FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Józef Zon

Nic nowego w starym sporze

(Nothing New in an Old Controversy)

download-ikona

Jest to komentarz do artykułu kardynała Christopha Schönborna / A commentary on the paper of cardinal Christoph Schönborn, Odnajdywanie zamysłu w przyrodzie.

Słowa kluczowe: Christoph Schönborn, Kościół katolicki, ewolucja, stworzenie, projekt, przypadek.

Keywords: Christoph Schönborn, Catholic Church, evolution, creation, design, chance.

Recenzent / Reviewer: Robert Poczobut email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katedra Filozofii, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok.

Data wstawienia tekstu na stronę: 9 października 2005 r.

Published on webpage: 9 October 2005.

We have 17 guests and no members online