FAG.logoCzasopismo internetowe                       ISSN 2299-0356

Filozoficzne Aspekty Genezy

Szukaj

Polityka redakcyjna

Redaktorzy Filozoficznych Aspektów Genezy przyjmują pluralistyczne, feyerabendowskie podejście do wiedzy. Uważamy, że żaden pogląd nie powinien być z góry wykluczony z dyskusji, a jeśli nawet jest błędny, może przynieść korzyści, przyspieszając rozwój wiedzy dzięki ścieraniu się przeciwstawnych poglądów i udoskonalaniu argumentacji. Naszym celem jest umożliwienie otwartej dyskusji uwzględniającej głosy różnych stron. Jeśli artykuł jest dobrze napisany i dobrze uargumentowany (co nie znaczy, że redaktorzy zgadzają się z jego tezami czy że przekonują ich przedstawione w nim argumenty), może być opublikowany na łamach Filozoficznych Aspektów Genezy, o ile pozytywnie przejdzie proces recenzji.

Uznajemy, że merytorycznie wartościowe badania nad nauką uwzględniać powinny kluczowe w tym obszarze zagadnienia, takie jak: istota nauki i spór o kryterium demarkacji, problem niezdeterminowania teorii przez fakty, uteoretyzowanie obserwacji, niewspółmierność teorii naukowych, rola filozofii i innych czynników pozaempiryczno-logicznych w powstawaniu i uzasadnianiu twierdzeń itp.

Obserwacja dyskusji, które były toczone w filozofii nauki, pozwala wskazać kilka ustaleń mających kluczowe znaczenie w badaniach nad nauką oraz relacją nauki i religii: 1) nie można wskazać ostrego kryterium demarkacji między nauką a metafizyką, religią lub pseudonauką; 2) filozofia, w tym założenia metafizyczne, odgrywa ważną rolę w nauce, wyznaczając ogólne warunki uprawiania nauki, ale także wpływając na treść teorii naukowych oraz szczegółowych twierdzeń empirycznych; 3) każda obserwacja ma charakter uteoretyzowany; 4) niektóre różnice w założeniach teorii naukowych skutkować mogą częściową niewspółmiernością tych teorii; 5) te same dane empiryczne mogą być wyjaśnione w ramach nawet radykalnie odmiennych systemów teoretycznych związanych z różnymi filozoficznymi założeniami na temat badanej rzeczywistości; 6) wszelkie twierdzenia nauki, także empiryczne, mają hipotetyczny charakter.

Próba rozwiązania filozoficznego problemu natury nauk przyrodniczych, który znajduje się w obszarze zainteresowania Filozoficznych Aspektów Genezy, nieodzownie wymaga analizy przypadków granicznych, takich jak teoria inteligentnego projektu czy kreacjonizm. Oferują one również swoiste wizje pochodzenia Wszechświata, życia itp. Dlatego uznajemy za właściwe i potrzebne przybliżanie czytelnikom problematyki związanej z tego typu koncepcjami. Obejmuje to także umożliwienie publikacji tekstów ich zwolenników, mimo iż jesteśmy świadomi, że we współczesnym klimacie kulturowym jest to praktyka mogąca wzbudzać duże kontrowersje. Łatwo też może ulec nadinterpretacji. * Publikując takie teksty, czasopismo Filozoficzne Aspekty Genezy nie ma na celu propagowania (bezpośrednio czy pośrednio) ani kreacjonizmu, ani teorii inteligentnego projektu, ani żadnych innych kontrowersyjnych koncepcji lub poglądów. W duchu pluralistycznego, feyerabendowskiego podejścia do wiedzy wspiera jedynie otwartą filozoficzną dyskusję nad określonymi problemami.

Filozoficzne Aspekty Genezy zainteresowane są między innymi publikowaniem tekstów podejmujących zagadnienia wchodzące w zakres badań nauk przyrodniczych, ale tylko jeżeli w tekstach tych poruszane są jednocześnie problemy filozoficzne, wliczając w to rozważania metanaukowe, lub dyskutowane są tematy przydatne w analizach filozoficznych. Czasopismo o charakterze filozoficznym nie może stanowić platformy dla rozstrzygnięć co do merytorycznej adekwatności tej czy innej teorii naukowej. Tego typu rozstrzygnięcia należą do kompetencji specjalistów pracujących w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych.

_______________________

* Dobitnym tego przykładem są publikacje Bartosza Borczyka, który błędnie interpretuje poglądy i cele poszczególnych osób zaangażowanych w tworzenie Filozoficznych Aspektów Genezy, stwarzając jednocześnie mylne wrażenie co do celów samego czasopisma (por. Bartosz Borczyk, „Creationism and the Teaching of Evolution in Poland”, Evolution: Education and Outreach 2010, vol. 3, s. 617 [614-620]; Bartosz Borczyk, „Poland”, w: Stefaan Blancke, Hans Henrik Hjermitslev, and Peter C. Kjærgaard (eds.), Creationism in Europe, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2014, s. 134-135 [125-143]).

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.