FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7
Philosophical Aspects of Origin 2009/2010, vol. 6/7


Loren Petrich

Artefakty zwierzęce i pozaziemskie - inteligentnie zaprojektowane?

(Animal and Extraterrestrial Artifacts: Intelligently Designed?)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Loren PETRICH, Animal and Extraterrestrial Artifacts: Intelligently Designed?, Infidels.org, 19 April 2003.

Streszczenie:

Autor, podając przykłady ze świata zwierząt i analizując domniemane świadectwa istnienia istot pozaziemskich, dowodzi, że teoria inteligentnego projektu nie jest odrzucana współcześnie przez wzgląd na światopoglądowe uprzedzenia społeczności naukowców (jak twierdzą zwolennicy tej teorii), lecz dlatego, że istnieją przekonujące wyjaśnienia alternatywne.

Summary:

Invoking examples from the animal world and analyzing purported evidence of existence of extraterrestrials, author argues that intelligent design theory is not presently rejected because of the scientific community prejudices (as proponents of this theory claim), but because there exist plausible alternative explanations.

Słowa kluczowe: inteligentny projekt, inteligencja zwierzęca, istoty pozaziemskie, filtr eksplanacyjny, program genetyczny, imprinting, warunkowanie pawłowskie, warunkowanie operatywne.

Keywords: intelligent design, animal intelligence, extraterrestrials, explanatory filter, genetic program, imprinting, Pavlovian conditioning, operant conditioning, insight learning.

Recenzent / Reviewer: Kazimierz Jodkowski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 grudnia 2010 r.

Published on webpage: 28 December 2010.

We have 30 guests and no members online