FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Kazimierz Jodkowski

Czy teoria inteligentnego projektu posiada konsekwencje, dotyczące istnienia nadnaturalnego projektanta? Polemika z Elliottem Soberem

(Does Intelligent Design Theory Have Consequences Regarding the Existence of Supernatural Designer? A Polemic with Elliott Sober)

download-ikona

Jest to polemika z artykułem Elliotta Sobera / A polemic with the article of Elliott Sober, Teoria inteligentnego projektu a nadnaturalizm.

Słowa kluczowe: nadnaturalny projektant, nadnaturalizm, inteligentny projekt, kreacjonizm, darwinizm, religijna neutralność.

Keywords: supernatural designer, supernaturalism, intelligent design, creationism, Darwinism, religious neutrality.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 8 marca 2009 r.

Published on webpage: 8 March 2009.

We have 21 guests and no members online