FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13
Philosophical Aspects of Origin 2016, vol. 13


Del Ratzsch

Teologia naturalna, naturalizm metodologiczny i „żółwie do samego dołu”

(Natural Theology, Methodological Naturalism, and “Turtles All the Way Down”)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Del Ratzsch, „Natural Theology, Methodological Naturalism, and «Turtles All the Way Down»”, Faith and Philosophy 2004, vol. 21, no. 4, s. 436-455.

Streszczenie:

Teologia naturalna nie cieszyła się szczególnym poważaniem przez ostatnie 150 lat. Najnowsze ustalenia zarówno w dziedzinie nauki, jak i filozofii nauki zapewniają jednak pewne nowe możliwości i środki. W artykule analizuję pewne obszary i struktury, w ramach których objawić się może (w zasadzie) potencjał teologii naturalnej. Następnie argumentuję, że współczesna broń przeciwko próbom rzeczowego powiązania nauki i religii — naturalizm metodologiczny — nie tylko nie stanowi nienaruszalnej normy, nie wykluczając zatem możliwości uprawiania autentycznej teologii naturalnej, ale też może nieść niefortunne konsekwencje teologiczne.

Summary:

Natural theology has not been held in particularly high regard during the past century and one half. However, recent developments both within science and within philosophy of science offer some new possibilities and resources. In what follows I explore some areas and structures within which natural theological potential might (in principle) emerge. I further argue that the current weapon of choice against substantive science/religion intertwining — methodological naturalism — not only fails as an inviolable norm, thus leaving the possibility of a genuine natural theology intact, but that it may even have unhappy theological consequences.

Słowa kluczowe: teologia naturalna, naturalizm metodologiczny, projekt, stworzenie, teizm, subtelne zestrojenie, zakazy, regres eksplanacyjny, rekurencja eksplanacyjna, brzytwa Ockhama.

Keywords: natural theology, methodological naturalism, design, creation, theism, fine-tuning, prohibitions, explanatory regress, explanatory recursion, Ockham’s razor.

Data wstawienia tekstu na stronę: 20 listopada 2016 r.

Published on webpage: 20 November 2016.

We have 49 guests and no members online