FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Bruce H. Weber

Złożoność biochemiczna. Emergencja czy projekt?

(Biochemical Complexity: Emergence or Design?)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Bruce H. WEBER, "Biochemical Complexity: Emergence or Design?", w: John Angus CAMPBELL and Stephen C. MEYER (eds.), Darwinism, Design and Public Education, Michigan State University Press, East Lansing 2003, s. 455-462.

Poprawiona wersja tłumaczenia ukazała się w / Revised version appeared in: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 211-216.

Streszczenie:

Jest to krytyka Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności. Weber uważa, że Behe przedstawia błędną dychotomię możliwych wyjaśnień powstawania złożoności biochemicznej: darwinizm-teoria inteligentnego projektu. Jego zdaniem złożoność biochemiczna może być także wynikiem samoorganizacji. Weber przedstawia argumenty za tym, że tak rzeczywiście jest.

Summary:

It is the criticism of Michael Behe’s concept of irreducible complexity. Author believes that Behe presents a false dichotomy of possible explanations of the origin of biochemical complexity: Darwinism-intelligent design. According to the author, biochemical complexity may be also an outcome of self-organization. He presents arguments that it is indeed the case.

Słowa kluczowe: nieredukowalna złożoność, Michael J. Behe, emergencja, darwinizm, teoria inteligentnego projektu, samoorganizacja.

Keywords: irreducible complexity, Michael J. Behe, emergence, Darwinism, intelligent design theory, self-organization.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 29 czerwca 2006 r.

Published on webpage: 29 June 2006.

We have 26 guests and no members online