FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10
Philosophical Aspects of Origin 2013, vol. 10


Robert Piotrowski

Dwakroć eugenika

(Twice Eugenics)

download-ikona

Recenzja książek / Review of: Maciej BIELAWSKI, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. Wojciech Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 430; oraz Agata STRZĄDAŁA, Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 203.

Data wstawienia tekstu na stronę: 16 marca 2013 r.

Published on webpage: 16 March 2013.

We have 11 guests and no members online