FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Mario A. López

Lopez.Mario

 

 

  email-ikona website-ikona

 


Mario A. López jest is przewodniczącym i założycielem Organización Internacional para el Avance Científico del Diseño Inteligente (OIACDI). Jest aktywnie zaangażowany w ruch Inteligentnego Projektu (ID) od połowy lat 1990-tych i był członkiem ciał kierowniczych różnych organizacji ID. Jego obecny projekt, OIACDI, gromadzi naukowców i uczonych z krajów hiszpańskojęzycznych, którzy zajmują się popularyzacją ID w ich społecznościach. Wspólnie ze współpracownikami opublikował kilka książek: Elementos de Estructuras Funcionales, La Quinta Vía Y El Diseño Inteligente i Neotomismo, Mecanicismo Y Diseño Inteligente. Ponadto przetłumaczyli oni publikacje czołowych zwolenników ID, dzięki czemu dostępne są one teraz dla hiszpańskojęzycznych czytelników na całym świecie. Jest współredaktorem książki zatytułowanej Charles Darwin Frente Al Diseño Inteligente. Jego idee na temat problemu demarkacji zostaną rozwinięte w przygotowywanej książce Beyond the Pale of Science.

Mario A. López is the president and founder of the Organización Internacional para el Avance Científico del Diseño Inteligente (OIACDI). He has been actively involved with the Intelligent Design (ID) movement since the mid-1990s and has served on the board of directors of various ID organizations. In his current project, OIACDI, he gathers scientists and scholars from Spanish-speaking countries to collaborate in bringing ID to their communities. He and his colleagues launched published several books, including: Elementos de Estructuras Funcionales, La Quinta Vía Y El Diseño Inteligente, and Neotomismo, Mecanicismo Y Diseño Inteligente. In addition, they took up the task of translating material from leading ID proponents and making it accessible to Spanish readers around the globe. He has co-authored a book entitled Charles Darwin Frente Al Diseño Inteligente. His ideas on the demarcation problem will be further developed in his forthcoming book, Beyond the Pale of Science.

 

We have 22 guests and no members online