FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9
Philosophical Aspects of Origin 2012, vol. 9


Ronald G. Larson

O argumencie z Boga w lukach wiedzy raz jeszcze

(Revisiting the God of the Gaps)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Joanna Popek email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Ronald G. LARSON, Revsiting the God of the Gaps, Perspectives on Science and Christian Faith 2009, vol. 61, no. 1, s. 13-22.

Streszczenie:

Chociaż argumenty z projektu, mające przemawiać za istnieniem Boga, są czasem odrzucane, gdyż uznaje się je za apologetykę wykorzystującą argument z Boga w lukach wiedzy, to jednak powody ich kwestionowania, mające podstawę w historii nauki, filozofii, religii i pragmatyzmie, nie są aż tak silne, jak się to często insynuuje. Twierdzę, że korzystanie z wielorakich dostrzegalnych w świecie przyrody świadectw projektu oraz ich regularne uaktualnianie w celu uzgodnienia z nowymi ustaleniami, może stanowić rozsądne i przekonujące podejście do apologetyki.

Summary:

Although design arguments for the existence of God are sometimes dismissed as God of the Gaps apologetics, reasons for rejecting them based on the history of science, philosophy, religion, and pragmatism are not as compelling as is often implied. I argue that using multiple evidences of design in nature, with regular updates to accommodate new findings, can be a sound and convincing approach to apologetics.

Słowa kluczowe: argument z Boga w lukach wiedzy, argument z projektu, apologetyka, historia nauki, filozofia, teologia, pragmatyzm.

Keywords: God of the gaps argument, design argument, apologetics, history of science, philosophy, theology, pragmatism.

Data wstawienia tekstu na stronę: 14 grudnia 2012 r.

Published on webpage: 14 December 2012.

We have 21 guests and no members online