Zielonogórska Grupa Lokalna
„Nauka a Religia”

 

Szukaj

Przemysław Kalwara

Kalwara.Przemyslaw

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 


Student II roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor pracy licencjackiej pt. "Konflikty arystokracji z monarchami w XVII-wiecznej Europie".


 
Stypendia i wymiany studenckie:

 • Erasmus, Univerzita Karlova w Praze, 1 X 2011 – 9 II 2012;
 • MOST, Uniwersytet Wrocławski, 1 X 2013 – 23 II 2014;
 • Erasmus Plus, praktyki w bibliotece Lietuvos edukologijos universitetas w Wilnie, 11 VII – 11 IX 2016.

 

Działalność w kołach naukowych:

 • przynależność do Studenckiego Koła Epigraficznego w roku akademickim 2012/2013;
 • uczestnictwo w pracach Koła Naukowego Historyków Wojskowości w roku akademickim 2013/2014;
 • pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2014/2015;
 • przynależność do Koła Naukowego Historyków Wojskowości Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2015/2016;
 • przynależność do Studenckiego Koła Naukowego Nowożytników im. W. Czaplińskiego Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2015/2016.

 

Zaangażowanie w prace gremiów wydziałowych i instytutowych UZ:

 • Członek Rady Wydziału Humanistycznego z ramienia studentów (od grudnia 2014);
 • Członek Komisji Instytutu Historii ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/2013.

 

Uczestnictwo w realizacji projektów naukowych:

 • „Inwentaryzacja cmentarzy ewangelickich 1815-1945” w roku akademickim 2012/2013, prowadzonym przez dr. Adama Górskiego.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • „Powstania antyhabsburskie w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego w XVII wieku”, IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Historyków Nowożytników Białystok 2013 - „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”, Białystok 19 kwietnia 2013 roku;
 • „Artefakty epigraficzne w kulturze funeralnej pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie XIX i XX-wiecznych cmentarzy ewangelickich powiatu zielonogórskiego”, Międzynarodowa Konferencja Studentów, Doktorantów i Doktorów: Pamięć-Pogranicze-Oral History, Szczecin 15-17 maja 2013 roku;
 • „Artefakty epigraficzne w kulturze funeralnej pogranicza polsko-niemieckiego, Jako przykład dziedzictwa kulturowego wsi na przykładzie XIX i XX-wiecznych cmentarzy ewangelickich powiatu zielonogórskiego”, I Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Studentów, Wrocław 16-19 maja 2013 roku;
 • „Polskie ślady piłkarskie w III Rzeszy. Geneza, dorobek, znaczenie”, Rola i wkład Polaków w kształtowanie dziedzictwa kulturowego innych narodów, Kalisz 19-20 września 2013 roku;
 • „Powstania antyhabsburskie w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego w XVII wieku”, II Międzynarodowa konferencja naukowa Na polach chwały, Niepołomice 29 września 2013 roku;
 • „Walka z absolutyzmem w Europie na przykładzie powstań antyhabsburskich w Europie Środkowo-Wschodniej w XVII wieku”. XI Ogólnopolska Konferencja Historyków Wojskowości, Poznań 22-24 listopada 2013 roku;
 • „Powstania antyhabsburskie w I połowie XVII wieku”, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Nie tylko wojna. Interdyscypilnarne spojrzenie na historię wojskowości”, Wrocław 7 grudnia 2013 roku;
 • „Włoch łacińskie sentencje wplótł w tkaninę cierpliwą, czyli migotanie motywów włoskiej kultury w twórczości Jacka Kaczmarskiego”, Krajowa Konferencja Naukowa „Włoska kultura między tradycją i postmodernizmem 3: chiaroscuro – światłocień”, Zielona Góra 5 grudnia 2014 roku;
 • „Młodość Bolesława Limanowskiego i początek jego działalności politycznej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bolesław Limanowski – życie i działalność”, Zielona Góra 18 marca 2015 roku;
 • „A karabin ci dać! A do boju cię gnać”, War and post war memories in the works of Jacek Kaczmarski, 70 anniversary of the World War II ending and its place in the historical memory of Poles and Russians, Wrocław 22 pazdziernika 2015 roku;
 • Działalność wojskowa hetmana Janusza Kiszki. „Wojskowe biografie na przestrzeni dziejów”, Wrocław 5 grudnia 2015 roku;
 •  „Jaki ojciec taki syn? Konflikty na linii matka-syn w rodzinie Sobieskich, czyli problemy rodzinne Jana i Jakuba”. III Obrady o kulturze staropolskiej- "Relacje międzypokoleniowe w epoce staropolskiej", Wrocław 1 kwietnia 2016 roku.

 

Pomoc przy organizacji konferencji:

 • „Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych” 24-25 października 2012 roku w Zielonej Górze;
 • „Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej” 15-16 października 2014 roku w Zielonej Górze;
 • 70 anniversary of the World War II ending and its place in the historical memory of Poles and Russians, Wrocław 22 pazdziernika 2015 roku;
  „Wojskowe biografie na przestrzeni dziejów”, 4-5 grudnia 2015 roku we Wrocławiu;
 • Krajowa konferencja doktorancka "Wiedza i wyobraźnia w kulturze staropolskiej", 19 listopada 2015 roku we Wrocławiu;
 • III Obrady o kulturze staropolskiej, "Relacje międzypokoleniowe w epoce staropolskiej", 31 marca-1 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu;
 • Ogólnopolska konferencja ekspercko-doktorancka, „Religijność i sekularyzm w Rzeczypospolitej doby staropolskiej – wiara, racjonalizm, herezja”, 28-29 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu;
 • Staropolski ogląd świata, „Sarmackie kody kulturowe”, 22-23 czerwca 2016 roku we Wrocławiu.

 

Artykuły naukowe:

 • "Polskie ślady piłkarskie w III Rzeszy. Geneza, dorobek, znaczenie." [w:] Rola i wkład Polaków w kreację dziedzictwa kulturowego innych narodów, red. Samanta Kowalska, Poznań-Kalisz 2014, s. 304-318;
 • Grzegorz Szymborski „Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant 1700–1701 w świetle wojny domowej na Litwie“ – recenzja, [w:] In Gremium (w druku).

 

Działalność popularyzująca naukę:

 • Udział w organizowaniu Biegu Filozofów 2007;
 • Udział w Dniach Nauki (2012, 2013);
 • Seria artykułów w piśmie studenckim „Uzetka”;
 • Seria artykułów na portalu wZielonej.pl;
 • Weekend z Historia 2016.

 

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.