FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Martin Hilbert

Darwinowskie podziały. Papież, kardynał, jezuita i ewoluująca debata nad pochodzeniem

(Darwin's Divisions: The Pope, the Cardinal, the Jesuit and the Evolving Debate About Origins)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Martin Hilbert, Darwin's Divisions: The Pope, the Cardinal, the Jesuit and the Evolving Debate About Origins, Touchstone: A Journal of Mere Christianity, June 2006.

Jest to komentarz do artykułu kardynała Christopha Schönborna, Odnajdywanie zamysłu w przyrodzie, oraz do artykułu Ojca George'a Coyne'a, Przypadek jako metoda Boskiego stwarzania.

A commentary on the paper of cardinal Christoph Schönborn, Odnajdywanie zamysłu w przyrodzie, as well as on the paper of George Coyne, Przypadek jako metoda Boskiego stwarzania.

Słowa kluczowe: Christoph Schönborn, George V. Coyne, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Kościół katolicki, neodarwinizm, kreacjonizm, dusza.

Keywords: Christoph Schönborn, George V. Coyne, John Paul II, Benedict XVI, Catholic Church, neo-Darwinism, creationism, soul.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 3 stycznia 2007 r.

Published on webpage: 3 January 2007.

We have 25 guests and no members online