FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7
Philosophical Aspects of Origin 2009/2010, vol. 6/7


Joanna Najder

Teoria przerywanej równowagi - główne założenia i pojęcia

(Theory of Punctuated Equilibrium - Central Assumptions and Concepts)

download-ikona

Streszczenie:

Artykuł przedstawia podstawy teorii przerywanej równowagi sformułowanej jako alternatywne względem gradualistycznego darwinizmu ujęcie przebiegu makroewolucji. Twórcami teorii przerywanej równowagi są amerykańscy paleontologowie Stephen Jay Gould i Niles Eldredge, według których proces makroewolucji nie zachodzi stopniowo, małymi kroczkami, lecz charakteryzuje się długimi okresami stazy, które co jakiś czas przerywane są szybkimi - w skali geologicznej - przemianami organizmów.

Summary:

The article presents foundations of the theory of punctuated equilibrium which was formulated as an alternative account of the course of macroevolution to gradualistic Darwinism. Founders of the theory of punctuated equilibrium are American paleontologists Stephen Jay Gould and Niles Eldredge who claim that the process of macroevolution does not occur gradually, step by step, but it is characterized by long periods of stasis punctuated, from time to time, by rapid – on geological scale – transformations of organisms.

Słowa kluczowe: makroewolucja, darwinizm, gradualizm, punktualizm, teoria przerywanej równowagi, Niles Eldredge, Stephen Jay Gould.

Keywords: Stephen Jay Gould, Niles Eldredge, punctuated equilibrium, punctualism, gradualism, Darwinism, macroevolution.

Recenzent / Reviewer: Wiesław Dyk email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii, ul. Krakowska 61/69, 71-017 Szczecin.

Data wstawienia tekstu na stronę: 12 lipca 2009 r.

Published on webpage: 12 July 2009.

We have 19 guests and no members online