FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Kazimierz Jodkowski

Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych

(The Classification of Creationist Positions)

download-ikona

Streszczenie:

Autor analizuje istniejące w literaturze przedmiotu próby sklasyfikowania stanowisk kreacjonistycznych, po czym przedstawia własną klasyfikację.

Summary:

Author analyzes attempts of classifying the creationist positions present in the literature on this subject and then offers his own classification.

Słowa kluczowe: kreacjonizm młodej Ziemi, kreacjonizm starej Ziemi, kreacjonizm progresywny, kreacjonizm typu fiat, teistyczny ewolucjonizm, teoria inteligentnego projektu, płaskoziemcy, geocentryści.

Keywords: young earth creationism, old earth creationism, progressive creationism, fiat creationism, deistic evolution, theistic evolution, naturalistic evolution, concordism, intelligent design theory, flat-earthers, geocentrists.

Recenzent / Reviewer: Zbysław Muszyński email-ikona website-ikona

Adres uczelni recenzenta / Reviewer's address: Zakład Logiki i Metodologii Nauk UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/1013.

Data wstawienia tekstu na stronę: 27 lutego 2007 r.

Published on webpage: 27 February 2007.

We have 18 guests and no members online