FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1
Philosophical Aspects of Origin 2004, vol. 1


H. Allen Orr

Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt

(Darwin v. intelligent design (again): The latest attack on evolution is cleverly argued, biologically informed – and wrong)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikonawebsite-ikona

Oryginał / Original:  H. Allen ORR, „Darwin v. intelligent design (again): The latest attack on evolution is cleverly argued, biologically informed – and wrong”, Boston Review, Dec/Jan 1996/1997, s. 28-31.

Poprawiona wersja tłumaczenia ukazała się w / Revised version appeared in: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 177-187.

Streszczenie:

Jest to recenzja książki Michaela J. Behe’ego Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), zawierającej krytykę ewolucjonizmu. Orr uważa, co prawda, że jest to w ostatnich latach najbardziej wyrafinowany atak na ewolucjonizm darwinowski, ale nie przyznaje racji Behe’emu. Orr krytykuje jego koncepcję nieredukowalnej złożoności i proponuje swoje własne, ewolucjonistyczne rozwiązanie problemu powstawania biochemicznych układów nieredukowalnie złożonych.

Summary:

It is a review of Michael J. Behe’s book titled Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), containing the criticism of evolutionary theory. During last years, according to the author, this is the most refined attack on Darwinian evolution, but he disagrees with Behe. He criticizes his concept of irreducible complexity and proposes his own evolutionary solution to the problem of origin of irreducibly complex biochemical systems.

Słowa kluczowe: Michael J. Behe, ewolucja, darwinizm, nieredukowalna złożoność, redukowalna złożoność, duplikacja genu, dobór naturalny.

Keywords: Michael J. Behe, evolution, Darwinism, irreducible complexity, reducible complexity, gene duplication, natural selection.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikonawebsite-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 4 grudnia 2004 r.

Published on webpage: 4 December 2004.

We have 31 guests and no members online