FAG.logoCzasopismo internetowe                       ISSN 2299-0356

Filozoficzne Aspekty Genezy

Szukaj

Inne teksty


Maciej Piosik

Zasada NOMA [praca licencjacka]

download-ikona

Praca licencjacka z filozofii pisana pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Jodkowskiego. Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2005, ss. 34.

Streszczenie:

Zgodnie z zasadą NOMA autorstwa Stephena Jaya Goulda nauka i religia dotyczą odrębnych aspektów naszego doświadczenia, a właściwie rozumiane nie mogą popaść w konflikt. W mojej pracy będę starał się wykazać, że koncepcja Goulda jest błędną konstrukcją relacji między nauką a religią. Omawiane dziedziny maja wspólny obszar zainteresowań, co prowadzi między nimi do konfliktu. Co więcej, konflikt ten wydaje się nieusuwalny.

Recenzent: Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

Adres uczelni: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A

Recenzja:

Kazimierz Jodkowski

Ocena pracy licencjackiej

Treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule.

Praca składa się ze Wstępu, Wprowadzenia, czterech kolejnych rozdziałów, Zakończenia oraz Bibliografii i indeksów. Autor dobrze zrobił, że wyróżnił bez numerowania Wprowadzenie, ponieważ wykracza ono poza zakres wyznaczony tytułem rozprawy. Ale jego zamieszczenie nie jest błędem, gdyż zasada NOMA jest szczegółowym zagadnieniem z ogólniejszego problemu relacji nauka-religia. Warto więc było zarysować to ogólniejsze tło dla szczegółowego zagadnienia. Nie mam zastrzeżeń do treści trzech pierwszych rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia najważniejsze nieudane, zdaniem Autora, próby uzgodnienia nauki i religii. Drugi - treść zasady NOMA, ale ewidentną wadą jest tytuł rozdziału, który pokrywa się z tytułem całej pracy; wadę tę jednak można łatwo usunąć przeformułowując ten tytuł na "Treść zasady NOMA" albo "Podstawowe tezy zasady NOMA" itp. Trzeci rozdział omawia krytykę zasady NOMA (tu ponownie mam zastrzeżenia do tytułu: jest nieadekwatny do treści, powinno być "Krytyka zasady NOMA" lub "Dyskusje wokół zasady NOMA"). Największe wątpliwości mam do rozdziału czwartego. Jest on wyróżniony przy pomocy innej zasady podziału niż trzy pierwsze. Jego treść można było umieścić w Zakończeniu.

Nie mam zastrzeżeń do wypowiadanych twierdzeń przez Autora, zarówno jeśli chodzi o twierdzenia sprawozdawcze, jak i oceniające.

Na uwagę zasługuje sporządzony indeks rzeczowy i indeks nazwisk.

Praca nie stanowi nowego ujęcia problemu.

Autor wykorzystał najważniejsze polskie publikacje na temat zasady NOMA i kilka obcojęzycznych. Z całą pewnością literatura przedmiotu w językach obcych jest dużo bogatsza, ale trudo wymagać ich uwzględnienia w pracy licencjackiej. Jak na pracę licencjacką bibliografia jest przyzwoita.

Język pracy jest poprawny, odsyłacze są zrobione w tzw. stylu zielonogórskim (za wyjątkiem przypisów 11 i 13 na s. 8-9).

Praca może być przydatna studentom interesującym się zagadnieniem relacji nauka-religia. Zalecam jej udostępnianie w bibliotece Instytutu Filozofii.

Data wstawienia tekstu na stronę: 7 listopada 2005 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.