FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10
Philosophical Aspects of Origin 2013, vol. 10


Maciej Węgrzyn

Modelowanie systemów autonomicznych i optymalizacja ich sposobów na przetrwanie

(Modeling of Autonomous Systems and Optimization of Their Survival Strategies)

download-ikona

Streszczenie:

Rozważa się problemy systemowe: najmniejszej „czarnej skrzynki” oraz najmniejszego systemu autonomicznego w sensie Mariana Mazura. Przedstawia się pewne konsekwencje biologiczne. Przy użyciu uogólnienia Mazurowskiego pojęcia autonomu rozważa się proste ilościowe aspekty łączenia i optymalizacji działania takich układów. Następnie przedstawia się podstawowe strategie energetyczne organizmów żywych, zapobiegające degeneracji ich materii: rozbudowę, transformację struktury oraz odrzucanie zużytego tworzywa.

Summary:

The problems of: a minimal „black box” and a minimal autonomous system (a concept proposed by Marian Mazur) are considered. Some biological implications are considered, too. A generalization of the autonomous system is used to present simple quantitative aspects of joining and optimization of functioning of such systems. Basic energetic strategies employed by organisms to prevent degeneration of their bodies are listed: extension, transformation of structure, rejecting worn out body parts.

Słowa kluczowe: system autonomiczny, modelowanie, optymalizacja, strategia zapewniająca przetrwanie.

Keywords: autonomous system, model-building, optimization, survival strategy.

Data wstawienia tekstu na stronę: 15 grudnia 2013 r.

Published on webpage: 15 December 2013.

We have 18 guests and no members online