Zielonogórska Grupa Lokalna
„Nauka a Religia”

 

Szukaj

dr Małgorzata Gazda

Małgorzata Gazda

 

 

email-ikonawebsite-ikona

 

 

 


Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Napisała pracę magisterską pt. "Ocena wrażliwości szczepów nie-albicans Candida spp. izolowanych z materiałów klinicznych na mikafunginę" (Lublin 2010; promotor: dr hab. n. farm. Anna Malm, prof. UM). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, broniąc rozprawę doktorską pt. "Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja «podpisu w komórce». Spór o pochodzenie informacji genetycznej" (2018; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski).

Artykuły:

 1. Problem nieredukowalnej złożoności systemu biosyntezy białek a teoria świata RNA, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 379-393.
 2. Stephena C. Meyera argument na rzecz projektu w przyrodzie a warunek Jodkowskiego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 287-301.

Książki:

 1. Spór o "podpis w komórce", Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 8, Wydawnictwo Pod Prąd, Lublin 2019, s. 302.

Redakcja książek:

 1. Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Wydawnictwo Pod Prąd, Lublin 2017, s. 441.

Tłumaczenia:

 1. Randy ISAAC, Od luk w wiedzy do wniosku o istnieniu Boga, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 187-198.
 2. Jerry Bergman, „Darwin się mylił. Teoria doboru naturalnego nie może stanowić wyjaśnienia dla makroewolucji”, Problemy Genezy 2012, t. XX, s. 56-65 („Darwin Was Wrong: Natural Selection Cannot Explain Macro-Evolution”, w: Jerry Bergman, The Dark Side of Charles Darwin: A Critical Analysis of a Icon of Science, Master Books, Green Forest 2011, s. 259-270 (tekst współtłumaczony z Grzegorzem Malcem)).
 3. Gary EMBERGER, Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 139-158 (wspólnie z: Arturem Gierzkiewiczem, Pawłem Jakubowskim, Radosławem Plato i Dariuszem Saganem).
 4. Bruce L. Gordon, W obronie uniformitaryzmu, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 1-17 (wspólnie z: Agnieszką Biesiadecką, Dorotą Bryllą, Radosławem Plato, Grzegorzem Malcem, Maciejem Powąską, Alicją Ratajczak i Dariuszem Saganem).
 5. Stephen C. Meyer, „Podpis w komórce”, rozdziały 1-5, Problemy Genezy 2012 (wydano w grudniu 2014 r.), s. 167-290.

 

Inne teksty:

 1. DNA jako dzieło inteligencji. Teza Charlesa Thaxtona w artykule "Nowy argument z projektu", Idź Pod Prąd 2012, nr 1 (90), s. 8.
 2. O homologii i błędnym kole na podstawie książki Jonathana Wellsa "Ikony ewolucji: nauka czy mit?", Idź Pod Prąd 2012, nr 2 (91), s. 9.
 3. Płetwy, skrzydła, oczy... Trudności z podobieństwem strukturalnym na podstawie książki Jonathana Wellsa "Ikony ewolucji: nauka czy mit?", Idź Pod Prąd 2012, nr 3 (92), s. 9.
 4. "Podpis w komórce". Stephen C. Meyer o informacji genetycznej i pochodzeniu życia, Idź Pod Prąd 2012, nr 11 (100), 2012, s. 15.
 5. "Podpis w komórce". Stephen C. Meyer: Proste jak budowa komórki, Idź Pod Prąd 2012-2013, nr 12-1 (101-102), s. 15.
 6. DNA - struktura cząsteczki dziedziczności, Idź Pod Prąd 2013, nr 2-3 (103-104), s. 14-15.
 7. "Podpis w komórce". Co było pierwsze?, Idź Pod Prąd 2013, nr 4 (105), s. 9.
 8. "Świat RNA" z perspektywy krytyków, Idź Pod Prąd 2013, nr 6 (107), s. 9.
 9. Czy funkcjonalne białka mogą powstać przypadkowo?, Idź Pod Prąd 2013, nr 11-12 (112-113), s. 16-17.
 10. Dowód, którego nie ma /Ewolucjoniści – strzał w stopę?, Idź Pod Prąd 2014, nr 3-4 (117-118), s. 14.
 11. «Śmieciowy» DNA i «zdegenerowany» kod genetyczny, Idź Pod Prąd 2014, nr 121-122-123, s.16.
 12. Przeszkoda dla korzystnych mutacji, Idź Pod Prąd 2015, nr 1-2 (126-127), s. 15-16.
 13. Przegląd stanowisk polskich wspólnot protestanckich w kwestiach dotyczących stworzenia, Idź Pod Prąd 2015, nr 3-4 (128-129), s. 7-9.
 14. Onet o odkryciu brakującego ogniwa, Idź Pod Prąd 2015, nr 5-6 (130-131), s. 8-9.
 15. Genetyczny «kod kreskowy», Idź Pod Prąd 2015, nr 7-9 (132-134), s.16-17.
 16. Zasada naturalizmu metodologicznego czy adekwatności przyczynowej?, Idź Pod Prąd 2015, nr 10-11 (135-136), s. 8-9.
 17. Dobór – ale czy naturalny?, Idź Pod Prąd 2015/2016, nr 12-1 (137-138), s. 9-10.
 18. Ban na inteligentny projekt, Idź Pod Prąd 2016, nr 3-5 (139-141), s. 10.
 19. Neodarwinizm a eksplozja kambryjska, Idź Pod Prąd 2016, nr 6-8 (142-144), s. 9-10.

 

Inne:

 1. "Prof. S.C. Meyer: Darwinizm powstrzymuje rozwój nauki" - wywiad dla Telewizji Idź Pod Prąd, 12.11.2016, https://youtu.be/ENiYxVpga_k

 

Udział w konferencjach naukowych:

 1. "Nieredukowalna złożoność mechanizmu biosyntezy białek", VII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec, 21-23.06.2013 r.
 2. "Kontrowersje wokół początków życia", VI Świętokrzyskie Colloquium: "The Peculiarity of Man; Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem" Kielce-Suków, 4-6.07.2013 r.
 3. Pasierbiec, VIII Warsztaty Filozofii Przyrody, organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, „Problemy ewolucji chemicznej w teorii świata RNA”.
 4. Warszawa, Zlot Filozoficzny 2014, organizator: Ośrodek Badań Filozoficznych, Instytut Filozofii UW „Chemiczne podstawy koncepcji świata RNA jako teorii wyjaśniającej pochodzenie życia”.
 5. Suków; VII świętokrzyskie colloquium „The Peculiarity of Man: Człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem”; organizator: Instytut Nauk Politycznych WZiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; „Problem pochodzenia informacji genetycznej”.
 6. XI Zlot Filozoficzny, Lublin 2-4 lipca 2015, "What Darwin Meant in the Last Sentence of the Origin of Species" (referat wygłoszony wspólnie z Grzegorzem Malcem).
 7. X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19 września 2015. Referat: „Stephena C. Meyera koncepcja ‘podpisu w komórce’ a filozoficzne podstawy nauki”.
 8. „Stephena C. Meyera argument na rzecz projektu w przyrodzie a «warunek Jodkowskiego»”, II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015, Lublin 12-13.12.2015 r.
 9. "Spór o «podpis w komórce»" ‒ analiza Stephena C. Meyera argumentu na rzecz projektu w przyrodzie, XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin 09-14.09.2019.

 

Wystąpienia w ramach spotkań ZGL NaR

 1. 24 października 2012 - Zarys dawnych koncepcji abiogenezy;
 2. 28 listopada 2012 - Historia odkrycia struktury DNA;
 3. 20 marca 2013 - Informacja biologiczna jako wyspecyfikowana informacja; Problem typu „jajko czy kura” w wyjaśnianiu ewolucji systemu biosyntezy białek;
 4. 9 kwietnia 2014 - Hipoteza "świata RNA" a nieenzymatyczna synteza rybonukleotydów;
 5. 21 stycznia 2015 - Wielość kodów a prawdopodobieństwo korzystnych mutacji.
 6. 26 stycznia 2016 r., Stephena C. Meyera krytyka mechanizmu neodarwinowskiego jako wyjaśnienia „eksplozji kambryjskiej”

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.