FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7
Philosophical Aspects of Origin 2009/2010, vol. 6/7


Robert Camp

Czy teoria inteligentnego projektu może być naukowa w tym samym sensie, co program SETI?

(Can Intelligent Design Be Considered Scientific in the Same Way That SETI Is?)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Piotr Wołkowski email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Robert CAMP, Can Intelligent Design Be Considered Scientific in the Same Way That SETI Is?, eSkeptic, 16 February 2006.

Streszczenie:

Autor analizuje metodologiczną specyfikę takich dziedzin nauki jak kryminalistyka, kryptografia, archeologia czy program SETI, wskazując, że wbrew twierdzeniom zwolenników teorii inteligentnego projektu, którzy utrzymują, iż stosują analogiczną metodologię, teoria ta istotnie się od nich różni na płaszczyźnie metodologicznej i nie posiada znamion naukowości.

Summary:

Author analyzes the methodological specificity of such scientific disciplines as forensics, cryptography, archeology or SETI program showing that intelligent design theory, contradictory to claims of its proponents, applies essentially different methodology and there is no indication that it is a scientific theory.

Słowa kluczowe: program SETI, kryminalistyka, kryptografia, archeologia, inteligentny projekt, filtr eksplanacyjny, ineligencja ludzka, natura projektanta.

Keywords: SETI program, forensics, cryptography, archeology, intelligent design, explanatory filter, human intelligence, nature of the designer, science.

Recenzent / Reviewer: Kazimierz Jodkowski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 grudnia 2010 r.

Published on webpage: 28 December 2010.

We have 17 guests and no members online