FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13
Philosophical Aspects of Origin 2016, vol. 13


Kazimierz Jodkowski

Kosmoekologia, etyka ekoholistyczna, hipoteza Gai-Uranosa, psychologia głębi, nieświadomość zbiorowa, noosfera, astrologia medyczna, medycyna antropozoficzna, mędrcy Dalekiego Wschodu i inne ucieszne banialuki

(Cosmic Ecology, Eco-holistic Ethics, Gaia-Uranos Hypothesis, Depth Psychology, Collective Unconscious, Noosphere, Medical Astrology, Antroposophic Medicine, Sages of the Far East, and All That Rubbish)

download-ikona

Recenzja książek / Review of: Honorata KorpikiewiczKosmoekologia. Obraz zjawisk, Wydawnictwo UAM, Poznań 2006, s. 203; Honorata Korpikiewicz, Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej. Hipoteza Gai-Uranosa, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2002, s. 321.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 maja 2017 r.

Published on webpage: 5 May 2017.

We have 52 guests and no members online