FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Dariusz Sagan

Debata Benedykta XVI i jego uczniów nad stworzeniem i ewolucją

(The Debate of Benedict XVI and His Disciples on Creation and Evolution)

download-ikona

Artykuł przedrukowano również w miesięczniku Problemy Genezy 2006, t. XIV, nr 3-4 (205-206), s. 25-32. Nieco zmieniona, publicystyczna wersja tego tekstu pod innym tytułem, „Co Benedykt XVI myśli o ewolucji?", ukazała się w tygodniku Najwyższy Czas!, 23-30 grudnia 2006, nr 51-52 (866-867), s. 57-59.

The article wad reprinted in Problemy Genezy 2006, vol. XIV, no. 3-4 (205-206), pp. 25-32. Slighlty modified, jouralistic version of the article, under changed title, appeared in Najwyższy Czas!, 23-30 December 2006, no. 51-52 (866-867), pp. 57-59.

Streszczenie:

Artykuł prezentuje komentarze i opinie na temat spotkania Benedykta XVI ze swoimi dawnymi uczniami, które miało miejsce 1-3 września 2006 roku w Castel Gandolfo. Na spotkaniu dyskutowano o stosunku Kościoła katolickiego wobec teorii ewolucji. Niektórzy komentatorzy sugerowali na przykład, że debata ta przyniesie zmianę oficjalnego stanowiska Kościoła w tej sprawie.

Summary:

The paper presents the commentaries and opinions on the meeting of pope Benedict XVI with his former disciples which took place on 1-3 September 2006 in Castel Gandolfo. During the meeting the attitude of Roman Catholic Church to evolutionary theory was discussed. Some interpreters suggested, for instance, that this debate may change the official position of Church on this matter.

Słowa kluczowe: ewolucja, kreacjonizm, teoria inteligentnego projektu, neodarwinizm, Kościół katolicki, chrześcijaństwo.

Keywords: evolution, creationism, intelligent design theory, neo-Darwinism, Catholic Church, Christianity.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 29 października 2006 r.

Published on webpage: 29 October 2006.

We have 22 guests and no members online