Szukaj

Forum dyskusyjne - archiwum

Dyskusje:


Michał Ferdynus, Koncepcja wszechświatów równoległych jako kontrargument dla wyjaśnień antropicznych

Michał Ferdynus, Zasada antropiczna a wszechświaty równoległe

Piotr Bylica, Bóg luk a granice nauki

Joanna Najder, Argumenty antykreacjonistyczne w „O powstawaniu gatunków" Karola Darwina

Karolina Przybylska, Ewolucjonizm a moralność

Kazimierz Jodkowski, Twarde jądro ewolucjonizmu (2003)

Jerry A. Coyne, Nowa fala fanatyzmu w nauce

Michael J. Behe, Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę

Mark Perakh, Nieredukowalna sprzeczność

H. Allen Orr, Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt

Kenneth R. Miller, Wielki projekt życia

Kazimierz Jodkowski, Epistemiczne układy odniesienia i «warunek Jodkowskiego»

Russell F. Doolittle, Subtelna równowaga

Ray Bohlin, Socjobiologia. Ewolucjonizm, geny i moralność (2004)

Tomasz Krause, Filozoficzne aspekty tzw. «afery Kansas»

Dariusz Sagan, Kościół a ewolucyjny materializm (2005)

Stephen C. Meyer, Szkolne nauczanie o naukowym odstępstwie od neodarwinizmu (2005)

Christoph Schönborn, Odnajdywanie zamysłu w przyrodzie

Dariusz Sagan, Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności (2005)

Maciej Piosik, Zasada NOMA [praca licencjacka]

Piotr Bylica, Konflikt między teizmem i nauką bazującą na naturalizmie - w ujęciu Phillipa E. Johnsona (2003)

Piotr Bylica, Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii (2004)

Discovery Institute, Falsyfikowalność teorii inteligentnego projektu (2005)

Dariusz Sagan, Kardynał Schönborn a stanowisko Kościoła katolickiego wobec sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem (2006)

Kazimierz Jodkowski, Rodzaje procesu ewolucyjnego i sens przypadku. Wyjaśnianie nieporozumień - ciąg dalszy (2006)

Kazimierz Jodkowski, Kreacjonizm po polsku (2002)

Kazimierz Jodkowski, Dlaczego ewolucjonizm prowadzi do ateizmu? (2000)

Konrad Stanglewicz, Czy nauka toleruje Boga, czy raczej Go zabija i zajmuje Jego miejsce?

Kazimierz Jodkowski, Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu (2007)

Robert Gromadzki, Zmierzch cywilizacji Zachodu (2001)

Kazimierz Jodkowski, Jak długo trwały dni z tygodnia stworzenia?

Stephen C. Meyer, DNA a pochodzenie życia. Informacja, specyfikacja i wyjaśnienie

Konrad Stanglewicz, Wywiad z prof. Kazimierzem Jodkowskim

Eunika Chojecka, Do czego już doszło... (2007)

Recenzje książki "Nauka a kreacjonizm" (2008)

Kazimierz Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości? (2007)

Eva Jablonka i Marion J. Lamb, Zmiana genetyczna: ślepa, ukierunkowana, interpretatywna?

Dariusz Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych (2008)

Konrad Stanglewicz, Audycja: Darwin a religia

Dariusz Sagan, Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności (2009)

Kazimierz Jodkowski, Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką? (2009)

Piotr Bylica, Darwin o celowości w przyrodzie (2008)

Piotr Bylica, Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań (2009)

Joanna Najder, Teoria przerywanej równowagi - główne założenia i pojęcia

Casey Luskin, Teoria inteligentnego projektu nie wypowiada religijnych twierdzeń o sferze nadnaturalnej

Dariusz Sagan, Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych (2009)

David W. Snoke, Jak w zaprojektowanym Wszechświecie zdefiniować to, co niezaprojektowane

Denis Noble, Geny a przyczynowość

Michał Chaberek OP, Św. Tomasz z Akwinu a ewolucjonizm

Monika Florek-Mostowska, Wywiad z drem Michałem Chaberkiem OP (2)

Richard Thornhill, Historyczny związek między darwinizmem a argumentem z biologicznego projektu

Francisco J. Ayala, Największe odkrycie Darwina: projekt bez projektanta

Randy Isaac, Od luk w wiedzy do wniosku o istnieniu Boga

Cornelius G. Hunter, Dlaczego teoria ewolucji nie spełnia kryterium naukowości

Kazimierz Jodkowski, Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm (2012)


Powrót do góry strony

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.