Zielonogórska Grupa Lokalna
„Nauka a Religia”

 

Szukaj

mgr Radosław Plato

Radosław Plato

 email-ikonawebsite-ikona


W latach 2012-2014 uczestnik studiów doktoranckich z filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2013 do 2015 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego ZGL "Nauka a Religia". W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 w ramach Programu MOST zrealizował program studiów dokoranckich z filozofii, prowadzonych przez Instytut Filozofii Uniwesytetu Szczecińskiego. Jako wolny słuchacz uczęszczał też na wykłady monograficzne na kierunkach kognitywistyka komunikacji i mediacja międzykulturowa. Uczestnik seminarium Poznanie i komunkiacja prowadzonego przez prof. Macieja Witka. Od roku akdamieckiego 2015/2016 uczestnik studiów doktoranckich z filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Napisał pracę licencjacką pt. Analiza pojęcia strzałki czasu na przykładzie strzałki termodynamicznej (Zielona Góra 2009; promotor: dr Robert Piotrowski; recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski) oraz pracę magisterską pt. Ewolucyjny relatywizm w ujęciu Gonzalo Munévara (Zielona Góra 2012; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski; recenzent: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ). Podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim przygotowywał rozprawę doktorską, dotyczącą poglądów filozoficznych kolumbijskiego filozofa nauki Gonzalo Munévara. W ramach studiów na Uniwersytecie Szczecińskim pod kierunkiem dra hab. Macieja Witka, prof. US przygotowuje dysertację doktorską z kognitywistyki.

Publikacje:

Artykuły:

 1. Funkcjonowanie sprzeczności w naukach przyrodniczych w ujęciu Paula K. Feyerabenda i Gonzalo Munévara, Appendix. Czasopismo Filozoficzno-Kulturowe 2012, t. 1, s. 145-167.
 2. Relatywizm ewolucyjny w ujęciu Gonzalo Munévara. Zarys stanowiska filozoficznego, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski, Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 239-260.

Przekłady:

 1. Paul de VriesNaturalizm w naukach przyrodniczych. Perspektywa chrześcijańska, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 121-135.
 2. Harry L. Poe i Chelsea R. MytykOd metody naukowej do naturalizmu metodologicznego. Ewolucja idei, Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8, s. 137-151 (wspólnie z: Bartoszem Błaszczakiem, Gerardem Dmuchem, Ewą Komorowską, Iwoną Kumiszcze, Izabelą Obłaczyńską, Katarzyną Piłką, Mariką Poprawską, Dariuszem Saganem, Karoliną Stencel, Katarzyną Szot i Piotrem Wróblewskim).
 3. Gonzalo MunévarNaturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (I), Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 111-137.
 4. Jitse M. van der MeerPojęcie natury ludzkiej w nauce i teologii, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 243-250.
 5. Gary EmbergerTeologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 139-158 (wspólnie z: Małgorzatą Gazdą, Arturem Gierzkiewiczem, Pawłem Jakubowskim i Dariuszem Saganem).
 6. Alvin Plantinga, Naturalizm metodologiczny?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 37-93.
 7. Bruce L. Gordon, W obronie uniformitaryzmu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 1-17 (wspólnie z: Agnieszką Biesiadecką, Dorotą Bryllą, Małgorzatą Gazdą, Grzegorzem Malcem, Maciejem Powąską, Alicją Ratajczak i Dariuszem Saganem).
 8. Gonzalo Munévar, Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (II), Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 161-184.
 9. Yi Zheng, Gonzalo Munévar, Jaźń w perspektywie biologicznej, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 153-160.
 10. Gonzalo Munévar, Damásio, jaźń i świadomośćFilozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 305-320.
 11. Gonzalo Munévar, Postscriptum (2015)Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 321-322.
 12. Max Urchs, „O modelowaniu podejmowania decyzji ekonomicznych”, w: Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Maciej Witek (red.), Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie modeli, metod oraz technik neuronauki poznawczej i kognitywistyki (tom w recenzji).

Aktywność w grupie lokalnej:

Referaty:

 1. "Epistemologia przyszłości w ujęciu Gonzalo Munévara" (30 kwietnia 2009).
 2. "Gonzalo Munévara relatywistyczna wizja nauki" (1 czerwca 2011).
 3. "Munévarowskie rozwiązanie problemu wolnej woli" (10 kwietnia 2013).
 4. "Munévarowskie rozwiązanie problemu wolnej woli (II)" (14 maja 2014).
 5. "Czy koherentny relatywista epistemologiczny musi przyjąć deflacyjną koncepcję prawdy?" (5 listopada 2014).

Udział w konferencjach naukowych:

 1. "Filozoficzne konsekwencje prawdziwości prawa wzrostu entropii", Wokół Prawdy, Kraków, 7-9 marca 2008 r.
 2. "Ujęcie entropijne historii Wszechświata", Światy możliwe - możliwe światy?, Zielona Góra, 27 października 2008 r.
 3. "Filozoficzna perspektywa rewolucji francuskiej na podstawie R. Sechera Ludobójstwa francusko-francuskiego" [wraz z Piotrem Wróblewskim], XV VERTINIANA, KONFLIKT CYWILIZACJI CZY CYWILIZACJA KONFLIKTÓW: przyszłość człowieka w społeczeństwie konsumpcyjno-informacyjnym, Kielce-Staszów, 10-12 grudnia 2010 r.
 4. "Relatywizm Gonzalo Munévara", II Sympozjum Filozoficzne, Karłów, 10-13 maja 2011 r.
 5. "Modele wiedzy. Opozycja: model kontemplatywny – model performancyjny", IV Sympozjum Filozoficzne. Zezwierzęcenie Filozoficzno-Artystyczne, Kudowa Zdrój, 6-9 maja 2013 r.
 6. "Relatywistyczna wizja nauki" (komunikat na temat doktoratu), VII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec, 21-23 czerwca 2013 r.
 7. "Główne idee ewolucyjnych teorii wiedzy", VI Świętokrzyskie Colloquium: "The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem", Kielce-Suków, 4-6 lipca 2013 r.
 8. "Strach według Konrada Lorenza", V Sympozjum Filozoficzno-Artystyczne: Lękajcie się!, Pstrążna, 6-10 maja 2014 r.
 9. "Zarys Munévarowskiego rozwiązania problemu wolnej woli", VIII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec, 26-29 czerwca 2014 r.
 10. "(A)temporalność schematów pojęciowych”, VII. Świętokrzyskie Colloquium: "The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem", Kielce-Suków, 3-5 lipca 2014 r.
 11. "Munévarowskie rozwiązanie problemu wolnej woli", X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące, Szczecin 25-27 września 2014 r.
 12. "Neuronaki a filozofia neuronauk i neurofilozofia", VI Sympozjum Filozoficzne: Poza granice filozofii, Lubiatów, 6-9 maja 2015 r.
 13. "Munévarowskie rozwiązanie problemu wolnej woli", X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września 2015 r.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne — członek.
 2. Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego — współpracownik.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.