i Marcin Sieńko (red.), Propositiones, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 7-19.
 10. Piotr Bylica, „Światopoglądowe aspekty teorii ewolucji w kontekście sporu o nauczanie ewolucjonizmu w Stanach Zjednoczonych", Zagadnienia Naukoznawstwa 2005, nr 2 (164), s. 167-179.
 11. Kazimierz Jodkowski, „Eskapizm teologii i filozofii katolickiej w sprawie «nauka a religia»", Na Początku... 2005, Nr 7-8 (196-197), s. 261-284.
 12. Piotr Bylica, „O wspólnej płaszczyźnie teologii i nauki. Polemika z artykułem Jacka Tomczyka", Na Początku... 2005, Nr 7-8 (196-197), s. 285-290.
 13. Dariusz Sagan, Kościół a ewolucyjny materializm, Edukacja Filozoficzna 2005, Vol. 40, s. 223-228.(Recenzja: George Sim JOHNSTON, Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji, przeł. Joanna Kaliszczyk, Wiara i Nauka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005).
 14. Kazimierz Jodkowski, NOMA, cudy i filtr eksplanacyjny, Roczniki Filozoficzne 2005, t. 53, nr 2, s. 83-103.
 15. Dariusz Sagan, Molekularny „zegar Paleya" a darwinowska ewolucja, Ruch Filozoficzny 2005, t. LXII, Nr 2, s. 289-304.
 16. Piotr Bylica, „Komplementarność nauki i religii", Filozofia Nauki 2006, Rok XIV, Nr 1 (53), s. 59-68.
 17. Kazimierz Jodkowski, Epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentnego projektu, Filozofia Nauki 2006, Rok XIV, Nr 1 (53), s. 95-105.
 18. Dariusz Sagan, Kardynał Schönborn a stanowisko Kościoła katolickiego wobec sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem, Filozofia Nauki 2006, Rok XIV, Nr 1 (53), s. 107-118.
 19. Kazimierz Jodkowski, Rodzaje procesu ewolucyjnego i sens przypadku. Wyjaśnianie nieporozumień - ciąg dalszy, Filozofia Nauki 2006, Rok XIV, Nr 1 (53), s. 169-174.
 20. Dariusz Sagan, „Teleologiczne wyjaśnienie nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych", Roczniki Filozoficzne 2006, t. LIV, Nr 1, s. 139-160.
 21. Dariusz Sagan, Debata Benedykta XVI i jego uczniów nad stworzeniem i ewolucją, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3. Nieco zmieniona, publicystyczna wersja tego tekstu pod innym tytułem, „Co Benedykt XVI myśli o ewolucji?", ukazała się w tygodniku Najwyższy Czas!, 23-30 grudnia 2006, nr 51-52 (866-867), s. 57-59.
 22. Kazimierz Jodkowski, Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 241-269.
 23. Piotr Bylica, Spór o naukowość teorii inteligentnego projektu, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy,t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 51-78.
 24. Dariusz Sagan, Teoria inteligentnego projektu a naukowa debata nad pochodzeniem, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy,t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 79-122.
 25. Adam Grzybek, Kennetha R. Millera krytyka teorii inteligentnego projektu, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy,t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 123-144.
 26. Kazimierz Jodkowski, Konflikt nauka-religia a teoria inteligentnego projektu, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy,t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 145-180.
 27. Piotr Bylica and Dariusz Sagan, God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science-Religion Relation, Pensamiento 2008, vol. 64, no. 242, s. 621-638.
 28. Ewa Zalewska, Johna F. Haughta poglądy na temat relacji nauka-religia, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 127-160.
 29. Piotr Wołkowski, Problematycznie o problemach współczesnej fizyki, Diametros, grudzień 2008, nr 18, s. 94-103. (Recenzja: Lee SMOLIN, The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and What Comes Next, Houghton Mifflin Company, Boston, New York 2006).
 30. Robert Piotrowski, Kreacjonizm po lubelsku, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 219-228.
 31. Dariusz Sagan, Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności, Otwarte Referarium Filozoficzne 2009, t. 2, "Genesis. Filozoficzne konsekwencje wyników badań przyrodniczych o początku świata, życia, człowieka", s. 89-116.
 32. Joanna Najder, Teoria przerywanej równowagi - główne założenia i pojęcia, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 65-76.
 33. Piotr Bylica, Darwin o celowości w przyrodzie, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2008, R. 53, nr 3-4, s. 259-273.
 34. Piotr Bylica, Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań, w: Józef ZON (red.), Pogranicza nauki. Protonauka - paranauka - pseudonauka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 209-225.
 35. Kazimierz Jodkowski, Darwinowska teoria ewolucji jako teoria filozoficzna, w: Stefan KONSTAŃCZAK i Tomasz TUROWSKI (red.), Filozofia jako mądrość bycia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 17-23.
 36. Dariusz Sagan, Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych, Roczniki Filozoficzne 2009, t. LVII, nr 1, s. 157-193.
 37. Dariusz Sagan, Odpowiedź na uwagi polemiczne ks. dra Marka Słomki do mojego artykułu o filtrze eksplanacyjnym, Roczniki Filozoficzne 2009, t. LVII, nr 1, s. 345-349.
 38. Dariusz Sagan, Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce, w: Andrzej L. ZACHARIASZ (red.), Poznanie a prawda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 167-173.
 39. Dariusz Sagan, "Ewolucja, zło, Bóg", Przegląd Powszechny, kwiecień 2010, nr 4 (1064), s. 138-140.
 40. Michał Nowosad, Konieczne rozwiązania życia w ujęciu Simona Conwaya Morrisa, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 7-63.
 41. Dariusz Sagan, Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu, Studia Philosophica Wratislaviensia 2011, vol. VI, fasc. 4, s. 55-74.
 42. Krzysztof J. Kilian, Problem relatywizmu gatunkowego w Badaniach logicznych Husserla i Farewell to Reason Feyerabenda, w: Dariusz Bęben i Andrzej J. Noras (red.), Filozofia Kanta i jej recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 89-107.
 43. Kazimierz Jodkowski, Wstęp do teorii inteligentnego projektu, Fronda 2012, nr 63, s. 16-32.
 44. Dariusz Sagan, Nieredukowalna złożoność jako świadectwo inteligentnego projektu, Fronda 2012, nr 63, s. 48-65.
 45. Piotr Bylica, Nauka światopoglądowo neutralna?, Fronda 2012, nr 63, s. 66-80.
 46. Grzegorz Malec, Teologiczne dylematy Karola Darwina, Roczniki Filozoficzne 2012, t. LX, nr 1, s. 67-85.
 47. Piotr Bylica, Zarys modelu poziomów analizy w badaniach relacji nauki i religii, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 221-253.
 48. Kazimierz Jodkowski, Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2012, R. 21, nr 3 (83), s. 201-222.
 49. Dariusz Sagan, Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości?, Roczniki Filozoficzne 2013, t. LXI, nr 1, s. 73-91.
 50. Dariusz Sagan, Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm, Kwartalnik Filozoficzny 2013, t. XLI, z. 2, s. 75-96.
 51. Krzysztof J. Kilian, Proliferacja jako narzędzie podtrzymujące ewolucję człowieka w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda z okresu umiarkowanego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 179-202.
 52. Dariusz Sagan, Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu, Studia Philosophica Wratislaviensia 2013, vol. VIII, fasc. 3, s. 43-59.
 53. Dariusz Sagan, O programie badawczym teorii inteligentnego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 73-108.
 54. Dariusz Sagan, Zdolność przewidywania jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, nr 4 (194), s. 269-286.
 55. Piotr Bylica, Główne założenia teizmu naturalistycznego w sprawie relacji sfery nadprzyrodzonej i świata przyrodniczego, w: Wiesław DYK (red.), Sozologia systemowa: Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 55-95.
 56. Kazimierz Jodkowski, Nienaukowy fundament nauki, w: Zbigniew PIETRZAK (red.), Granice nauki, Lectiones & Acroases Philosophicae 2013, t. VI, nr 1, s. 59-108.
 57. Kazimierz Jodkowski, Uczony w ciemnym budynku. Na marginesie metafory Elżbiety Kałuszyńskiej, w: Józef DĘBOWSKI i Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO (red.), Nauka. Racjonalność. Realizm. Między filozofią przyrody a filozofią nauki i socjologią wiedzy, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 55-67.
 58. Dariusz Sagan, Teoria inteligentnego projektu - argumenty za i przeciw, w: Stanisław JANECZEK, Anna STAROŚCIC, Dariusz DĄBEK i Justyna HERDA (red.), Filozofia przyrody, Dydaktyka Filozofii, t. III, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013, s. 335-383.
 59. Dariusz Sagan, Spór o użyteczność teorii inteligentnego projektu dla nauki, Kultura i Edukacja 2013, nr 3 (96), s. 28-49.
 60. Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof J. Kilian i Dariusz Sagan, Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu", Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 17-63.
 61. Kazimierz Jodkowski i Krzysztof J. Kilian, Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego, w: Wiesław Dyk (red.), Sozologia systemowa. Tom V. Ekosfera: Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 61-76.
 62. Dariusz Sagan, Wyjaśnianie za pomocą praw przyrody jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt, Studia Philosophiae Christianae 2013, t. 49, nr 1, s. 93-116.
 63. Grzegorz Malec, Idea uniwersytetu według Johna Henry'ego Newmana, The Peculiarity of Man 2013, nr 18, s. 157-172.
 64. Grzegorz Malec, Darwin and Lady Hope: The Untold Story (book review), Zygon: Journal of Religion and Science 2014, vol. 49, no. 1, s. 261-263.
 65. Grzegorz Malec, Edward Blyth (1810-1873). Ojciec indyjskiej ornitologii, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2014, R. 59, nr 1, s. 109-133.
 66. Grzegorz Malec, Darwin, Lady Hope i legenda pewnego nawrócenia, Hybris 2014, nr 25, s. 225-236.
 67. Dariusz Sagan, Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria 2014, nr 2 (90), s. 153-171.
 68. Dariusz Sagan, Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metodologiczna podstawa teorii inteligentnego projektu, Zagadnienia Naukoznawstwa 2014, nr 1 (199), s. 41-59.
 69. Krzysztof J. Kilian, Wzrost wiedzy a zasada tolerancji, w: Jakub Michalczenia, Jadwiga Mizińska i Katarzyna Ossowska (red.), Poszukiwania filozoficzne. Tom I: Nauka, Prawda, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 155-173.
 70. Kazimierz Jodkowski, Kreacjoniści przed sądem. Aspekty filozoficzne "małpich procesów", w: Jakub Michalczenia, Jadwiga Mizińska i Katarzyna Ossowska (red.), Poszukiwania filozoficzne. Tom I: Nauka, Prawda, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 175-198.
 71. Piotr Bylica, NDE a empiryczność argumentów na rzecz tezy o dualizmie duszy i ciała w kontekście relacji nauki i wiary, w: Wiesław Dyk (red.), Sozologia systemowa: Noosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 91-132.
 72. Piotr Bylica, NOMA as the Cure for Conflict Between Science and Religion: Reply to Ludwik Kowalski’s Commentary on the NOMA Principle, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 29-34.
 73. Dorota Brylla, Nathana Aviezera interpretacja kabały i próba konkordyzmu: o (nie)współmierności dziesięciu wymiarów przestrzennych teorii strun i dziesięciu sefirot kabały, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 261-276.
 74. Kazimierz Jodkowski, Udawane filozofowanie, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 279-302.
 75. Grzegorz Malec, „Wzniosły jest pogląd, że Stwórca…ˮ, czyli łapówka Darwina dla chrześcijan, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 187-204.
 76. Krzysztof J. Kilian, Feyerabendowskie reguły skutecznego uprawiania nauki, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 127-148.
 77. Piotr Bylica, Kazimierza Jodkowskiego koncepcja epistemicznych układów odniesienia a teizm naturalistyczny Johna Polkinghorne’a, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 191-211.
 78. Dariusz Sagan, Kazimierz Jodkowski o teorii inteligentnego projektu, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 213-227.
 79. Radosław Plato, Relatywizm ewolucyjny w ujęciu Gonzalo Munévara. Zarys stanowiska filozoficznego, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 239-260.
 80. Małgorzata Gazda, Problem nieredukowalnej złożoności systemu biosyntezy białek a teoria świata RNA, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 379-393.
 81. Grzegorz P. Słowik i Krzysztof J. Kilian, Hoyle i matematyczne dylematy ewolucjonizmu, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 395-408.
 82. Grzegorz Malec, Spór o nawrócenie Darwina, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 427-459.
 83. Dariusz Sagan, Teoria inteligentnego projektu a kreacjonizm, Kwartalnik Filozoficzny 2015, t. XLIII, z. 2, s. 131-150.
 84. Grzegorz Malec, Charles Darwin and Lady Hope - The Legend Still Alive, Hybris 2015, nr 29, s. 126-149.
 85. Dariusz Sagan, Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych, Scientia et Fides 2015, vol. 3, nr 1, s. 87-113.
 86. Piotr Bylica, Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science, Zygon: Journal of Religion and Science, vol. 50, no. 2 (June 2015), pp. 304-328.
 87. Grzegorz Malec, Erozja teizmu Darwina, czyli wpływ podróży na okręcie HMS Beagle na poglądy teologiczne angielskiego przyrodnika, w: Krzysztof Bałękowski i Kamil Maciąg (red.), Wybrane zagadnienia z filozofii języka i religii, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2015, s. 110-120.
 88. Małgorzata Gazda, „Pochodzenie życia. Krytyka teorii świata RNA w świetle badań laboratoryjnych dotyczących nieenzymatycznej syntezy rybonukleotydów”, Filozofia Nauki 2015, nr 3(91), s. 113-131.
 89. Piotr Bylica, Mark Harris as a Naturalistic Theist: The Perspective of the Model of Levels of Analysis, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 7-36.
 90. Małgorzata Gazda, Stephena C. Meyera argument na rzecz projektu w przyrodzie a warunek Jodkowskiego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 287-301.
 91. Grzegorz Malec, Ewolucjonizm przed Darwinem: Matthew, Blyth, Wallace, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 83-108.
 92. Grzegorz Malec, There Is No Darwin’s Greatest Secret, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 325-331.
 93. Grzegorz Malec, Kiedy Darwin stracił wiarę w Boga?, Diametros 2016, nr 48, s. 38-54.
 94. Piotr Bylica, Naturalistic theism on general divine action within the framework of the levels of analysis model, Studia Philosophiae Christianae 2016, LII, nr 4, s. 7-37.
 95. Piotr Bylica, "Wątki antyantropocentryzmu i ekologizmu w tekstach teistów naturalistycznych - z punktu widzenia modelu poziomów analizy", w: Wiesław Dyk, Wiesław Skrzypczak, Tadeusz Dyk (red.) Kosmosfera. Żywa planeta w oceanie Wszechświata : Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Seria: Sozologia systemowa ; t. VIII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 11-31.
 96. Piotr Bylica, "Naturalistic theism on special divine action within the framework of the model of the levels of analysis", Studia Philosophiae Christianae 2017, r. LIII, nr 1, s. 5-33,

 

b) tłumaczenia książek

 1. John Brockman (red.), Nauka a kreacjonizm. O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu, przeł. Dariusz Sagan i Sławomir Piechaczek, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007, ss. 304. W Internecie dostępne są niektóre eseje z tej książki: Jerry A. Coyne, Teoria inteligentnego projektu: wiara, która nie chce się ujawnić; Daniel C. Dennett, O wielkiej mistyfikacji zwolenników teorii inteligentnego projektu; Lisa Randall, Wieloznaczne pojęcia.
 2. Karl W. Giberson i Donald A. Yerxa, O gatunkach powstawania. W poszukiwaniu opowieści o stworzeniu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filzoficznych Aspektów Genezy t. 3, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, ss. 283.
 3. Michael J. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 4, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, ss. 273.
 4. James Porter Moreland i John Mark Reynolds (red.), Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej, przeł. Dariusz Sagan, DEBATY, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008, ss. 316.
 5. Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio i Barry L. Beyerstein, 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Półprawdy, ćwierćprawdy i kompletne bzdury, przeł. Dariusz Sagan, Wydawnictwo CiS, Warszawa - Stare Groszki 2011, ss. 408.

 

c) tłumaczenia artykułów

 1. Dariusz Sagan: Michael J. Behe, Precyzyjny projekt: powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych, Na Początku… 2004, Rok 12, Nr 5-6 (181-182), s. 163-183. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 163-176.
 2. Dariusz Sagan: Jerry A. CoyneNowa fala fanatyzmu w nauceFilozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 49-53.
 3. Dariusz Sagan: Michael. J. BeheFilozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 115-139. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 217-232.
 4. Dariusz Sagan: Douglas J. Futuyma, Cuda a molekuły, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 65-69.
 5. Dariusz Sagan: Michael J. BeheWspółczesna hipoteza inteligentnego projektu. Łamanie reguł, Na Początku… 2004, Rok 12, Nr 7-8 (183-184), s. 244-266.
 6. Dariusz Sagan: William A. Dembski, Powrót projektu do nauk przyrodniczych, Na Początku... 2004, nr 9-10 (185-186), Rok 12, s. 323-342.
 7. Dariusz Sagan: Mark Perakh, Nieredukowalna sprzeczność, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, 71-113.
 8. Dariusz Sagan: H. Allen Orr, Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 33-48. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 177-187.
 9. Karolina Przybylska: Ray Bohlin, Socjobiologia. Ewolucjonizm, geny i moralność, Na Początku... 2004, Rok 12, Nr 11-12A (187-188), s. 403-413.
 10. Dariusz Sagan: Mark Ryland, «Teoria inteligentnego projektu» podważa teorię ewolucji. Już sama złożoność stworzenia świadczy o działaniu siły wyższej. Darwinizm? Nie ma szans, Na Początku... 2004, Rok 12, Nr 11-12A (187-188), s. 414-420. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 157-161.
 11. Dariusz Sagan: Joshua A. Smart, O zastosowaniu pojęcia nieredukowalnej złożoności, Na Początku... 2004, Rok 12, Nr 11-12A (187-188), s. 421-447.
 12. Adam Grzybek: Kenneth R. Miller, Wielki projekt życia, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 9-30.
 13. Dariusz Sagan: Russell F. Doolittle, Subtelna równowaga, Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1, s. 55-64. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 189-195.
 14. Dariusz Sagan: William A. Dembski, Odmiany naturalizmu. Czy któraś forma naturalizmu jest zgodna z teorią inteligentnego projektu?, Na Początku... 2005, Rok 13, Nr 1-2 (190-191), s. 45-54.
 15. Dariusz Sagan: Stephen C. Meyer, Szkolne nauczanie o naukowym odstępstwie od neodarwinizmu, Na Początku... 2005, Rok 13, Nr 1-2 (190-191), s. 55-57.
 16. Dariusz Sagan: Michael J. Behe, Nieredukowalna złożoność: problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 67-96.
 17. Dariusz Sagan: William A. Dembski, Tematy badań w ramach teorii inteligentnego projektu, Na Początku... 2005, Rok 13, Nr 3-4 (192-193), s. 136-146.
 18. Dariusz Sagan: Kenneth R. Miller, Odpowiedź na biochemiczny argument z projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 97-119. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 197-210.
 19. Dariusz Sagan: Jonathan Witt, Zarys historii powstania naukowej teorii inteligentnego projektu, Na Początku... 2005, Rok 13, Nr 9-10 (198-199), s. 352-362.
 20. Dariusz Sagan: Discovery Institute, Falsyfikowalność teorii inteligentnego projektu, Na Początku... 2005, Rok 13, Nr 11-12A (200-201), s. 455-457.
 21. Dariusz Sagan: John G. West, Teoria inteligentnego projektu jest wyjątkowo źle rozumiana, Na Początku... 2005, Rok 13, Nr 11-12A (200-201), s. 458-460.
 22. Adam Grzybek: Kenneth R. Miller, Darwin, projekt i wiara katolicka, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 35-38.
 23. Dariusz Sagan: Bruce H. Weber, Złożoność biochemiczna. Emergencja czy projekt?, Filozofoczne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 121-130. Poprawiona wersja ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 211-216.
 24. Dariusz Sagan: George V. Coyne SJ, Przypadek jako metoda Boskiego stwarzania, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 39-44.
 25. Dariusz Sagan: Martin Hilbert, Darwinowskie podziały. Papież, kardynał, jezuita i ewoluująca debata nad pochodzeniem, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 45-63.
 26. Sławomir Piechaczek: William B. Provine, Projekt? Tak! Ale czy inteligentny?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 217-237.
 27. Dariusz Sagan: Stephen C. Meyer, DNA a pochodzenie życia. Informacja, specyfikacja i wyjaśnienie, Filizoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 133-215.
 28. Michał Nowosad: Elliott Sober, Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem?, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy,t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 181-189.
 29. Dariusz Sagan: Thomas Woodward, Istota sporu darwinizmu z teorią inteligentnego projektu: przyrodnicza symfonia makroewolucji, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 7-20. 
 30. Piotr Wołkowski: Eva Jablonka, Marion J. Lamb, Zmiana genetyczna: ślepa, ukierunkowana, interpretatywna?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 163-201.
 31. Dariusz Sagan: Thomas Woodward, CSI i filtr eksplanacyjny: Dembski w ogniu krytyki, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 95-124.
 32. Dariusz Sagan: John H. McDonald, Redukowalnie złożona pułapka na myszy (cz. I), w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 233-236.
 33. Dariusz Sagan: Michael J. Behe, Obrona pułapki na myszy. Odpowiedź krytykom, w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 237-247.
 34. Dariusz Sagan: John H. McDonald, Redukowalnie złożona pułapka na myszy (cz. II), w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 249-255.
 35. Dariusz Sagan: Taner Edis, Dlaczego "teoria inteligentnego projektu" jest bardziej interesująca niż tradycyjny kreacjonizm, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 81-93.
 36. Adam Trybus: Branden Fitelson, Christopher Stephens i Elliott Sober, Jak nie należy wykrywać projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5, s. 53-80.
 37. Andrzej Wąsowicz: David Stove, A więc sądzisz, że jesteś darwinistą?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 77-90.
 38. Dariusz Sagan: Scott O. LILIENFELD, Steven Jay LYNN, John RUSCIO i Barry L. BEYERSTEIN, Używajmy mózgu, Focus, październik 2010, nr 10 (181), s. 110-113.
 39. Dariusz Sagan: Loren Petrich, Artefakty zwierzęce i pozaziemskie - inteligentnie zaprojektowane?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 139-153.
 40. Dariusz Sagan: Seth Shostak, SETI a teoria inteligentnego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 155-160.
 41. Piotr Wołkowski: Robert Camp, Czy teoria inteligentnego projektu może być naukowa w tym samym sensie, co program SETI?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, 161-173.
 42. Dariusz Sagan: David W. Snoke, Jak w zaprojektowanym Wszechświecie zdefiniować to, co niezaprojektowane, Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7, s. 117-137.
 43. Dariusz Sagan i in.: Keith B. Miller, O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i "ścisłych", Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 95-103.
 44. Dariusz Sagan: Carol E. Cleland, Nauki historyczne, nauki eksperymentalne i metoda naukowa, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 105-120.
 45. Dariusz Sagan: John Hedley Brooke, Karol Darwin o religii, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 61-74.
 46. Dariusz Sagan i in.: Harry Lee Poe i Chelsea Rose Mytyk, Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego. Ewolucja idei, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 137-151.
 47. Radosław Plato: Paul De Vries, Naturalizm w naukach przyrodniczych. Perspektywa chrześcijańska, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 121-135.
 48. Dariusz Sagan: Bill Johnson, Czy darwinizm ma ateistyczny charakter? Analiza przekonań i czynów Karola Darwina, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 75-91.
 49. Adam Trybus: Denis Noble, Geny a przyczynowość, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 191-217.
 50. Dariusz Sagan: Alan P. Lightman, Przypadkowy Wszechświat: kryzys wiary w nauce, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 255-267.
 51. Dariusz Sagan: Robert T. Pennock, Bóg w lukach wiedzy: argument z niewiedzy i ograniczenia naturalizmu metodologicznego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 155-185.
 52. Dariusz Sagan i in.: Richard Thornhill, Historyczny związek między darwinizmem a argumentem z biologicznego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 79-106.
 53. Dariusz Sagan i in.: Francisco J. Ayala, Największe odkrycie Darwina: projekt bez projektanta, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 7-32.
 54. Małgorzata Gazda: Randy Isaac, Od luk w wiedzy do wniosku o istnieniu Boga, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 187-198.
 55. Grzegorz Malec, Jerry Bergman, „Czy Darwin splagiatował teorię ewolucji?”, Problemy Genezy 2012, t. XX, s. 117-136 („Did Darwin Plagiarize His Evolution Theory?", w: Jerry Bergman, The Dark Side of Charles Darwin: A Critical Analysis of a Icon of Science, Master Books, Green Forest 2011, s. 139-162 (tekst jest rozbudowaną wersją artykułu o tym samym tytule, opublikowanym w: Technical Journal 2002, vol. 16, no. 3, s. 58-63)).
 56. Małgorzata Gazda, Grzegorz Malec, Jerry Bergman, „Darwin się mylił. Teoria doboru naturalnego nie może stanowić wyjaśnienia dla makroewolucji”, Problemy Genezy 2012, t. XX, s. 56-65 („Darwin Was Wrong: Natural Selection Cannot Explain Macro-Evolution”, w: Jerry Bergman, The Dark Side of Charles Darwin: A Critical Analysis of a Icon of Science, Master Books, Green Forest 2011, s. 259-270).
 57. Radosław Plato: Gonzalo Munévar, Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (I), Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 111-137.
 58. Radosław Plato: Jitse M. van der Meer, Pojęcie natury ludzkiej w nauce i teologii, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 243-250.
 59. Dariusz Sagan: William A. Dembski, Śmierć i Upadek: dlaczego teistyczny ewolucjonizm nie łagodzi problemu zła, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 159-176.
 60. Dariusz Sagan i in.: Gary Emberger, Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 139-158.
 61. Dorota Brylla: Nathan Aviezer, Kabała, nauka i stworzenie Wszechświata, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 243-259.
 62. Radosław Plato: Yi Zheng i Gonzalo Munévar, Jaźń w perspektywie biologicznej, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 153-160.
 63. Dariusz Sagan i in.: James Bradley, Losowość i natura Boga, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 205-240.
 64. Radosław Plato: Gonzalo Munévar, Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (II), Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 161-184.
 65. Dariusz Sagan i in.: Bruce L. Gordon, W obronie uniformitaryzmu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 133-149.
 66. Radosław Plato: Alvin Plantinga, Naturalizm metodologiczny?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 37-93.
 67. Radosław Plato: Gonzalo Munévar, Damásio, jaźń i świadomość, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 305-320.
 68. Radosław Plato: Gonzalo Munévar, Postscriptum (2015), Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 321-322.
 69. Grzegorz Malec: Alfred Russel Wallace, O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 147-166.

 

d) drobne publikacje

 1. Kazimierz Jodkowski, Dyskordyzm przerywany - o stosunku nauki i religii, w: VII Polski Zjazd Filozoficzny. Szczecin, 14-18 września. Abstrakty, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 112.
 2. Piotr Bylica, Naturalizm nauk przyrodniczych a konflikt między nauką i religią, VII Polski Zjazd Filozoficzny. Szczecin, 14-18 września. Abstrakty, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 113.
 3. Kazimierz Jodkowski, "Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu", w: Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia. Konferencja z okazji jubileuszu 70. rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Zygmunta Hajduka (Streszczenia referatów), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 9-10 listopada 2005 r., s. 7.
 4. „Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu", w: Konferencja naukowa „Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka". Streszczenia referatów, 23-25 listopada 2005, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii, Instytut Ekologii i Bioetyki, s. 24.
 5. Kazimierz Jodkowski, Nauka a religia, Filozofia Nauki 2006, Rok XIV, Nr 1 (53), s. 31-32.
 6. Kazimierz Jodkowski, Przyroda, Bóg, Nauka (wywiad Adama Willmy), Gazeta Pomorska 2 listopada 2006, s. 7.
 7. Dariusz Sagan, V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne: „Prawda - Nauka - Religia", ΣОФІΑ, Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 2006, Nr 6, s. 391-394.
 8. Małgorzata Gazda, "Podpis w komórce". Stephen C. Meyer o informacji genetycznej i pochodzeniu życia, Idź Pod Prąd 2012, nr 11 (100), 2012, s. 15.
 9. Małgorzata Gazda, "Podpis w komórce". Stephen C. Meyer: Proste jak budowa komórki, Idź Pod Prąd 2012-2013, nr 12-1 (101-102), s. 15.
 10. Małgorzata Gazda, DNA - struktura cząsteczki dziedziczności, Idź Pod Prąd 2013, nr 2-3 (103-104), s. 14-15.
 11. Małgorzata Gazda, "Podpis w komórce". Co było pierwsze?, Idź Pod Prąd 2013, nr 4 (105), s. 9.
 12. Małgorzata Gazda, "Świat RNA" z perspektywy krytyków, Idź Pod Prąd 2013, nr 6 (107), s. 9.
 13. Małgorzata Gazda, Czy funkcjonalne białka mogą powstać przypadkowo?, Idź Pod Prąd 2013, nr 11-12 (112-113), s. 16-17.
 14. Grzegorz Malec, Czy Darwin wyrzekł się teorii ewolucji?, Idź Pod Prąd 2013, nr 6 (107), s. 13.
 15. Grzegorz Malec, Loren Eiseley (1907-1977) – człowiek, który oskarżył Darwina o plagiat, Idź Pod Prąd 2013, nr 7-9 (108-110), s. 20-21.
 16. Małgorzata Gazda, Dowód, którego nie ma / Ewolucjoniści – strzał w stopę?, Idź Pod Prąd 2014, nr 3-4 (117-118), s. 14.
 17. Małgorzata Gazda, «Śmieciowy» DNA i «zdegenerowany» kod genetyczny, Idź pod prąd 2014, nr 121-122-123, s. 16.
 18. Małgorzata Gazda, Przeszkoda dla korzystnych mutacji, Idź Pod Prąd 2015, nr 1-2 (126-127), s. 15-16.
 19. Małgorzata Gazda, Przegląd stanowisk polskich wspólnot protestanckich w kwestiach dotyczących stworzenia, Idź Pod Prąd 2015, nr 3-4 (128-129), s. 7-9.
 20. Małgorzata Gazda, Onet o odkryciu brakującego ogniwa, Idź Pod Prąd 2015, nr 5-6 (130-131), s. 8-9.
 21. Małgorzata Gazda, Genetyczny «kod kreskowy», Idź Pod Prąd 2015, nr 7-9 (132-134), s.16-17.
 22. Małgorzata Gazda, Zasada naturalizmu metodologicznego czy adekwatności przyczynowej?, Idź Pod Prąd 2015, nr 10-11 (135-136), s. 8-9.

 

e) książki

 1. Kazimierz Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 1, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, ss. 260. Zamówienie
 2. Kazimierz Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 2, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2007, ss. 207. Zamówienie
 3. Karl W. Giberson i Donald A. Yerxa, O gatunkach powstawania. W poszukiwaniu opowieści o stworzeniu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filzoficznych Aspektów Genezy t. 3, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, ss. 283. Zamówienie
 4. Michael J. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 4, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, ss. 273. Zamówienie
 5. Dariusz Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, ss. 270. Zamówienie
 6. Krzysztof J. Kilian, Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda, cz. 1: Program metodologiczny, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2014, ss. 384. Zamówienie.
 7. Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ss. 573.
 8. Dariusz Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego proejktu, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 6, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ss. 515.
 9. Piotr Bylica, Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 7, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, s. 250.

 

Kazimierz Jodkowski

ZGL „Nauka a Religia” O nas Członkowie ZGL
Byli członkowie ZGL Członkowie - założyciele ZGL

 

Powrót do góry strony

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.