FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Robert Piotrowski

Kreacjonizm po lubelsku

(Creationism in Lublin’s Style)

download-ikona

Recenzja książki / Review of: Piotr JAROSZYŃSKI (red.), Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2008, s. 374.

Recenzent / Reviewer: Artur Koterski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin.

Data wstawienia tekstu na stronę: 26 lutego 2009 r.

Published on webpage: 26 February 2009.

We have 22 guests and no members online