FAG.logoCzasopismo internetowe                       ISSN 2299-0356

Filozoficzne Aspekty Genezy

Szukaj

Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15
Philosophical Aspects of Origin 2018, vol. 15


Krzysztof J. Kilian

Argumenty na rzecz naturalizmu jako epistemicznego układu odniesienia

(Arguments for Naturalism as an Epistemic Framework)

download-ikona

Streszczenie:

Artykuł bada ważniejsze argumenty na rzecz naturalizmu metodologicznego. Analizy te pozwalają uznać tezę, w myśl której nie istnieją dobre powody do uznania naturalizmu metodologicznego za kamień węgielny współczesnej nauki. Ani znane fakty, ani rozumowania nie stanowią nieodpartych racji na rzecz tego naturalizmu.

Summary:

This paper investigates putatively plausible arguments for methodological naturalism. The analysis sets out to show that there are no good reasons for accepting methodological naturalism as a cornerstone of contemporary science. Neither any known fact, nor any line of reasoning, provides an irrefutable rationale for such a form of naturalism.

Słowa kluczowe: epistemiczne układy odniesienia, naturalizm, nadnaturalizm, artyficjalizm, naturalizm metodologiczny, warunek Jodkowskiego.

Keywords: epistemic frameworks, naturalism, supernaturalism, artificialism, methodological naturalism, Jodkowski’s condition.

Data wstawienia tekstu na stronę: 9 grudnia 2018 r.

Published on webpage: 9 December 2018.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.