FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7
Philosophical Aspects of Origin 2009/2010, vol. 6/7


Seth Shostak

SETI a teoria inteligentnego projektu

(SETI and Intelligent Design)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Seth SHOSTAK, SETI and Intelligent Design, Space.com, 1 December 2005.

Streszczenie:

Zwolennicy teorii inteligentnego projektu często twierdzą, że ich teoria jest analogiczna do programu poszukiwania inteligencji pozaziemskiej (SETI), a co za tym idzie, ma charakter naukowy. Autor wykazuje jednak istotne różnice pomiędzy tymi dwoma przedsięwzięciami.

Summary:

Proponents of intelligent design theory frequently claim that their theory is analogical to the search for extraterrestrial intelligence (SETI) program and, as a consequence, it has scientific character. However, author shows essential differences between these two undertakings.

Słowa kluczowe: inteligentny projekt, program SETI, inteligentne życie, sztuczność sygnału, rola kontekstu w wykrywaniu projektu.

Keywords: intelligent design, SETI program, intelligent life, artificiality of a signal, the role of context in design detection.

Recenzent / Reviewer: Kazimierz Jodkowski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 grudnia 2010 r.

Published on webpage: 28 December 2010.

We have 12 guests and no members online