FAG.logoCzasopismo internetowe                       ISSN 2299-0356

Filozoficzne Aspekty Genezy

Szukaj

Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11
Philosophical Aspects of Origin 2014, vol. 11


James Bradley

Losowość i natura Boga

(Randomness and God’s Nature)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Ewa Czyżowicz, Elżbieta Kaźmierska, Marek Krukowski, Grażyna Łęc, Iwona Macias, Hanna Nowicka, Małgorzata Piekło, Paulina Pietrzak i Dariusz Sagan email-ikonawebsite-ikona

Oryginał / Original: James Bradley, Randomness and God’s Nature, Perspectives on Science and Christian Faith 2012, vol. 64, no. 2, s. 75-89.

Streszczenie:

Dzisiejsza nauka odnotowuje liczne zjawiska, których natura wydaje się losowa. Jednakże wielu naturalistów, jak i teistów podziela przekonanie, że pojęcie losowości stoi w sprzeczności z treścią wiary chrześcijańskiej. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że naukowa koncepcja losowości i tradycyjne chrześcijańskie ujęcie natury Boga są wzajemnie zgodne. Co więcej, zostanie pokazane, że nie da się naukowo rozstrzygnąć, czy w świecie przyrody losowość faktycznie występuje. Niemniej losowość zostanie zdefiniowana jako pojęcie matematyczne przydatne do właściwego interpretowania danych naukowych. Natomiast w myśl ujęcia powszechnie przyjmowanego przez teologów systematycznych natura Boga jest zgodna z obecnością zjawisk losowych w przyrodzie.

Summary:

Observations of apparently random phenomena are commonplace in science. However, randomness and Christian belief are often seen as incompatible, both by naturalists and by theists. This article argues that the scientific concept of randomness and the historic Christian understanding of God’s nature are compatible. It argues that the existence of randomness cannot be settled scientifically; nevertheless, it clarifies randomness as a mathematical concept, argues that it provides a plausible interpretation of scientific data, and argues that its existence is consistent with God’s nature as it is commonly understood by systematic theologians.

Słowa kluczowe: losowość ontologiczna, losowość epistemiczna, atrybuty Boga, wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność, cel, władza, przedwiedza, przyczynowość.

Keywords: ontological randomness, epistemic randomness, God’s attributes, omnipotence, omniscience, omnipresence, purpose, sovereignty, foreknowledge, causality.

Data wstawienia tekstu na stronę: 29 maja 2015 r.

Published on webpage: 29 May 2015.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.