FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13
Philosophical Aspects of Origin 2016, vol. 13


Małgorzata Gazda

Stephena C. Meyera koncepcja „podpisu w komórce” a filozoficzne podstawy nauki

(Stephen C. Meyer’s Concept of “Signature in the Cell” and the Philosophical Foundations of Science)

download-ikona

Streszczenie:

W artykule omówiono koncepcję „podpisu w komórce” rozwijaną w ramach teorii inteligentnego projektu przez Stephena C. Meyera. Meyer argumentuje, że jedynym adekwatnym wyjaśnieniem pochodzenia informacji genetycznej jest działanie przyczyny inteligentnej. Tym samym łamie obecnie podstawową zasadę nauk przyrodniczych — zasadę naturalizmu metodologicznego nakazującą szukanie wyjaśnień zjawisk przyrodniczych wyłącznie w naturalnym funkcjonowaniu świata. Meyer za podstawową regułę wyjaśniania w naukach przyrodniczych przyjął natomiast spełnienie kryterium adekwatności przyczynowej. W ten sposób stara się wprowadzić swoją koncepcję w krąg dopuszczalnych w nauce wyjaśnień. Operacja ta wiąże się jednak z głęboką zmianą podstaw filozoficznych nauki.

Summary:

This article presents Stephen C. Meyer’s concept of “signature in the cell”, which he develops as an advocate of the intelligent design theory. He argues that invoking an intelligent cause is the only adequate explanation for the origin of genetic information. In so doing, he violates methodological naturalism, which is currently considered to be a fundamental rule of science; this rule affirms that permissible scientific explanations invoke only natural processes and mechanisms. Instead, for Meyer the fundamental methodological rule of science is to meet the criterion of causal adequacy. In that manner he wants to make his concept a permissible scientific explanation. However, this would require a significant change in the philosophical foundations of science.

Słowa kluczowe: naturalizm, epistemiczny układ odniesienia nauki, inteligentny projekt, informacja, kryterium adekwatności przyczynowej.

Keywords: naturalism, epistemic framework for science, intelligent design, information, causal adequacy criterion.

Data wstawienia tekstu na stronę: 3 listopada 2016 r.

Published on webpage: 3 November 2016.

Stephena C. Meyera koncepcja „podpisu w komórce”

a filozoficzne podstawy nauki

We have 20 guests and no members online