FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

mgr Andrzej Zabołotny

Zabolotny.Andrzej

 

 

 email-ikona website-ikona

 

 

 


Andrzej Zabołotny ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał pracę magisterską Teoria bifurkacji. Twierdzenie Hopfa o bifurkacji. Centralne twierdzenie Lapunowa (Kraków 1982, promotor: doc. dr hab. Stanisław Sędziwy). Jest współzałożycielem i przewodniczącym stowarzyszenia Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. Przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego; jej tematyka dotyczy teologicznych konsekwencji naturalizmu w nauce.

 

Artykuły:

“Existence of solutions for two-point boundary value problems”, Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, XXVIII, 1991, s. 277-287.

 

Referaty na konferencjach naukowych:

Rydzyna, 4-7 czerwca 2015. Nauka i wiara - wyzwania przyszłości, Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. Referat: „Wpływ chrześcijan na świat według adhortacji Evangelii Gaudium”

Poznań, 3-4 marca 2017. XIII Ogólnopolska Konferencja Filozoii Fizyki - Przyrodoznawcy i filozofowie w poszukiwaniu istoty życia, Instytut Filozofii oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: „Konsekwencje naturalizmu metodologicznego - powstanie i rozwój życia z perspektywy kosmologa”.

 

Redakcja publikacji:

Nauka-Etyka-Wiara 2009, Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, ChFPN, Warszawa 2009.

Nauka-Etyka-Wiara 2011, Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, ChFPN, Warszawa 2011 (redakcja wspólnie z prof. Julianem Ławrynowiczem).

Nauka - możliwości i ograniczenia, Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, ChFPN, Warszawa 2014.

We have 41 guests and no members online